Odluka o poništenju postupka radi nabavke antialergijskih rukavica za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.12.2022


“AWARD NOTICE” – Project name: “Design, Construction and Equipping of Technical-Economic Block (TEB) of the University Clinical Center of the Republic of Srpska in Banja Luka – Phase 1”.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.12.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-14139-2-9/22 od 27.12.2022.g. radi nabavke koronarnih balon-katetera za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.12.2022


Odluka o poništenju dijela postupka JN br: 01-14139-2-11/22 od 27.12.2022.g.radi nabavke koronarnih balon-katetera za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.12.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke opreme za zaštitu od jonizujućeg zračenja putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.12.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke prenosnih računara za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane i Kliničke apoteke, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.12.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u postupku nabavke potrošnog materijala za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.12.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-20476-6/22 od 28.12.2022.g. radi nabavke potrošnog materijala i rezervnih dijelova za aspiracione pumpe proizvođača „ÜZÜMCÜ” – model NOVELA za potrebe Službe operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.12.2022


Odluka o poništenju postupka JN br: 01-3518-16/22 od 28.12.2022.g. radi nabavke usluga pranja, sušenja i peglanja bolničkog rublja za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.12.2022


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u postupku javne nabavke klipsi za endoskopsku hirurgiju (Klinika za urologiju, Klinika za torakalnu hirurgiju i Klinika za abdominalnu hirurgiju) za potrebe Službe operacionih sala.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.12.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke radne uniforme za potrebe Službe bezbjednosti UKC-a RS, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.12.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda broj: 01-22251-8/22, vezano za postupak nabavke prehrambenih proizvoda za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.12.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke ultrazvučnih aparata za potrebe Klinike za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.12.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u ponovljenom postupku nabavke antibakterijskog povoja za fiksaciju centralnog venskog katetera za potrebe UKC RS, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.12.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke opreme za potrebe Klinike za kožne i polne bolesti, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.12.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke lijekova za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.12.2022


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke lijekova za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.12.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-16700-6/22 od 21.12.2022.g. radi nabavke katetera za renalnu denervaciju za liječenje rezistentne hipertenzije za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.12.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke oftalmoloških setova za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.12.2022


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE radi nabavke usluge održavanja, servisiranja i potrošnog materijala za potrebe Odjeljenja za planiranje, razvoj i održavanje informacionih tehnologija u postupku javne nabavke usluge održavanja, servisiranja i potrošnog materijala za potrebe Odjeljenja za planiranje, razvoj i održavanje informacionih tehnologija.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.12.2022


Odluka o  o poništenju dijela postupka nabavke za tender broj: 01-13776-1/22 radi nabavke medicinskih sredstava za potrebe Klinike za  kardiohirurgiju, putem otvorenog postupkazahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.12.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke osteosintetskog materijala za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.12.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke sanitetskog materijala za potrebe UKC-RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.12.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-18872-6/22 od 14.12.2022.g. radi nabavke medicinskog kiseonika (komprinovani) u bocama od 200 bara za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.12.2022


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke (lot 3) br: 01-14139-1-12/22 od 12.12.2022.g.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.12.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-14139-1-10/22 od 12.12.2022.g. radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.12.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-19362-1/22 radi nabavke sistema za dugoročno mjerenje arterijskog krvnog pritiska za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.12.2022


Odluka o poništenju postupka nabavke mikroskopa za potrebe odjeljenja dječije hematoonkologije Klinike za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.12.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke usluga održavanja poslovno informacionog sistema, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.12.2022


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke broj: 01-13081-10/22 radi nabavke nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.12.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda broj: 01-13081-8/22 radi nabavke nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.12.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke boca za torakalnu drenažu za potrebe Klinike za torakalnu hirurgiju, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.12.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi ponovljene nabavke i montaže sistema za odvod kondenzata iz sistema klimatizacije operacionih sala, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.12.2022


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke (u dijelu za Lot 12) br: 01-12571-9/22 od 01.12.2022.g. radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.12.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-12571-7/22 od 01.12.2022.g radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.12.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-16874-1/22 radi nabavke nesterilnih nitrilnih rukavica za potrebe UKC RS, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.11.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluga održavanja higijene od strane vanjskog izvođača prostora objekata UKC RS na lokaciji Zdrave Korde 1, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.11.2022


