Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke goriva, putem konkur. postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke zaštitne opreme za kabinet ERCP – Klinika za unutrašnje bolesti UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke hirurškog instrumentarija za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.12.2019


Odluka o poništenju postupka nabavke radi nabavke vodiča za iglu, igala i katetera za bronhoskopiju za potrebe Klinike za plućne bolesti, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.12.2019


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi nabavke nesterilnih rukavica za potrebe UKC RS, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke nesterilnih rukavica za potrebe UKC RS, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi servisa gorionika za kotlarnicu Paprikovac, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet – nabavke AUTOMATSKOG VERTIKALNOG AUTOKLAVA ZA IZRADU STERILNIH RASTVORA ZA POTREBE KLINIČKE APOTEKE.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke medicinskih sredstava za potrebe Klinike za kožne i polne bolesti (Lot 5).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke V.A.T. aparata i potrošnog materijala za V.A.T. aparate za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke EKG aparata za potrebe Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-9352-2-24/19 od 24.12.2019.g. radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (ponovljeni dio nabavke).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za LOT-ove: 1, 2 ,3 i 4 za predmet – Nabavka sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe JZU Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, drugi dio (profesionalni pribor).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke potrošnog hirurškog materijala (oftalmološke prekrivke) za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za nadogradnju serverske infrastrukture za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku informatičke opreme za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke licenci za Antivirus i Firewall za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke elektrohirurške platforme za torakohiruršku salu u južnom krilu UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke reducir ventila za potrebe Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke materijala za biopsiju za potrebe Kliničke apoteke Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponuda br: 01-17661-6-19 od 10.12.2019. g. radi nabavke transđusera/drški sa kablom koji su kompatibilni sa Ethicon-generatorom i Harmonic-instrumentima za potrebe Službe operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke biopsijskih kliješta, klipsi i aplikatora za endoskopiju za potrebe UKC RS, putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za videoendoskopskog sistema za video gastroskopiju i kolonoskopiju za potrebe Urgentnog centra Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke alergena za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.12.2019


Odluka o poništenju postupka javne nabavke vodomaterijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.12.2019


Odluka o poništenju postupka nabavke elektromaterijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke savremenog ultrazvučnog aparata za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo, putem otovrenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku, putem otovrenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.12.2019


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih roba, kao i utvrđivanje manjkova roba u vezi sa projektom finansiranja i realizovanja završetka izgradnje i opremanja preostalog prostora u objektu Južno krilo – Poliklinika JZU Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (Jug I; Faza 1. (treći dio)), koji je namijenjen za kardiohirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.12.2019


Odluka o poništenju dijela postupka (lot 6 i 9) u postupku nabavke potrošnog materijala (šprica, igala, sistema i IV kanila) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otovrenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke potrošnog materijala (šprica, igala, sistema i IV kanila) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude – broj 2 za LOT 3 radi nabavke hemikalija za opštu upotrebu za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude – broj 2 za LOT 2 radi nabavke hemikalija za opštu upotrebu za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke artroskopskih instrumenata (artroskopski instrumenti proizvođača „Arthrex“ koji su kompatibilni sa postojećom opremom u operacionoj sali Klinike za ortopediju i traumatologiju) putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke sistema za kontinuirano mjerenje glukoze u krvi za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-16254-1/19 radi nabavke usluga rezervnog obezbjeđenja napajanja električnom energijom prostora u Matrniteu, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet – Nabavka i ugradnja dijelova za vertikalni sterilizator VS 130 proizvođača GETINGE za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.11.2019


Odluka o poništenju postupka radi nabavke usluge redovnog servisa gorionika za kotlarnicu Paprikovac, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet –  Nabavka i ugradnja dijelova za aparat LITHOSKOP proizvođača SIEMENS za potrebe Klinike za urologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke diferencijskog automatskog manometra za mjerenje razlike pritiska za potrebe UKC RS putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke potošnog materijala (za respiratore) za dječiju intenzivnu njegu.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.11.2019


