KLINIKA ZA OPŠTU I ABDOMINALNU HIRURGIJU | Načelnik

  • 051/343-255 lok. 3255

KLINIKA ZA OPŠTU I ABDOMINALNU HIRURGIJU | Glavna sestra

  • 051/343-381 lok. 3381

KLINIKA ZA OPŠTU I ABDOMINALNU HIRURGIJU | Sekretar klinike

  • 051/343-248 lok. 3248

KLINIKA ZA OPŠTU I ABDOMINALNU HIRURGIJU | Specijalistička ambulanta

  • 051/343-349 lok. 3349

KLINIKA ZA OPŠTU I ABDOMINALNU HIRURGIJU | Kabinet za endoskopske preglede

  • 051/343-214 lok. 3214

KLINIKA ZA OPŠTU I ABDOMINALNU HIRURGIJU | Prijemna hirurška ambulanta

  • 051/343-372 lok. 3372

KLINIKA ZA OPŠTU I ABDOMINALNU HIRURGIJU | Internistička ambulanta dr Straživuk

  • 051/343-327 lok. 3327

KLINIKA ZA OPŠTU I ABDOMINALNU HIRURGIJU | Šef odjeljenja

  • 051/343-322 lok. 3322

KLINIKA ZA OPŠTU I ABDOMINALNU HIRURGIJU | Nadzorna sestra

  • 051/343-226 lok. 3226

KLINIKA ZA OPŠTU I ABDOMINALNU HIRURGIJU | Ljekarska soba dr Krivokuća

  • 051/343-315 lok. 3315
Strana 1 od 3123