Klinički zavod za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde je organizovan tako da ima:

1. Odjeljenje za nuklearno – medicinsku terapiju sa ambulantama
2. Odjeljenje za nuklearno – medicinsku dijagnostiku

Zavod za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde pruža dijagnostičke i terapijske usluge iz oblasti nuklearne medicine.

Telefonski imenik Zavoda

Adresa: Ul. 12 Beba bb, Banja Luka