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih radova (viškova, nepredviđenih i naknadnih), kao i utvrđivanja manjkova radova u vezi sa projektom finansiranja i realizovanja završetka izgradnje i opremanja preostalog prostora u objektu Južno krilo – Poliklinika JZU Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (Jug I; Faza 1. (treći dio)), koji je namijenjen za ambulante za specijalističke preglede, dijagnostičke i terapijske procedure, operativne jednodnevne procedure, te njegu i terapiju bolesnika kroz dnevnu bolnicu.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke adsorbera za sistem hemoperfuzije/dijalize koji uklanja citokine, mioglobin, metabolite (npr. bilirubin, žučne kiseline, amonijak), PAMS, DAMS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke vakuum aspiracionih pumpi i potrošnog materijala za aspiracione pumpe za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane i Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke pet toplih dušeka za krevete beba za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo i dušeka sa gumiranom navlakom za potrebe: Klinika za ginekologiju i akušerstvo-odjeljenje perinatologije; Klinika za dječije bolesti; Klinika za dječiju hirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi doprojektovanja prostorije CUM 040/Sjeverno krilo- promjena prvobitne namjene, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.11.2019


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke u dijelu za LOT 2 u postupku javne nabavke kancelarijskog materijala za potrebe kancelarije za grafičku i multimedijalnu podršku Odjeljenja za odnose sa javnošću putem konkurentskog zahtjeva

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke kancelarijskog materijala za potrebe kancelarije za grafičku i multimedijalnu podršku Odjeljenja za odnose sa javnošću putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku ponovljene nabavke lijeka sa osnovne bolničke liste lijekova (propofol), putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi radi interventnog održavanja mrežne i serverske opreme sa backup lokacijom putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke traka za primjenu privremenog ograničavanja slobode pokreta pacijenata, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke trakica za ŠUK za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke infuzomata i perfuzora za potrebe Univerziteskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke tekstila, štep deka i jastuka za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-8765-7/19 od 08.11.2019. godine radi nabavke potrošnog materijala za opštu i abdominalnu hirurgiju, kao i nespecifičnog potrošnog materijala za ostale klinike u Službi operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (ponovljeni dio postupka) putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.11.2019


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-8765-9/19 od 08.11.2019. godine radi nabavke potrošnog materijala za opštu i abdominalnu hirurgiju, kao i nespecifičnog potrošnog materijala za ostale klinike u Službi operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (ponovljeni dio postupka) putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke tečnog helijuma za MRI Signa HdxT 3.0T GE za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga pranja i peglanja bolničkog rublja za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke usluga preuzimanja i zbrinjavanja citostatskog otpada za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u dijelu za lotove 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 radi nabavke hirurških konaca za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke testova za brzo sindromsko testiranje za aparat FilmArray 2.0 za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluga iznajmljivanja informatičke opreme i informacionog sistema, te servisiranje iznajmljene i informatičke opreme koja je u vlasništvu Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke oređaja za ranu rehabilitaciju pacijenata u postelji, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.11.2019


Odluka o poništenju postupka radi nabavke opreme za fonijatrijski kabinet UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke lijekova sa osnovne bolničke liste lijekova (pankuronijum, atrakurijum, propofol) za lot 1 i 2, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.11.2019


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke lijekova sa osnovne bolničke liste lijekova (pankuronijum, atrakurijum, propofol) za lot 3, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi servisiranja bronhoskopa Olympus LF TP,  putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-12194-10/19 od 30.10.2019. godine radi nabavke potrošnog materijala za infuzomate, perfuzor-pumpe i pumpe za enteralnu ishranu.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.10.2019


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-10166-12/19 od 25.10.2019. godine radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju UKCRS u dijelu za lotove 10 i 16.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-10166-10/19 od 25.10.2019.godine radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-9352-1-12/19 od 23.10.2019. godine radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiohirurgiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi projektovanja, izgradnje i opremanja objekata za stacionarni saobraćaj i komercijalne sadržaje, predviđene važećim Regulacionim planom (Paprikovac – Petrićevac, zona D, Banja Luka) – Faza I, po principu „KLJUČ U RUKE“ (ponovljeni postupak).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke sterilnih hirurških rukavica za potrebe UKC-a RS-a.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke operacionog mikroskopa za Laser intervencije u otorinolaringologiji za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke borera i pila za potrebe MFH i Klinike za dječiju hirurgiju u dijelu za Lot 1.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.10.2019


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke borera i pila za potrebe MFH i Klinike za dječiju hirurgiju u dijelu za Lot 2.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.10.2019