Odluka o poništenju postupka nabavke, radi nabavke potrošnog materijala za indirektni imunofluorescentni test (IIFT), putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.11.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (Izbor drugorangiranog ponuđača u dijelu za lot 2) radi nabavke testova za testiranje antigena virusa SARS-CoV-2.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.11.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda broj: 01-17455-6/22 radi nabavke potrošnog materijala (adapteri za višekratno uzimanje sadržaja iz ampule i/ili polučvrste bočice i sistemi za davanje infuzija sa brojačem protoka kapi) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.11.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-16626-6/22 od 23.11.2022.g. radi izvođenja radova na adaptaciji prostora BO1 Sjevernog krila CMB-a za potrebe Službe operacionih sala UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.11.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-16162-6/22 od 23.11.2022.g. radi nabavke usluga periodičnog pregleda, servisa i baždarenja vaga za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.11.2022


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke (Lot 5) za tender broj: 01-13776-1/22 radi nabavke medicinskih sredstava za potrebe Klinike za kardiohirurgiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.11.2022


Odluka o izboru radi izvođenja radova na sanaciji krova na Klinici za plućne bolesti (COVID bolnica).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.11.2022


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u postupku ponovljene javne nabavke Instrumenata za ugradnju trajnih pejsmekera ICD-ova, CRT-ova za potrebe Odjeljenja za elektrofiziologiju srca i poremećaj srčanog ritma.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.11.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj:  01-18318-1/22 radi nabavke potrošnog materijala za aparate za ispitivanje plućnih funkcija za potrebe Klinike za plućne bolesti, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.11.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke opreme za video nadzor za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.11.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke printera i elektronskih brava za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.11.2022


Odluka o poništenju postupka nabavke setova za aparat MULTIFILTRAT PROIZVOĐAČA “FRESENIUS” (kit broj 16) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.11.2022


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u postupku javne nabavke materijala za krio ablaciju za potrebe Odjeljenja za elektrofiziologiju srca i poremećaje srčanog ritma Klinike za kardiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.11.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (drugi izbor za lot 1) u postupku nabavke nespecifičnog urološkog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra RS, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.11.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.11.2022


Odluka o poništenju postupka nabavke oftalmoloških setova za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.11.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku medicinske opreme za potrebe Klinike za plastično – rekonstruktivnu hirurgiju i opekotine Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.11.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke sitnog inventara za potrebe Odjeljenja za pripremu i distribuciju hrane.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.11.2022


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za tender broj: 01-13776-1/22 radi nabavke medicinskih sredstava za potrebe Klinike za kardiohirurgiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.11.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude dijela postupka nabavke za tender broj: 01-13776-1/22 radi nabavke medicinskih sredstava za potrebe Klinike za kardiohirurgiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.11.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke aparata za mehaničku ventilaciju pluća za potrebe Klinike intezivne medicine za nehirurške grane.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.11.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj: 01-13809-6/22 radi nabavke tableta za elektronske temperaturne liste za potrebe UKC RS, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.11.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke zidnih držača za računare u operacionim salama, sali za reanimaciju, opservaciju i endoskopiju u Urgentnom centru UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.11.2022


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za tender broj: 01-13775-1/22 radi nabavke hirurških instrumenata za potrebe Klinike za kardiohirurgiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.11.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude dijela postupka nabavke za tender broj: 01-13775-1/22 radi nabavke hirurških instrumenata za potrebe Klinike za kardiohirurgiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.11.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluga periodičnog (preventivnog i interventnog) servisa rashladnih komora za potrebe UKC RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.11.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-15964-1/22 radi nabavke aparata za skrining sluha za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.11.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku inventara za potrebe Klinike za infektivne bolesti i ostalih organizacionih jedinica Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.11.2022


Odluka o poništenju postupka nabavke antibakterijskog povoja za fiksaciju centralnog venskog katetera za potrebe UKC RS, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.11.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku Full HD endoskopskog stuba sa HD videogastroskopom za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.10.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku aparata za hemodinamski monitoring za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.10.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku potrošnog materijala za aparat za gasne analize COBAS b221 za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.10.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-10612-6/22 od 27.10.2022.g. u postupku nabavke potrošnog materijala za elektrohiruršku platformu ARTHREX za potrebe Službe operacionih sala UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.10.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-15714-6/22 od 27.10.2022.g. u postupku nabavke potrošnog materijala za aparate proizvođača “AESCULAP” za potrebe Službe operacionih sala UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.10.2022


