KLINIKA ZA OPŠTU I ABDOMINALNU HIRURGIJU | Šef odjeljenja

  • 051/343-322 lok. 3337

KLINIKA ZA OPŠTU I ABDOMINALNU HIRURGIJU | Nadzorna sestra

  • 051/342-371 lok. 2371

KLINIKA ZA OPŠTU I ABDOMINALNU HIRURGIJU | Odjeljenje-pult

  • 051/343-323 lok. 3323

KLINIKA ZA OPŠTU I ABDOMINALNU HIRURGIJU | Ljekarska soba dr Đeri, dr Janjić

  • 051/343-337 lok. 3337

KLINIKA ZA OPŠTU I ABDOMINALNU HIRURGIJU | Ljekarska soba dr Grahovac

  • 051/343-322 lok. 3322

KLINIKA ZA OPŠTU I ABDOMINALNU HIRURGIJU | Ljekarska soba dr Domazet, dr Šaran, dr Lugonja, dr Popović, dr Vranješ, dr Rogić, dr Vuković, dr Vujmilović, dr Škeljić

  • 051/343-241 lok. 3241