Odluka o poništenju postupka javne nabavke radi servisa gorionika za kotlarnicu Paprikovac, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke kompresora za vazduh za potrebe Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za nabavke potrošnog materijala za aparat Stellaris PC i Stellaris Anterior proizvođača „Bausch & Lomb“ za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za vitreoretinalnu hirurgiju za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke usluge mjesečnog servisiranja i interventnog održavanja liftova (proizvođač “Otis” i “Europrost”) za potrebe UKC-a RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u dijelu za lotove 3, 5, 6, 7, 8 i 15 radi nabavke hirurških konaca za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku pružanja usluga prenoćišta za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke usluge servisiranja medicinske opreme proizvođača „GENERAL ELECTRIC“ za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (izbor drugorangiranog ponuđača) u postupku nabavke izvođenja radova sanacije izvedene oborinske i fekalne kanalizacije JUG-II faza za CMB za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke urinarnih katetera za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke duplih (dvostrukih) dozatora kiseonika sa ovlaživačem za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-12968-6/19 od 09.10.2019. godine radi nabavke lijekova potrebe Klinike za infektivne bolesti i Klinike za ginekologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u dijelu 4 i 5.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.10.2019


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-12968-8/19 od 09.10.2019. godine radi nabavke lijekova potrebe Klinike za infektivne bolesti i Klinike za ginekologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u dijelu za lotove 1, 2 i 3.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi izvođenja radova sanacije izvedene oborinske i fekalne kanalizacije JUG-II faza za CMB za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke IBP transducera za Mindray monitore putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke vakum sistema za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke otvorenog Real Time PCR aparata za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-13842-6/19 od 08.10.2019. godine radi nabavke potrošnog materijala za aspiracione pumpe proizvođača „ÜZÜMCÜ” – model NOVELA za potrebe Službe operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi vršenja usluga neophodnih za periodične ljekarske preglede radnika koji rade u zonama jonizujućeg zračenja u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske,  putem postupka u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama BiH.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Klinike za neurologiju i Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke pokrivača za centralne venske katetere (terapijske, hemodijalizne) sa hlorheksidinskim gelom za potrebe UKC RS putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda 01-7816-20/19 od 07.10.2019. godine radi nabavke sanitetskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.10.2019


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-7816-22/19 od 07.10.2019. godine radi nabavke sanitetskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke usluga lokalne tehničke podrške za RIS/PACS sistem za period van radnog vremena, noću i tokom praznika za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke aparata za angiografiju za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke nabavke preventivnog ispitivanja i održavanja aparata za početno gašenje požara, hidrantske mreže i vatrodojavnih sistema za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke održavanja i unapređenja laboratorijskog informacionog sistema (LIS) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke pumpi mazuta za potrebe kotlarnice Paprikovac,  putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke usluge – Izrada Urbanističko-tehničkih uslova za projektovanje pristupnih saobraćajnica i zajedničke infrastrukture po Projektu izgradnje i opremanja Medicinskog kampusa za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke hemikalija za potrebe Zavoda za kliničku patologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke transportnog ventilatora za potrebe Urgentnog centra UKC RS putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke opreme za centralni monitoring za potrebe Klinike za neurologiju i Klinike za kardiologiju UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.09.2019


Odluka o poništenju postupka radi nabavke usluga prenoćišta za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke hemikalija za opštu upotrebu za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke radova REKONSTRUKCIJE IZVEDENOG POSTROJENJA ZA ODLEŽAVANJE RADIOAKTIVNIH VODA U PROSTORU KLINIČKOG ZAVODA ZA NUKLEARNU MEDICINU I BOLESTI ŠTITNE ŽLIJEZDE.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.09.2019


Odluka o prihvatanju ponude u postupku dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke reagenasa, testova i ostalih materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju (Lot 1).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke EKG aparata za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke pacijent crijeva za transportni respirator HAMILTON T1 putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za invazivnu hipotermiju za potrebe Klinike intezivne medicine za nehirurške grane, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-9352-2-7/19 od 12.09.2019. g. radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.09.2019


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-9352-2-9/19 od 12.09.2019. godine radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.09.2019


Odluka o prihvatanju ponude radi dougovaranja dodatnog mjesečnog održavanja liftova (proizvođač “Otis”) putem pregovaračkog postupka bez objave.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke fototerapijskih lampi i sijalica za medicinske uređaje za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-8764-7/19 od 10.09.2019. g. radi nabavke hirurških staplera za potrebe Službe operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke ambalaže i kesa za infektivni, citostatski i komunalni otpad za potrebe UKC RS putem otvorenog međunarodnog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.09.2019