Odluka o poništenju postupka nabavke, radi nabavke i montaže sistema za odvod kondenzata iz sistema klimatizacije operacionih sala, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.10.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi servisiranje kotlovnice na lokaciji Paprikovac i sistema grijanja na objektu CMB i lokaciji stare hirurgije.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.10.2022


Odluka o izboru najpovljnije ponude radi nabavke usluga servisiranja ultrazvučnih aparata proizvođača „ESAOTE“ za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.10.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke reagenasa za neonatalni skrining za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.10.2022


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u postupku izvođenja radova na adaptaciji i pregradnji zidova u terapijskom odjeljenju Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.10.2022


Odluka o izboru br: 01-5717-6/22 radi izbora Pudenc-sistema za NH za potrebe sl. op. sala UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.10.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj: 01-13229-8/22 radi nabavke usluga servisiranja opreme proizvođača “MINDRAY” za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.10.2022


Odluka o poništenju postupka JN br: 01-14114-8/22 od 17.10.2022. godine radi nabavke medicinskog kiseonika  (komprinovani) u bocama od 200 bara za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.10.2022


Odluka o poništenju dijela postupka JN br: 01-14124-8/22 od 19.10.2022. godine radi izbora pet banaka za pružanje usluga vođenja platnog prometa zapotrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.10.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda 01-14124-6/22 radi izbora pet banaka za pružanje usluga vođenja platnog prometa zapotrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.10.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-14180-1/22  radi nabavke formalina za potrebe UKC RS , putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.10.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke antibakterijskog povoja za fiksaciju centralnog venskog katetera za potrebe UKC RS, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.10.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke suhog sterilizatora za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju UKC RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.10.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-13265-1/22 radi nabavke testova za testiranje antigena virusa SARS-CoV-2, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.10.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-13227-1/22 radi nabavke usluga godišnjeg servisiranja transportnih respiratora proizvođača HAMILTON , putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.10.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke usluge popravke, održavanja i pranja vozila voznog parka Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.10.2022


Odluku o poništenju dijela postupka (u dijelu za lotove 5,6 i 8), putem konkurentskog zatjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.10.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u postupku nabavke alergena za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (u dijelu za lotove 1,2,3,4,7 i 9) putem konkurentskog zatjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.10.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke ultrazvučnog aparata za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.10.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku instrumenata za bronhoskopiju i ekstrakciju stranih tijela donjih disajnih puteva za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa UKC-a RS, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.10.2022


Odluka o poništenju dijela postupka JN br: 01-4160-20/22 od 06.10.2022. godine u postupku javne nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKC RS u dijelu za lot 16:lijek Tirofiban, solucija 50mg/ml, bočica 250ml.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.10.2022


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke operacionih lampi i jedinica za evakuaciju mikroorganizama za potrebe Klnike za dječiju hirurgiju i Klinike za bolesti uha, grla i nosa, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.10.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda nabavke operacionih lampi i jedinica za evakuaciju mikroorganizama za potrebe Klnike za dječiju hirurgiju i Klinike za bolesti uha, grla i nosa, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.10.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.10.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke  centrifuge za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.10.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke mobilnog intraoperativnog RTG aparata “C luka” za potrebe Službe za neurohirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.10.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi ponovljene nabavke aparata za terapijsku izmjenu plazme kao i potrošnog materijala za potrebe Klinike za neurologiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.10.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-6860-1/22 radi nabavke kancelarijskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (rezervisani ugovor), putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.10.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-12234-6/22 od 28.09.2022. godine radi nabavke oftalmološkog laserskog aparata i krio-aparata za potrebe Klinike za očne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.09.2022


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u postupku nabavke usluge uspostave wireless sistema za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske – FAZA III.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.09.2022


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u postupku nabavke usluge nadogradnje kliničkog informacionog sistema „KIS“ radi implementacije modula za praćenje kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.09.2022


