Univerzitetski klinički centar Republike Srpske je sa svojim kapacitetima najveća zdravstvena ustanova u Republici Srpskoj.

Djelokrug rada Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske je obavljanje zdravstvenih usluga bolničkih i vanbolničkih za nivo sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite. Univerzitetski klinički centar Republike Srpske je i referentna zdravstvena ustanova na nivou Republike Srpske za djelatnosti koje obavlja i naučna baza za Medicinski fakultet i Medicinsku školu. Poslovanje Univerzitetskog kliničkog centra RS se najvećim procentom odnosi na obavljanje zdravstvenih usluga za potrebe osiguranika Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske a sa tendencijom da postane i regionalni centar za zapadni dio BiH.

Posebnu ulogu ima uspostava sistema poboljšanja kvaliteta, koja se odvija u kontinuitetu i u tom procesu učestvuju svi zaposleni. Bićemo otvoreni, pošteni i transparentni prema zajednici u težnji da zajedno ostvarimo zdravo, sigurno i ugodno okruženje.

Briga za pacijente je srž svih naših aktivnosti. Težićemo pružanju najkvalitetnije zdravstvene zaštite i učešću pacijenata u donošenju bitnih odluka u vezi njihovog liječenja, kao i zadovoljenju njihovih očekivanja i potreba.

Stvaraćemo izazovno okruženje u kojem se prepoznaje, stimuliše i nagrađuje kvalitetan rad. Promovisaćemo kontinuirano učenje i usavršavanje zaposlenih kroz kontinuirani profesionalni razvoj. Podsticaćemo zaposlene da demonstriraju posvećenost timskom radu, da prihvataju promjene i budu otvoreni za nove inicijative.

U obavljanju svakodnevnih aktivnosti, težićemo najvećim standardima poštenja, integriteta i profesionalizma. Podsticaćemo naše zaposlene da slijede etički kodeks te da poštuju svoje preuzete obaveze. Profesionalno ćemo odgovarati za rezultate našeg poslovanja. Efikasnost, efektivnost i racionalnost u poslovanju biće u centru pažnje uprave. Prihvataćemo promjene i inovacije koje doprinose kvalitetnijem pružanju zdravstvenih usluga i poslovanju.