KLINIČKI ZAVOD ZA NUKLEARNU MEDICINU I BOLESTI ŠTITNE ŽLJEZDE | Načelnik zavoda

  • 051/342-360 lok. 2360

KLINIČKI ZAVOD ZA NUKLEARNU MEDICINU I BOLESTI ŠTITNE ŽLJEZDE | Glavna sestra

  • 051/342-269 lok. 2269

KLINIČKI ZAVOD ZA NUKLEARNU MEDICINU I BOLESTI ŠTITNE ŽLJEZDE | Administracija-šalter za zakazivanje pregleda za štitnu žlijezdu

  • 051/342-367 lok. 2367

KLINIČKI ZAVOD ZA NUKLEARNU MEDICINU I BOLESTI ŠTITNE ŽLJEZDE | Kabinet za scintigrafije

  • 051/342-368 lok. 2368

KLINIČKI ZAVOD ZA NUKLEARNU MEDICINU I BOLESTI ŠTITNE ŽLJEZDE | Farmaceuti

  • 051/342-728 lok. 2728

KLINIČKI ZAVOD ZA NUKLEARNU MEDICINU I BOLESTI ŠTITNE ŽLJEZDE | Kabinet za PET CT

  • 051/342-262 lok. 2262

KLINIČKI ZAVOD ZA NUKLEARNU MEDICINU I BOLESTI ŠTITNE ŽLJEZDE | Terapijska soba

  • 051/342-260 lok. 2260

KLINIČKI ZAVOD ZA NUKLEARNU MEDICINU I BOLESTI ŠTITNE ŽLJEZDE | Bolesnička soba u terapijskom bloku

  • 051/322-299 lok. 2299

KLINIČKI ZAVOD ZA NUKLEARNU MEDICINU I BOLESTI ŠTITNE ŽLJEZDE | Terapijski blok soba 115

  • 051/342-799 lok.2799