KLINIKA ZA ONKOLOGIJU | Načelnik

  • 051/342-688 lok. 2688

KLINIKA ZA ONKOLOGIJU | Glavna sestra

  • 051/342-504 lok. 2504

KLINIKA ZA ONKOLOGIJU | Šef odjela

  • 051/342-626 lok. 2626

KLINIKA ZA ONKOLOGIJU | Nadzorna sestra

  • 051/342-626 lok. 2626

KLINIKA ZA ONKOLOGIJU | Prijemna ambulanta

  • 051/342-676 lok. 2676

KLINIKA ZA ONKOLOGIJU | Ambulanta za naručivanje

  • 051/342-678 lok. 2678

KLINIKA ZA ONKOLOGIJU | Šef odjela

  • 051/342-506 lok. 2506

KLINIKA ZA ONKOLOGIJU | Nadzorna sestra

  • 051/342-502 lok. 2502

KLINIKA ZA ONKOLOGIJU | Soba dežurnog ljekara

  • 051/342-545 lok. 2545

KLINIKA ZA ONKOLOGIJU | Ljekarska soba dr G. Marić i dr R. Rašeta

  • 051/342-547 lok. 2547
Strana 1 od 212