IZVJEŠTAJ O OBUCI I EDUKACIJI MEDICINSKOG OSOBLJA UNIVERZITETSKE BOLNICE KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA U UNIVERZITETSKOJ BOLNICI SEVERANCE, SEUL, JUŽNA KOREJA

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske je kreiralo sveobuhvatan Projekat, koji je sem fizičke izgradnje i opremanja objekta i nabavke nove sofisticirane opreme uključivao  još jednu komponentu, a to je edukacija i obuka medicinskog osoblja u koju je uključeno 20 osoba, profesionalaca raznih profila iz Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka.

Prema mišljenju učesnika, edukacija i obuka predstavljaju jedan od najvažnijih ako ne i najvažniji segmenat III faze Projekta modernizacije bolnica u BiH. Medicinsko osoblje je imalo priliku ne samo da usavrši svoje znanje iz različitih oblasti medicine već i da se upozna sa principima organizacije i svakodnevnim radom velike i savremene bolnice, da  vidi kakav je pristup pacijentu i samom načinu liječenja, te da se upozna sa potpuno novom, nama dalekom i nepoznatom kulturom.Impresije učesnika edukacije i obuke se mogu rezimirati jednom rječju – oduševljenjem, ne samo organizacijom edukacije i obuke i vannastavnim aktivnostima već i samim prijemom domaćina, s kojima će sigurno ostati u kontaktu i produbljivati profesionalne i lične odnose, što će se bez ikakve sumnje reflektovati i na odnose Republike Srpske i Južne Koreje.

Učesnici edukacije i obuke  i menadžment Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka u potpunosti podržavaju ovakvu vrstu projekata, koji uključuju i edukativnu komponentu i vode ka otvaranju vrata saradnje između najveće medicinske ustanove u Srpskoj i drugih svjetskih ustanova te se nadaju da će MZSZ takve projekte realizovati i u budućnosti.Edukacija  i obuka medicinskog osoblja Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka u Bolnici Severance u Seulu, Koreja je realizovana u periodu od  25. septembra do 17. decembra 2014. godine.

Edukacijom i obukom u Koreji su se pokrile  4 velike oblasti u medicini:

 • Oftalmologija,
 • Gastroenterologija,
 • Nuklearna medicina i
 • Kardiologija.

U obuci i edukaciji su učestvovali ljekari, medicinske sestre/tehničari, medicinski fizičar i farmaceut, njih dvadesetoro, kako slijedi:

Oftalmologija

ljekari:

 • dr Milka Mavija – 1 sedmica
 • dr Saša Smoljanović Skočić – 1 sedmica
 • dr Boško Amidžić – 2 sedmicemed.

sestre:

 • Mladenka Janković – 1 sedmica
 • Marina Ćibić – 1 sedmica
 • Snježana Sekulić – 1 sedmica

Gastroenterologija

ljekar:

 • dr Mladen Kostić –3 sedmice

med. tehn.:

 • Mišo Gvozdenović – 3 sedmice

Nuklearna medicina

ljekari:

 • dr Dragi Stanimirović – 6 sedmica
 • dr Siniša Stanković – 6 sedmica
 • dr Jasenka Mijatović – 6 sedmica
 • dr Sonja Bobić– 6 sedmica

med. sestre:

 • Egeljić Nataša- 4 sedmice
 • Vasiljević Sandra- 4 sedmice

med. fizičar:

 • Goran Vuleta- 4 sedmice

farmaceut:

 • Aljoša Stanković- 4 sedmice

Kardiologija

ljekari:

 • dr Saša Lončar – 2 sedmice
 • dr Dragan Unčanin – 2 sedmice

med. tehn.:

 • Saša Stevandić – 2 sedmice
 • Dragan Karan – 2 sedmice

Sveukupna prosječna ocjena edukacije i obuke, na skali od 1 do 10 iznosi 8.78, što jasno govori o stepenu zadovoljstva medicinskog osoblja UB Klinički centar Banja Luka edukacijom i obukom u Koreji.

Prosječna ocjena edukacije i obuke izračunata je na osnovu 19 (od ukupno mogućih 20) upitnika, uz napomenu da smo imali samo jednu relativno nisku ocjenu, navedenu ne zbog lošeg kvaliteta edukacije i obuke već zbog razloga druge prirode, koji uključuju jezičku barijeru i dužinu trajanja edukacije.

Prosječna ocjena edukacije i obuke po oblastima je slijedeća:

 1. Kardiologija*                                                                        8.66

* Ocjena izračunata na osnovu 3 od ukupno 4 moguća upitnika

 1. Gastroenerologija                                                                 10.00
 2. Oftalmologija                                                                       10.00
 3.  Nuklearna medicina                                                              8.87

U nastavku izvještaja pokušaćemo, uz pomoć naših kolega da plastičnije prikažemo iskustva i impresije učesnika tokom edukacije i da se još jednom zahvalimo Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite te da ponovimo da se nadamo da će takvih projekata biti i ubuduće.


slika1slika3

slika2


slika4slika5


slika6 slika7


slika9slika8

slika10


slika11

slika12slika13


slika15 slika14

slika16


slika20

slika19 slika18


slika21 slika22

slika23


slika25 slika24