ODLUKA O IZBORU najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke radova radi Izvođenja radova na sanaciji fasade „Stare hirurgije“ za potrebe COVID-19 bolnice Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

  • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.01.2022


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog materijala (šprica, igala, sistema i IV kanila) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.
  • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.01.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-9774-2-6/21 od 04.01.2022. godine.
  • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.01.2022


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-9774-2-8/21 od 04.02.2022. godine radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKCRS.
  • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.