Osnovni dio posla kliničke apoteke sastoji se u adekvatnoj nabavci i snabdijevanju lijekovima, medicinskim sredstvima, dijagnostičkim sredstvima, hemikalijama, te galenskim i magistralnim pripravcima iz vlastite proizvodnje, svih Klinika i Zavoda u sastavu Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
Svoj rad zasnivamo na najrelevantnijim informacijama i saznanjima iz oblasti primjene lijekova zasnovane na dokazima, kao i internacionalnih smjernica koje se odnose na praćenje i racionalizaciju potrošnje lijekova. Magistri farmacije su aktivno uključeni u program kontinuirane medicinske edukacije. Zavod takođe služi kao nastavna baza za edukaciju magistara farmacije i farmaceutskih tehničara.

Djelatnost:

1. Logistika:

• planiranje potreba za lijekovima i drugim medicinskim proizvodima
• snabdijevanje uz intenzivnu komunikaciju sa dobavljačima i/ili proizvođačima bezbjednog kvaliteta
• prijem i skladištenje robe u skladu sa principima DPS (dobra praksa u skladištenju)
• finansijska administracija
• informacioni poslovi: analiza potrošnje, izvještavanja po zahtjevima unutar i izvan ustanove i čitav niz aktivnosti upravljanja informacijama o lijekovima
• učestvovanje u radu Komisije za lijekove, kao i planiranju i izradi listi bolničkih lijekova
• učestvovanje u kliničkim studijama i izradi smjernica

2. Izrada vlastitih pripravaka

• priprema magistralnih i galenskih preparata
• planom je predviđeno proširenje usluga na centralizovanje rastvaranje citostatika, pripremu kapi i masti za oči
• proizvodnja i ispitivanje ispravnosti sterilnih rastvora

3. Informacije o lijekovima

• novi preparati, inkompatibilije, interakcije i neželjena dejstva lijekova
• savjetovanje pacijenata, kao i praćenje efekata upotrebljenih lijekova

Kontinuirano radimo na unaprijeđenju kvaliteta usluge, a sve u cilju postizanja što boljeg kvaliteta liječenja pacijenata.

Osnovnu bolničku listu lijekova FZO-a možete preuzeti ovdje

 Peroralne suspenzije za pedijatrijsku populaciju

 Telefonski imenik Apoteke

Adresa: Ul. 12 Beba bb, Banja Luka