KLINIKA ZA ONKOLOGIJU | Šef odjela

  • 051/342-626 lok. 2626

KLINIKA ZA ONKOLOGIJU | Nadzorna sestra

  • 051/342-626 lok. 2626

KLINIKA ZA ONKOLOGIJU | Prijemna ambulanta

  • 051/342-676 lok. 2676

KLINIKA ZA ONKOLOGIJU | Ambulanta za naručivanje

  • 051/342-678 lok. 2678