Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju formirana je odlukom Kliničkog centra Banjaluka 8.12.1998. godine. Stručno i akademski Klinika je najjača i najosposobljenija hirurška klinika. Od trenutno postojeće strukture rade tri profesora Medicinskog fakulteta Banjaluka, dva primarijusa, pet magistra medicinskih nauka, jedan subspecijalista, četiri specijalizanta, jedan internista i dva sekundarca. U budućnosti Klinika ima tendenciju daljnjeg napredovanja i uključivanja ljekara u stručni i akademski razvoj.

Stručnjaci-specijalisti ove Klinike  osposobljeni su za obavljanje najsloženijih operativnih zahvata iz oblasti abdominalne hirurgije, zahvaljujući prije svega dobroj  edukaciji koju su stekli u vlastitoj kući, te eminentnim hirurškim kućama. Ljekari su aktivni u učestvovanju na brojnim kongresima, simpozijumima i stručnim  sastancima u zemlji i svijetu, a povremeno odlaze na ciljano – stručno usavršavanje iz hirurgije u najeminentnije hirurške ustanove u svijetu.

Posebno se napredovalo u onkološkoj hirurgiji (maligni tumor abdomena). Posljednjih godina u Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju u redovnu radnu proceduru uvedena je i laparaskopska hirurgija abdominalnih organa, prije svega žučne kese i trbušnog zida. Jedno od najnovijih tehnoloških dostignuća Klinike je razvoj telemedicine, odnosno, edukacija studenata i mladih ljekara kojima će biti omogućena najsavremenija audio – vizuelna komunikacija sa najeminentnijim hirurškim kućama ove vrste u svijetu.
Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju podijeljena je na četiri odjeljenja:

 • Odjeljenje za hepatobilijarnu i hirurgiju pankreasa sa opštom hirurgijom
 • Odjeljenje za ezofagogastričnu i intestinalnu hirurgiju sa opštom hirurgijom
 • Odjeljenje za kolorektalnu hirurgiju sa opštom hirurgijom

Na četvrtom odjeljenju naše klinike radi se  jednodnevna i minimalno invazivna hirurgija- jedina u Republici Srpskoj. Rade se operacije žučne kese  i operacije kile. Pacijenti dolazena Kliniku preoperativno obrađeni i sa nalazom anesteziologa. Isti dan se uradi operativni zahvat i pacijent se sutradan otpušta na kućno liječenje. U sklopu Klinike nalaze se dvije operacione sale, dvije ambulante (ambulanta za abdominalnu hirurgiju i endoskopska ambulanta), kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku, dva previjališta, ljekarske sobe. Bolnički kapacitet čini 68 bolničkih postelja.

Zakazivanje pregleda

Dežuni ljekari pacijentima su na raspolaganju 24h dnevno, svih sedam dana u sedmici. Kod životno ugroženog pacijenta u pregledu je uključen i specijalista za anesteziju i reanimaciju. Bolesnici koji se primaju na hirurgiju radi zakazanog operativnog zahvata dužni sa sobom donijeti propisnu uputnicu za bolničko liječenje.

Po dolasku na hirurgiju bolesnici treba da se jave dežurnom tehničaru u prijemnoj hirurškoj ambulanti ili ljekaru kod koga je zakazan opertivni zahvat.
Pacijent koji se prima u bolnicu sa sobom treba da ponese:

 1. ličnu kartu,
 2. ovjerenu zdravstvenu knjižcu;
 3. uputnicu za bolničko liječenje
 4. osiguranik drugog zdravstvenog fonda (Prijedor, Gradiška, Doboj, Bijeljina, Brčko) mora donijeti uputnicu ovjerenu od nadležne komisije za upućivanje na bolničko liječenje u ustanovu van nadležnog fonda zdravstvenog osiguranja.
 5. svu raniju medicinsku dokumentaciju sa RTG-snimcima i UZ slikama
 6. pribor za ličnu higijenu, papuče,peškir

Pacijent je dužan da prije prijema u Kliniku učini preoerativnu obradu koja podrazumjeva:
–   RTG snimak srca i pluća,

 1. EKG,
 2. Laboratorijski nalaz (KKS, ŠUK, VK, VZ, urea, kreatin)
 3. mišljenje interniste
 4. nalaz anesteziologa

Zavisno od zdravstvenog stanja pacijenta u jutarnjoj viziti ljekar određuje ishranu pacijentu za vrijeme ležanja. Obično je to lakša hrana i dostavlja se tri puta dnevno. Po otpustu iz bolnice takođe se preporučuje lakša ishrana.

Za osigurane pacijente troškove usluga snosi Fond zdravstvenog osiguranja RS. Kod otpusta neki pacijenti plaćaju participaciju. Pacijent osiguran u zdravstvenim fondovima sa teritorije RS mora pored ovjerene knjižice  imati i odobrenje za odlazak na liječenje u drugu zdravstvenu ustanovu.

Neosigurani pacijenti za liječenje treba da uplate avans od 850 KM, pri prijemu u bolnici. U računu je spisak ukupnog potrošnog materijala kao i sve usluge troškova boravka u Klinici. Račun se plaća na licu mjesta na blagajni UKC RS ili uplatom na račun UKC RS.
Nakon pripreme računa i otpusnog pisma bolesnik se otpušta sa klinike, najkasnije do 11:00 časova.

Posjete su radnim danom od 16:00-17:00h, a vikendom od 12:00-13:00h. Od posjetilaca  se traži da se pridržavaju upustava i pravila klinike o ponašanju (galame, sjedenja na krevetu, pušenja, higijena, negativnog uticaja na psihičko stanje pacijenta, ne koristiti mobilni telefon, ne pomjerati medicinske uređaje…). Ako posjetilac boluje od gripa treba da se suzdržava od posjete. Medicinsko osoblje, ljekar ili šefovi odjela uvijek pružaju informacije o zdravstvenom stanju pacijenta. Bezbjednost pacijenta je na visokom nivou, pa se očekuje i od posjetilaca da ničim ne ugroze tu bezbjednost.

Telefonski imenik Klinike

Adresa: Ul. 12 Beba bb, Banja Luka