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u postupku nabavke usluge izrade software-a za upravljanje održavanjem informatičke opreme za potrebe Odjeljenja za planiranje, razvoj i održavanje informacionih tehnologija.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.09.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-10118-8/22 od 28.09.2022. godine radi nabavke hirurških implantacionih mrežica za potrebe Službe operacionih sala UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.09.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-9916-6/22 od 28.09.2022. godine radi nabavke endoskopskih i vaskularnih staplera za potrebe Službe operacionih sala UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.09.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluga čišćenja dimnjaka za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.09.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke elektromaterijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.09.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke kancelarijskog materijala za potrebe UKC-RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.09.2022


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u postupku nabavke instrumenata za kompleksne UVATS resekcije i rekonstruktivne zahvate na bronhovaskularnom stablu za potrebe Klinike za torakalnu hirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.09.2022


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u postupku nabavke dopunskih instrumenata i medicinske opreme u skladu sa proširenjem operacionih sala za potrebe Klinike za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.09.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku izvođenja radova klimatizacije, sanacije plafona i zidova  koridora Maternitea, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.09.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluga servisiranja čilera CILIMAVENTA na objektu CMB SJEVER, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.09.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluge iznajmljivanja i servisiranja mobilnih Eco toaleta za potrebe UKC-RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.09.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Službe za neurohirurgiju u dijelu za LOT 2.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.09.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke usluge prerade Software-a za IZIS, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.09.2022


Odluka o poništenju postupka radi nabavke potrošnog materijala (adapteri za višekratno uzimanje sadržaja iz ampule i/ili polučvrste bočice i fotosenzitivni sistem za davanje infuzija sa brojačem protoka kapi) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.09.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u postupku nabavke potrošnog materijala za hemodijafiltraciju za dijalizni aparat Fresenius medical care za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.09.2022


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke nespecifičnog urološkog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.09.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda nabavke nespecifičnog urološkog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.09.2022


Odluku o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-11849-1/22 radi nabavke adsorbera za sistem hemoperfuzije/dijalize koji uklanja citokine, mioglobin, metabolite (npr. bilirubin, žučne kiseline, amonijak), PAMP, DAMP za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane i Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.09.2022


Odluka o poništenju postupka nabavke medicinskog časopisa “MEDICI.COM” za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.09.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-9713-1/22 radi nabavke klima uređaja tipa „Split“, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.09.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke opreme i hemikalija za hemijsku zaštitu sistema kotlova i opreme u kotlovnici Paprikovac, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.09.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj: 01-13384-6/22 od 16.09.2022. godine radi nabavke ergometrijskog bicikla kompatibilnog sa aparatom Cardiovit CS 200 Excellence proizvođača Schiller AG za potrebe Klinike za kardiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.09.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke PET radiofarmaceutika [18F]-Fluoroholin i [18F]–Fluorodopa za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.09.2022


Odluka o poništenju postupka nabavke, radi nabavke opreme za zaštitu od jonizujućeg zračenja, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.09.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-6392-6/22 od 14.09.2022. godine radi nabavke i montaže neophodne klimatizacije u prostorijama operacionog bloka Klinike za očne bolesti na etaži -1 u Južnom krilu Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.09.2022


ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE u postupku nabavke Instrumenata za ugradnju trajnih pejsmekera ICD-ova, CRT-ova za potrebe Odjeljenja za elektrofiziologiju srca i poremećaj srčanog ritma.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.09.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluga preventivnog i vanrednog održavanja, ispitivanja i servisiranja aparata za početno gašenje požara, hidrantske mreže, uređaja za kontrolu i zaštitno djelovanje, uređaja za spriječavanje širenja požara, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.09.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-10358-6/22 od 13.09.2022. godine radi nabavke potrošnog materijala za platformu EDWARDS za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.09.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-11809-6/22 od 13.09.2022. godine radi nabavke video endoskopa-kolonoskopa za postojeći procesor sa izvorom svjetla u Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.09.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-10265-1/22 radi nabavke usluge održavanja medicinske opreme proizvođača Siemens za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.09.2022


Odluka o izmjeni odluke o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-9846-1/22 radi nabavke torakalnih drenova za potrebe Klinike za torakalnu hirurgiju, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.09.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-11311-1/22 radi nabavke GATEWAY uređaja za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.09.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke USLUGE ZBRINJAVANJA INFEKTIVNOG MEDICINSKOG OTPADA ZA POTREBE UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA REPUBLIKE SRPSKE.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.09.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi redovnog servisa gorionika za kotlarnicu Paprikovac, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.09.2022