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke hemikalija, farmaceutskih sirovina i ambalaže za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (za LOT 2).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.09.2019


Odluka o poništenju postupka radi nabavke usluga čišćenja rezervoara mazuta, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-3060-6/19 od 09.09.2019. g. radi nabavke dva elektrohirurška ultrazvučna generatora za potrebe Službe operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi radi vršenja usluga sanitarnog pregleda radnika Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama BiH.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.09.2019


Odluka o otkazivanju postupka nabavke tekstila, štep deka i jastuka za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga čišćenja kotlova i dimnih kanala kotlarnice TEB-a,  putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.09.2019


Odluka o poništenju postupka radi nabavke lijeka fitomenadion za primjenu kod novorođenčadi za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.09.2019

Odluka o poništenju (u dijelu za LOT 2) radi nabavke hirurških konaca za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.09.2019


Odluka o izboru (u dijelu za LOT 1 i LOT 3) radi nabavke hirurških konaca za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke potrošnog materijala za generator TechnogasPlus za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.09.2019


Odluka o poništenju postupka nabavke sterilnih hirurških rukavica za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke reagenasa za određivanje NEO TSH i PKU, radiofarmaka i potrošnog materijala za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke šinskih kontrolera sukcije i torax vakuum regulatora za potrebe Klinike za dječije bolesti putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.08.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluga dezinsekcije i deratizacije objekata Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.08.2019


Odluka o poništenju postupka nabavke sterilnih hirurških rukavica za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.08.2019


Odluka o otkazivanju postupka nabavke informatičke opreme za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.08.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke usluge – Izrada urbanističko-tehničkih uslova za objekat TEB-a – za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.08.2019


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke proteza i cjevčica za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.08.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača radi nabavke proteza i cjevčica za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.08.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke urin kesa i EKG elektroda za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.08.2019


Odluka o poništenju postupka dougovaranja dodatnih usluga servisiranja gorionika i mjerenja dimnih gasova.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.08.2019


Odluka o stavljanju van snage postupka dougovaranja dodatnih usluga servisiranja gorionika i mjerenja dimnih gasova.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.08.2019


Odluka o prihvatanju ponude u postupku dougovaranja dodatnih usluga radi osiguranja imovine Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.08.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda nabavke radi nabavke specifičnog potrošnog materijala za potrebe Klinike za Neurohirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.08.2019


Odluka o poništenju dijela nabavke radi nabavke specifičnog potrošnog materijala za potrebe Klinike za Neurohirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.08.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke stalaža sa ugradnjom za centralnu arhivu za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.08.2019


Odluka o poništenju postupka nabavke potrošnog materijala za vitreoretinalnu hirurgiju za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.08.2019


Odluka o poništenju postupka radi nabavke usluge čišćenja rezervoara mazuta, putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.08.2019


Odluka o prihvatanju ponude u postupku dougovaranja dodatnih usluga servisiranja gorionika i mjerenja dimnih gasova putem pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.08.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-7392-6/19 od 15.08.2019. godine radi nabavke časopisa MEDICI.COM za potrebe UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.08.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za LOT-ove 1 i 2 radi nabavke KANCELARIJSKOG MATERIJALA ZA POTREBE UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA REPUBLIKE SRPSKE.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.08.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-6760-6/19 radi nabavke polovnog sanitetskog vozila za potrebe voznog parka UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.08.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-1428-8/19 radi nabavke potrošnog materijala za elektrohirurške platforme UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.08.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke reagenasa i materijala za aparat Cobas Z480 za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.08.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.08.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi ponovljene rekonstrukcije dvije prostorije u terapijskom dijelu kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.08.2019


Odluka o prihvatanju ponude.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.08.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 017816-9/19 od 08.08.2019. godine radi nabavke sanitetskog materijala za potrebe UKCRS u dijelu za lotove:3, 14, 15 i 16.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.08.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku ponovljene nabavke potrošnog materijala (za PET injektor) za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.08.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke potrošnog hirurškog materijala za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.08.2019


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi nabavke potrošnog hirurškog materijala za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.08.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za aparat za visokoprotočni kiseonik AIRVO2 proizvođača “Fisher & Paykel Healthcare” za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.08.2019


Odluka o poništenju postupka radi servisiranja bronhoskopa Olympus LF TP, putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.07.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača radi nabavke potrošnog medicinskog materijala -RAZNO- za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.07.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke automatskog parnog sterilizatora za potrebe Klinike za dječije bolesti,  putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.07.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranja anestezioloških aparata, respiratora i neonatalnih inkubatora proizvođača Dräger za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.07.2019


