INFORMATOR ZA PORODICE/LEGALNE ZASTUPNIKE PACIJENATA KOJI SE LIJEČE U KLINICI INTENZIVNE MEDICINE ZA NEHIRURŠKE GRANE

 

Klinika intenzivne medicine za nehirurške grane – Referentni centar intenzivne medicine za nehirurške grane je organizaciona jedinica Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske gdje se liječe životno ugroženi nehirurški pacijenti.

Informacije o stanju pacijenta koji je hospitalizovan u Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane daje doktor najbližem članu porodice ili legalnom zastupniku usmeno (ukoliko nije drugačije definisano višim aktom) ili telefonskim putem.

VRIJEME ZA INFORMACIJE

12 – 13 časova svaki dan

USMENO

Sjeverno krilo UKC RS; 1. sprat; Klinika intenzivne medicine za nehirurške grane

TELEFON

051/342 507