Klinika za anesteziju i intenzivno liječenje je stručno osposobljena za sve vrste anestezioloških tehnika pri izvođenju operativnih zahvata. Jedinica intenzivne terapije je opremljena i stučno osposobljena za prijem, monitoring i liječenje vitalno ugroženih pacijenata.U okviru Klinike radi Ambulanta za terapiju bola locirana u krugu stare bolnice u gradu.

Klinika se sastoji od dva odjeljenja, dvije anesteziološke ambulante i dva operaciona bloka.

Odjeljenja:

1. Odjeljenje intenzivne njege
2. Odjeljenje za anesteziju

 

Telefonski imenik Klinike

Adresa: Ul. 12 Beba bb, Banja Luka