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke u postupku nabavke potrošnog materijala za ekstrakorporalnu membransku oksigenaciju (ECMO) i potrošnog materijala za invazivnu hipotermiju za potrebe Klinike intezivne medicine za nehirurške grane putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.07.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke potrošnog materijala za ekstrakorporalnu membransku oksigenaciju (ECMO) i potrošnog materijala za invazivnu hipotermiju za potrebe Klinike intezivne medicine za nehirurške grane putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.07.2019


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke potrošnog materijala za plazma sterilizatore za potrebe Službe za sterilizaciju u dijelu za LOT 3.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.07.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u postupku javne nabavke potrošnog materijala za plazma sterilizatore za potrebe Službe za sterilizaciju putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.07.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku popravke i održavanja motornih vozila voznog parka Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.07.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-7766-6/19 od 17.07.2019.godine radi nabavke usluga pregleda, servisa i popravke medicinskih uređaja proizvođača „GENERAL ELECTRIC“ za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.07.2019


Odluka o prihvatanju ponude u postupku dougovaranja dodatnih usluga popravke i održavanja motornih vozila voznog parka Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (Škoda Superb T97-J-548).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.07.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke ogrevnog drveta za sezonu 2019/2020 za potrebe kotlarnice na lokaciji Klinike za psihijatriju putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.07.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za potrebe interventne digestivne endoskopije – ERCP za aparat proizvođača „FUJIFILM“ za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.07.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke hirurških kaljača za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.07.2019


Odluka o poništenju postupka nabavke radi projektovanja, izgradnje i opremanja objekata za stacionarni saobraćaj i komercijalne sadržaje, predviđene važećim Regulacionim planom (Paprikovac – Petrićevac, zona D, Banja Luka) – Faza I, po principu „KLJUČ U RUKE“.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.07.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke kancelarijskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (rezervisani ugovor).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.07.2019


Odluka o poništenju postupka nabavke br: 01-5347-7/19 od 03.07.2019. godine radi nabavke usluga servisiranja opreme proizvođača “GETINGE” za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.07.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke PET radiofarmaceutika [18F]-Fluoroholin i [18F]–Fluorodopa za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.07.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke hirurških konaca za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.06.2019


Odluka o prihvatanju ponude u postupku dougovaranje izvođenja dodatnih usluga dezinsekcije za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.06.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke sistema za digtalnu dermoskopiju i mapiranje cijelog tijela.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.06.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke reagenasa, testova i ostalog materijala za Zavod za kliničku laboratorijsku dijagnostiku u dijelu za Lotove 3, 4 i 5.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.06.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača radi nabavke respiratora za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.06.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke mekih vještačkih intraokularnih sočiva i tvrdih prednjekomornih sočiva za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.06.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke reagenasa i materijala za aparate Siemens RP za određivanje acido-baznog statusa za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.06.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača radi nabavke potrošnog materijala za elektrofiziologiju i RF ablaciju za potrebe Klinike za kardiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.06.2019


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi nabavke potrošnog materijala za elektrofiziologiju i RF ablaciju za potrebe Klinike za kardiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.06.2019


Odluka o poništenju postupka radi nabavke potrošnog materijala (za PET injektor) za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.06.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-4736-7/19 od 04.06.2019. radi nabavke laboratorijskog mikroskopa za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.06.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke opreme za potrebe interventne digestivne endoskopije – ERCP za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti,  putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.06.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-6523-6/19 od 04.06.2019. godine radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Kinici za kardiologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.06.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za LOT-ove 1, 2 i 3 radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.06.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-6407-6/19 od 03.06.2019. radi nabavke kapilaroskopa, dermatoskopa i svjetlosnog mikroskopa za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.06.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke džilijevih testera za potrebe Službe operacionih sala sa sterilizacijom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.05.2019


Odluka o poništenju postupka nabavke za postupak usluga lokalne tehničke podrške za RIS/PACS sistem za period van radnog vremena.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.05.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranje respiratora i aparata za anesteziju proizvođača Maquet za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.05.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke usluge servisiranja endoskopske opreme proizvođača FUJINON za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.05.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke materijala za izoelektrično fokusiranje likvora za potrebe Klinike za neurologiju, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.05.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke proizvoda od soli za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.05.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-1121-6/19 od 23.05.2018. radi nabavke endoskopskog materijala za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.05.2019


