Klinika za onkologiju je osnovana u septembru 1987. godine. U proteklom periodu je značajno napredovala, kako po pitanju povećanja broja hemioterapijskih protokola koji se primjenju tako i po pitanju usvajanja novih dijagnostičkih metoda.

Klinika se sastoji od tri odjeljenja:

1. Odjeljenje onkologije solidnih tumora sa intenzivnom terapijom
2. Odjeljenje radioonkologije
3. Prijemno – dijagnostičko odjeljenje sa dnevnom bolnicom

 

1. Odjeljenje onkologije i solidnih tumora sa intenzivnom terapijom

Nalazi se u Klinici za onkologiju, peti sprat,  UKC   RS. Odjeljenje onkologije i solidnih tumora raspolaže sa 36 kreveta, namjenjene za bolesnike koji primaju specifičnu onkološku terapiju , simptomatsku- suportivnu  terapiju kao i dijagnostičke procedure pojedininačnih  kazusa. Odjeljenje  onkologije i solidnih tumora sa intenzivnom terapijom  raspolaže i sa ambulantom za intervencije, prostorom za laminarnu komoru,   prostorijom za pripremu i rastvaranje lijekova, apotekom, sobom za preminule, sobom za glavnu sestru,  muški i ženski toalet, 2 ljekarske sobe,  zajedničku radnu prostoriju, salu za satanke, sobu načelnika i  sobu dežurnog ljekara.

Na odjelu onkologije i solidnih tumora sa intenzivnom terapijom  provode se sljedeće procedure:

 1. Pregled i priprema pacijenata za specifičnu terapiju ( hemioterapiju, ciljanu terapiju i imunoterapiju uz adekvatnu pre i post medikaciju).
 2. Rastvaranje i aplikacija citostatika i imunoterapije
 3. Stalni nadzor pacijenata tokom aplikacije terapije
 4. Rješavanje ranih i kasnih komplikacija primjene  specifične terapije
 5. Kontrola tjelesne težine i visine, uzimanje materijala za laboratorijske i citološke analize, EKG i druge dijagnostičke procedure prema  zahtjevima protokola koji bolesnik prima
 6. Aplikacija simptomatsko suportivne terapije
 7. Poseban tretman imunospresivnih bolesnika u „zaštićenoj sobi“
 8. Njega pacijenata od strane medicinskih tehničara ( previjanje, njega stoma, prevencija i njega dekubitusa, intravezikalne kateterizacije i ostale intervencije prema potrebi)
 9. Dijagnostičke i terapijske abdominalne i pleuralne punkcije
 10. Razgovor sa pacijentom koji obavlja ljekar i medicinsko osoblje u smislu davanja savjeta za higijensko- dijetetski režim tokom primjene hemioterapije
 11. Priprema materijala za sterilizaciju
 12. Kordinacija sa sa ljekarima tokom konzilijarnih pregleda, bolničkom apotekom
 13. Tretman psihologa i tretman fizijatra za pacijente koji zahtjevaju takve procedure
 14. Ocjena efekta i podnošljivosti terapije
 15. Administrativne procedure( pisanje uputnica, potrošnja lijekova i potrošnog materijala, obračuni, pisanje otpusnih pisama sa preporukom za terapiju i dijagnostičke postupke)
 16. Vode se međunarodne, randomizovane (svih faza) kliničke studije.

Pacijenti su pod medicinskim nadzorom 24 sata.

2.Odjeljenje radioonkologije

Odjeljenje radioonkologije nalazi se na prvom spratu Infektivne klinike na Paprikovcu, ulica Dvanaest beba bb, Banja Luka i raspolaže sa 26 kreveta za pacijente koji su na radioterapiji uz eventualnu potencijaciju sa hemoterapijom pojedinih kazusa.Odjeljenje radioonkologije raspolaže takođe sa ambulantom za intervencije, specijalističkom ambulantom , prostorijom za odmor osoblja i trokaderom. Pored toga, odjel raspolaže sa čajnom kuhinjom koja je ujedno i mjesto za odmor pacijenata.

Na radioonkologiji se rade sljedeće procedure:

 1. Pregled i priprema pacijenata za radioterapiju i hemoterapiju
 2. Priprema citostatika i ostale simptomatske terapije
 3. Stalni nadzor pacijenata tokom aplikacije terapije
 4. Stalni nadzor pacijenta u smislu komplikacija radioterapije i davanja adekvatne simptomatske terapije
 5. Kontrola laboratorije i biohemije prema šemi jednom sedmično ili kako zahtjeva protokol koji pacijent prima
 6. Njega pacijenata od strane medicinskih tehničara (previjanje, njega nutritivne jejunostome, perkutane nefrostome , njega dekubitusa, abdominalna punkcija, kateterizacija i ostalo)
 7. Razgovor sa pacijentom koji obavlja ljekar i medicinsko osoblje u smislu davanja savjeta za ishranu tokom radio i hemoterapije, kao i njege i higijene pacijenata
 8. Pripremanje materijala za sterilizaciju
 9. Kooradinacija sa radioterapeutom i nutricionistom koje obavlja nadzorna sestra

Pacijenti su pod nadzorom medicinskog osoblja 24h dnevno.

Nakon završene radioterapije izdaje se otpusna lista sa preporukom na otpusnom pismu za dalje kontrole onkologa i radioterapeuta.

3.Prijemno – dijagnostičko odjeljenje sa dnevnom bolnicom

Prijemno – dijagnostičko odjeljenje klinike za onkologiju se nalazi u prizemlju južnog krila-poliklinike UKC RS na Paprikovcu. Prijemno – dijagnostičko odjeljenje se sastoji iz prijemnog šaltera, prijemne onkološke ambulante, ambulante za intervencije (davanje infuzionih otopina, punkcije tjelesnih šupljina) specijalističkih ambulanti i kabineta za ultrazvučnu dijagnostiku sa mogućnošću biopsije susp promjena pod uzv kontrolom. Radno vrijeme je od 07h do 15 h. Dnevna onkološka bolnica je smještena u prizemlju stare zgrade nuklearne medicine na Paprikovcu, preko puta Centra urgentne medicine, radno vrijeme je od 07h do 15 h.

U dnevnoj onkološkoj bolnici se vrši:

 1. Pregled i priprema pacijenata za hemoterapiju, imunoterapiju, per os terapiju.
 2. Priprema citostatika, imunoterapije i ostale potrebne terapije,
 3. Rastvaranje citostatika, biološke i imuno terapije se vrši u laminarnoj komori, gdje se pripremaju i za aplikaciju.
 4. Aplikacija citostatika, imunoterapije, izdavanje per os terapije,
 5. Stalni nadzor pacijenata tokom aplikacije terapije, u slučaju neželjenih reakcija i komplikacija terapija se prekida i ordinira adekvatna terapija,
 6. Po završetku terapije bolesniku se izdaje otpusna lista ili memorandum sa svim podacima o apliciranoj terapiji, dobija termin za aplikaciju sledeće doze lijeka.

Telefonski imenik Klinike

Adresa: Ul. 12 Beba bb, Banja Luka