U Zavodu za mikrobiologiju vrši se bakteriološka dijagnostika aerobnih i anaerobnih bakterija, dijagnostika crijevnih infekcija, dijagnostika urogenitalnih infekcija, bakteriološka dijagnostika tuberkuloze, dijagnostika parazitarnih infekcija, serološka dijagnostika, sanitarna mikrobiologija i dijagnostika mikoloških oboljenja.
Zavod ima trinaest laboratorija:

 1. Laboratoriju za urogenitalne infekcije,
 2. Laboratoriju za piokulture,
 3. Laboratoriju za anaerobne bakterije,
 4. Laboratoriju za hemokulture («Bact/Alert»),
 5. Laboratoriju za koprokulture,
 6. Laboratoriju za mikobakterije,
 7. Laboratoriju za mikologiju,
 8. Laboratoriju za parazitologiju,
 9. Laboratoriju za automatsku identifikaciju i testiranje osjetljivosti («VITEK»),
 10. Laboratoriju za imunologiju i serologiju,
 11. Laboratoriju za PCR dijagnostiku,
 12. Laboratoriju za sanitarnu mikrobiologiju i
 13. Laboratoriju za pravljenje hranljivih podloga sa sterilizacijom.

 

Telefonski brojevi Zavoda

Adresa: UL. 12 Beba bb Banja Luka