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-17604-13/18 od 22.05.2019. radi nabavke potrošnog materijala za opštu i abdominalnu hirurgiju, kao i nespecifičnog potrošnog materijala za ostale klinike u Službi operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.05.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-17604-11/18 od 22.05.2018. radi nabavke potrošnog materijala za opštu i abdominalnu hirurgiju, kao i nespecifičnog potrošnog materijala za ostale klinike u Službi operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.05.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke kamera za video nadzor za potrebe Odjeljenja obezbjeđenja i transporta i laptopa za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.05.2019


Odluka o poništenju dijela postupka ( lot 2 ) radi nabavke kamera za video nadzor za potrebe Odjeljenja obezbjeđenja i transporta i laptopa za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.05.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-17547-10/18 od 21.05.2019. godine radi nabavke pejsmejkera, ICD, CRT, ILR i drugog potrošnog materijala za potrebe Odjeljenja za elektrofiziologiju srca i poremećaje srčanog ritma Klinike za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.05.2019


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.05.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke radiofarmaceutika 18FDG (fluorodeoksiglukoza) za PET/CT putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.05.2019


Odlukа o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke APARATA ZA ELEKTROMIONEUROGRAFIJU (EMNG) ZA POTREBE KLINIKE ZA NEUROLOGIJU.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.05.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke aparata i testova za brzo sindromsko testiranje na više vrsta patogena iz likvora pozitivne krvi, septuma, stolice i nazofaringialnog brisa za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.05.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke reagenasa, testova i ostalog materijala za Zavod za kliničku laboratorijsku dijagnostiku u dijelu za Lot 6.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.05.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača radi nabavke POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA KLINIČKU LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU za LOT-ove 1, 2 i 3.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.05.2019


Odluka o poništenju postupka javne nabavke hirurških konaca i hemostatskih mrežica za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.05.2019


Odluka o poništenju postupka javne nabavke br: 01-4-11901-8/18 od 13.05.2019. godine radi nabavke tunel-tračne mašine za pranje posuđa za potrebe Službe uslužnih djelatnosti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.05.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke mikrohirurškog oftalmološkog instrumentarija za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.05.2019


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.05.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača radi nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.05.2019


Odluka o poništenju postupka nabavke radova REKONSTRUKCIJE IZVEDENOG POSTROJENJA ZA ODLEŽAVANJE RADIOAKTIVNIH VODA U PROSTORU KLINIČKOG ZAVODA ZA NUKLEARNU MEDICINU I BOLESTI ŠTITNE ŽLIJEZDE.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.05.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke PULSNIH OKSIMETARA I SENZORA ZA Spo2 ZA OKSIMETAR PROIZVOĐAČA NELCOR ZA POTREBE KLINIKE ZA DJEČIJE BOLESTI.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.05.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke instrumenata za histeroskopiju za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.05.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke potrošnog materijala za hemodijafiltraciju (aparat Multifiltrate proizvođača „Fresenius medical care“) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.05.2019


Odlukа o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke zelenog veša za potrebe operacionih sala.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.04.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi repariranja PHACO sondi za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.04.2019


Odluka o poništenju postupka nabavke radi nabavke Tamiflu (oseltamivir) lijeka za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.04.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za klniničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.04.2019


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za klniničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.04.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke dvanaestokanalnog EKG aparata za potrebe Sale za kateterizaciju srca.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.04.2019


Odluka o poništenju postupka javne nabavke radi rekonstrukcije dvije prostorije u terapijskom dijelu kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.04.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-2886-6/19 od 19.04.2019. godine radi nabavke kombinovanog aparata za vitreoretinalne operacije i hirurgiju katarakte u Klinici za očne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.04.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke savremenog ultrazvučnog aparata za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.04.2019


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke šprica i igala za RAC u dijelu za LOT 1, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.04.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke šprica i igala za RAC, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.04.2019


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-4983-5/19 od 15.04.2019. godine radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke prehrambenih proizvoda za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra RS u dijelu z Lot 10- Hljeb, tjestenina i proizvodi od brašna.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.04.2019


