KLINIČKA APOTEKA | Načelnik

  • 051/342-308 lok. 2308

KLINIČKA APOTEKA | Sekretar

  • 051/342-309 lok. 2309

KLINIČKA APOTEKA | Magistri farmacije

  • 051/342-304 lok. 2304

KLINIČKA APOTEKA | Farmaceutika

  • 051/342-301 lok. 2301

KLINIČKA APOTEKA | Izdavanje lijekova

  • 051/342-303 lok. 2303

KLINIČKA APOTEKA | Potrošni medicinski materijal

  • 051/342-289 lok. 2289

KLINIČKA APOTEKA | Magistri farmacije

  • 051/342-295 lok. 2295