Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju formirana je odlukom KC Banjaluka 8.12.1998 godine. Stručno i akademski Klinika je najjača i najosposobljenija  hirurška klinika UKC RS. U  klinici rade dva profesora medicinskog fakulteta, jedan docent, pet magistara medicinskih nauka, penaest specijalista opšte hirurgije, jedan  subspecijalista abdominalne hirurgije, jedan specijalista interne medicine, šest specijalizanata abdominalne hirurgije, jedan specijalizant interne medicine i jedan sekundarac. U budućnosti Klinika ima tendenciju daljeg napredovanja i uključivanja ljekara u strčni i akademski razvoj.

Stručnjaci-specijalisti Klinike osposobljeni su za sve vrste operativnih zahvata  iz oblasti abdominalne /digestivne/ hirurgije izuzev hirurgije jednjaka. Obavljaju se najsloženiji operativni zahvati,zahvaljujući prije svega dobroj edukaciji koju su stekli u vlastitoj kući,te eminentnim hirurškim kućama.Ljekari su aktivni u učestvovanju na brojnim kongresima,simpozijumima i stručnim sastancima u zemljama bivše SFRJ ali i Evropi. Redovno se odlazi na ciljano-stručno usavršavanje iz oblasti digestivne hirurgije u Evropske centre. Poseban napredak je evidentan u onkološkoj digestivnoj hirurgiji u kojoj se izvode prema struci definisani radikalni hirurški zahvati na svim organima , izuzev jednjaka. Rutinski se izvode laparoskopske operacije žučne kese, kroz program jednodnevne hirurgije, a u poslednje vrijeme zahvaljujući edukacijama i laparoskpske operacije debelog crijeva. Svi standardni, ali i radikalni operativni zahvati iz digestivne hirurgije izvode se u dvije operacione sale na najsavremenijoj opremi uz tehničku podršku  vrhunskih svjetskih proizvođača. Peseljenjem hirurgije na Paprikovac u novi prostor sa novom opremom stvoreni su svi uslovi za visoki standard  boravka pacijenata i osoblja klinike, ali i za izvođenje vrhunskih,složenih operativnih procedura u novom operacionim bloku.

Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju podijeljena je na tri odeljenja:

  • Odeljenje za ezofagogastričnu  i intestinalnu hirurgiju
  • Odeljenje za hepatobilijarnu hirurgiju i hirurgiju pankreasa
  • Odeljenje za kolorektalu hirurgiju sa opštom hirurgijom

Pacijenti dolaze na kliniku preoperativno obrađeni ambulantno i sa nalazom anesteziologa,urađenim ambulantno. Pacijetni za program jednodnevne hirurgije primaju se na dan programa. Isti dan se uradi operativni zahvat a pacijenti se kući otpuštaju sutradan. Za velike operativne zhavtae i zahvate na debelom crijevu pacijetni se primaju dva dana prije termina operativnih zahvata.

Klinika je smještena na petom spratu CMB. Pacijenti su smješteni u dvokrevetne i jednokrevetne sobe (60 kreveta). Na klinici su dva previjalište,radni prostori medicnskih sestara i ljekara.Ambulantni pregledi se obaljaju na staroj lokaciji do 01.11.2019 godine kad se ambulanta klinike seli u polikliniku /južno krilo/.

Zakazivanje pacijenata rade ljekari kroz klinički informacini sistem,kroz aplikaciju-čekaonica. Pacijenti znaju svoj termin operativnog zahvata,a glavna sestra sedam dana prije termina prozove pacijente radi potvrde dolaska.

Prilikom prijema pacijenti su dužni imati ličnu kartu,ovjerenu zdravstvenu knjižicu, uputnicu za bolnicu i sve nalaze dijagnostike i preoperativne obrade,pribor za ličnu higijenu, papuče i peškir.

Za osigurane pacijente troškove liječenja snosi Fond zdravstvenog osiguranja RS. Kod otpusta neki pacijenti plaćaju participaciju.

Neosigurani pacijenti za liječenje  treba da uplate avans od 850,00 KM, pri prijemu u bolnicu. U računu je spisak potrošnog materijala kao i sve usluge troškova boravka u Klinici. Račun se plaća na licu mjesta na blagajni ili uplatom na račun UKC RS. Nakon pripreme računa i otpusnog pisma,bolesnik se otpušta sa klinike. Vrijeme otpusta je od 11 do 13 časova.

Posjete su radnim danom od 16:00-17:00,a vikendom i praznikom od 10:00 do 12:00 časova. Od posjete se traži da se pridržavaju uputstava i pravila klinike o ponašanju (galama, sjedanje na krevet, pušenje, higijena, negativnog uticaja na psihičko stanje pacijenata, ne koristiti mobilni telefon, ne pomijerati medicinske uređaje…) Ako posjetilac boluje od gripa treba da se suszdržava od posjete. Medicinsko osblje, ljekar ili šefovi odjela uvijek pružaju informacije o zdravstvenom stanju pacijenta. Bezbijednost pacijenata je na visikom nivou, pa se očekuje i od posjetilaca da ničim ne ugroze tu bezbijednost.

Kontakt osoba za zakazivanje prijema iz drugih zdravstvenih ustanova je:
glavna sestra Dobrila Božić: službeni tel: 051 34 33 81 i mob tel. 065 735 343 u vremenskom periodu od 8:00 do 14:00 časova

Telefonski imenik Klinike

Adresa: Ul. 12 Beba bb, Banja Luka