Odluka o poništenju djela postupka (lot 5)  radi nabavke materijala i opreme za rad u histohemiji i imunohistohemiji za potrebe Zavoda za kliničku patologijuputem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.04.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude  radi nabavke materijala i opreme za rad u histohemiji i imunohistohemiji za potrebe Zavoda za kliničku patologiju, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.04.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-2413-6/19 od 12.04.2019. godine radi servisa, nabavke i ugradnje rezervnih dijelova za ESWL-uređaj (LITHOSKOP-SIEMENS) proizvođača “SIEMENS” za razbijanje kamena u bubregu u Klinici za urologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.04.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude  radi   nabavke aparata za ekstrakorporalnu membransku oksigenaciju (ECMO) i potrošnog materijala za pet procedura za potrebe Klinike intezivne medicine za nehirurške grane, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.04.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke svježeg voća i povrća za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.04.2019


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke kancelarijskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (rezervisani ugovor).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.04.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga iz Aneksa II dio B radi pružanja špediterskih usluga za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.04.2019


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje viškova i nepredviđenih radova, kao i utvrđivanje manjkova radova na rekonstrukciji grijanja Klinike za psihijatriju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.04.2019


Odluka o otkazivanju postupka nabavke u dijelu za lot 15 radi nabavke implantacionog materijala za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.04.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda (izbor drugorangiranog ponuđača) u postupku javne nabavke radi nabavke i ugradnje cijevne armature i pumpe za potrebe grijanja prostorija “RTG”, te opreme za potrebe rada klima komore “RTG” putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.04.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke pacijent monitora za potrebe Klinike za infektivne bolesti putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.04.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi izvođenja radova sanacije izvedene oborinske i fekalne kanalizacije JUG-II faza za CMB za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke aparata za ehosonografiju za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.03.2019


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke nabavke servera za PACS i RIS i uređaja za varenje optičkih kablova za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke za pružanje usluga neophodnih za prethodne i periodične ljekarske preglede radnika Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama BiH.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku wipak folija (steriling), ultra rolni i integra kesa koje se koriste za sterilizaciju materijala u autoklavu za potrebe Službe za sterilizaciju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 10 za predmet Nabavka prehrambenih proizvoda za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude – DRUGI IZBOR radi nabavke ponovljene izrade Planova zaštite od požara za objekte CMB-a, Sjevernog i Južnog krila, Maternitea, Klinike za infektivne bolesti, Tehničko ekonomskog bloka i Klinike za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku potrošnog materijala za ventilatore „SERVO-i“ proizvođača Getinge – Maquet Critical care za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.03.2019


Odluka o prihvatanju ponude radi dougovaranja izvođenja dodatnih radova na sanaciji vrelovodnog kotla broj 18167 u kotlarnici Paprikovac, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke elektrohirurškog radio – frekventnog aparata za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kolica „strečera“ za prevoz pacijenata za potrebe Službe oparacionih sala sa sterilizacijom i prijemnom hirurškom ambulantom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.03.2019


Odlukа o izboru najpovoljnijih ponuđača za lotove od 1 do 9 za nabavku prehrambenih proizvoda za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za radi nabavke medicinskog potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za radi nabavke potrošnog materijala za invanzivni hemodinamski monitoring za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-15556-12/18 od 14.03.2019. godine radi nabavke kontrastnih sredstava za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.03.2019


Odluka o izboru  najpovoljnije ponude radi nabavke flastera za potrebe KiM-a i Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku motornog vozila za kabinet Generalnog direktora.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke EKG aparata za potrebe Klinika za ortopediju i traumatologiju i Klinike za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju i opekotine, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke nabavke i ugradnje cijevne armature i pumpe za potrebe grijanja prostorija “RTG”, te opreme za potrebe rada klima komore “RTG” , putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi ponovljene nabavke i ugradnje dva pulta u zgradi Ginekologije i Južnom krilu, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke reagenasa, testova i ostalog materijala za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku (Lot 3 i Lot 4).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.03.2019


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (za lotove: 2, 8, 24, 25, 28, 29 i 30).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.03.2019


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (za lotove: 6, 11, 15, 21, 22, 27 i 31).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke “vazdušnih zavjesa” uređaja za hlađenje/grijanje, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke artikala za reprezentaciju za potrebe kabineta generalnog direktora.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.02.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br. 01-15957-8/18 od 27.02.2019. godine radi nabavke sistema za intraoperativno spašavanje krvi za aparat Fresenius Kabi za potrebe Službe operacionih sala sa sterilizacijom UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.02.2019


