ODJELJENJE ZA PRIPREMU I DISTRIBUCIJU HRANE | Šef odjeljenja

  • 051/342-324 lok. 2324

ODJELJENJE ZA PRIPREMU I DISTRIBUCIJU HRANE | Administrativni radnici

  • 051/342-326 lok. 2326

ODJELJENJE ZA PRIPREMU I DISTRIBUCIJU HRANE | Organizator bolničke ishrane

  • 051/342-281 lok. 2281

ODJELJENJE ZA PRIPREMU I DISTRIBUCIJU HRANE | Jelovničar-nutricionista

  • 051/342-322 lok. 2322

ODJELJENJE ZA PRIPREMU I DISTRIBUCIJU HRANE | Radni prostor centralne kuhinje (smjenovođa)

  • 051/342-270 lok. 2270

ODJELJENJE ZA PRIPREMU I DISTRIBUCIJU HRANE | Tehnolog

  • 051/343-034 lok.3034