Odluka o prihvatanju ponude, za dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke kancelarijskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.02.2019


Odluka o poništenju postupka radi nabavke i ugradnje dva pulta u zgradi ginekologije i južnom krilu, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.02.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke radnih uniformi za radnike Odjeljenja obezbjeđenja i transporta Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.02.2019


Odluka o prihvatanju ponude radi nabavke svježeg voća i povrća za potrebe Odjeljenja za pripremu i distribuciju hrane.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.02.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-14844-9/18 od 14.02.2019. godine radi nabavke zaštitnih odijela za zonu jonizujućeg zračenja u Sali za kateterizaciju srca Klinike za kardiologiju UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.02.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-13203-8/18 od 14.02.2019. god. radi nabavke sistema za ručno i automatsko ultrazvučno skeniranje dojke sa pacijent-stolom za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.02.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke ponovljene izrade Planova zaštite od požara za objekte CMB-a, Sjevernog i Južnog krila, Maternitea, Klinike za infektivne bolesti, Tehničko ekonomskog bloka i Klinike za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.02.2019


Odluka o prihvatanju ponude, za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke dječije hrane za potrebe mliječne kuhinje na Klinici za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra RS (Lot 1 i Lot 2).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.02.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi pružanja usluga verifikacije medicinskih uređaja i opreme za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.02.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke nabavke suhog sterilizatora za potrebe Kliničke apoteke, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.02.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za astrup aparat za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.02.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke brzog sterilizatora za potrebe Klinike za očne bolesti, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.02.2019


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke potrošnog materijala za periferne stentove za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.02.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke potrošnog materijala za periferne stentove za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.02.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponuda br:01-15580-8/18 od 08.02.2019. godine radi nabavke antibakterijskih podloga za srebrnim nitima za potrebe Službe operacionih sala i Klinike za ortopediju i traumatologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.02.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku Cytosorb filtera za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.02.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke dva mikroskopa za potrebe Klinike za GAK.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.02.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi ponovljene nabavke izvođenja radova na sanaciji vrelovodnog kotla fabrički broj 13410 u kotlarnici Paprikovac, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.01.2019


Odluka o izboru  najpovoljnije ponude radi ponovljenog izvođenja radova na sanaciji ravnog krova TEB-a  putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.01.2019


Odluka o izboru drugorangiranog najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke urin kesa i urinarnih katetera za potrebe UKC RS u dijelu za Lot 2.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.01.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe JZU Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.01.2019


Odluka o izboru  najpovoljnije ponude radi nabavke i ugradnje stabilnog sistema za gašenje početnog požara za potrebe UKC-a RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.01.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke rukavica za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.01.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke reagenasa, testova i ostalih materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.01.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke POTROŠNOG MATERIJALA ZA HEMODIAFILTRACIJU (APARAT MULTIFILTRAT PROIZVOĐAČA „FRESENIUS“) ZA POTREBE UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA REPUBLIKE SRPSKE.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.01.2019


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke reagenasa, testova i ostalog materijala za Zavod za kliničku mikrobiologiju (Lot 10, 11 i 13).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.01.2019


Odluka o izboru postupka za nabavku endo instrumenata za laparoskopski stub proizvođača “WOLF” za potrebe Klinike za ginekologije i akušerstvo.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.01.2019


Odluka o poništenju dijela postupka za nabavku endo instrumenata za laparoskopski stub proizvođača “WOLF” za potrebe Klinike za ginekologije i akušerstvo.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.01.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-15717-11/18 od 16.01.2019. godine radi nabavke sanitetskog materijala za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.01.2019


Odluka o poništenju dijela postupka javne nabavke br: 01-15717-13/18 od 16.01.2019. godine radi nabavke sanitetskog materijala za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.01.2019


Odluka o prihvatanju ponude radi dodatnog vršenje usluga sanitarnog pregleda radnika Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.01.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke izvora germanijuma (Ge68) za dnevnu kalibraciju PET/CT-a za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.01.2019


Odluka o poništenju postupka radi izvođenja radova na sanaciji ravnog krova TEB-a i poda na Klinici za infektivne bolesti putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.01.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke defibrilatora za potrebe Klinike za kardiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.01.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za anesteziološke aparate i respiratore proizvođača Getinge Group – Maquet za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.01.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-14392-8/18 od 03.01.2019. godine radi nabavke  hipertermičke pumpe i elektrohirurške platforme za potrebe Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.01.2019