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u postupku nabavke profesionalnog pribora i materijala za higijenu površina i kuhinje za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.09.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-11518_6/22 od 07.09.2022. godine radi nabavke i ugradnje klimatizacije za prostor sala za sastanke na FO1 – CMB Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.09.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke torakalnih drenova za potrebe Klinike za torakalnu hirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.09.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude  (za LOT 2)-drugi izbor, radi nabavke ogrevnog drveta i drvenog briketa za potrebe kotlarnice na lokaciji Klinike za psihijatriju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.09.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-5164-1/22 radi nabavke namještaja za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.09.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke lijekova za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.09.2022


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke lijekova za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.09.2022


ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE u postupku nabavke ambalaže i kesa za infektivni, citostatski i komunalni otpad za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.09.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke strečera za transport pacijenata za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.09.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku ponovljene javne nabavke kapilaroskopa (stereo mikroskopa) za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.09.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-11372-1/22 radi nabavke hidrofilne pamučne gaze za potrebe UKC RS, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.09.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke seta za stimulaciju vagus nerva u terapiji  medikamentozno rezistentne epilepsije i depresije.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.09.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke potrošnog materijala za oralno-hirurško zbrinjavanje djece sa posebnim potrebama za potrebe MFH.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.09.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke jednokratnog posuđa za pacijente oboljele od COVID-19.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.09.2022


Odluka o poništenju postupka nabavke za tender broj: 01-11569-1/22 radi nabavke aparata za skrining sluha za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa, putem konukrentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.09.2022


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA u postupku nabavke sanitetskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, u dijelu za lotove 1,3,5,6,7,8,9,11,12,13 i 14.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.08.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke ogrevnog drveta i drvenog briketa za potrebe kotlarnice na lokaciji Klinike za psihijatriju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.08.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluga servisiranja lasera Lumenis, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.08.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi ponovljene nabavke materijala potrebnog za mašinsko održavanje za potrebe Službe uslužnih djelatnosti, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.08.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi preventivnog servisiranja i interventnog održavanja liftova „ORONA“ (Sjeverno krilo)putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.08.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-12269-1/22 radi nabavke aparata za mehaničku kompresiju grudnog koša pri reanimaciji za potrebe Urgentnog centra UKC-RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.08.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke materijala za biopsiju za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.08.2022


 Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke reagenasa, kontrole i kalibratora za analizator BioFlash za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.08.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke i montaže akumulatorskog sistema za napajanje automatike trafo stanica.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.08.2022


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke usluga ispitivanja, atesta i upotrebne dozvole za boce za medicinski kiseonik.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.08.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi servisiranja mašina za pranje i sušenje endoskopa Steelcoputem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.08.2022


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke ostesintetskog materijala za potrebe Klinike za ortoprediju i traumatologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.08.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke arterijskih i centralnih venskih katetera za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.08.2022


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.08.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.08.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi osiguranja imovine Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpskeputem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.08.2022


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA u postupku nabavke sanitetskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, u dijelu za lotove 2, 4, 10, 15 i 16.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.08.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku goriva i maziva za potrebe Odjeljenja obezbjeđenja i transporta, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.08.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke usluge iznajmljivanja Skladin softvera, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.08.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-7687-6/22 od 11.08.2022. godine radi nabavke i ugradnje rezervnog uređaja za hlađenje komore za lijekove za ptrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.08.2022


Odluka o poništenju postupka nabavke radi nabavke aparata za terapijsku izmjenu plazme kao i potrošnog materijala za potrebe Klinike za neurologiju  putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.08.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke PET/CT injektora za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.08.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluga neophodnih za periodične ljekarske preglede radnika koji rade u zonama jonizujućeg zračenja u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, putem Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.08.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nadogradnje laboratorijskog informacionog sistema (LIS) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.08.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-4160-8/22 od 09.08.2022. godine radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.08.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-9420-6/22 od 05.08.2022. godine radi nabavke kabineta za sušenje i pohranu endoskopa i potrošnog materijala i akcesorija kompatibilnih postojećoj opremi u operacionom bloku za potrebe Službe operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.08.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-3130-7/22 od 08.08.2022. godine radi nabavke aparata za “POINT OF CARE” laboratorijske analize za potrebe Urgentnog centra UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.08.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke aparata za početno gašenje požara i nabavku i ugradnju NAF S III stabilnog sistema za gašenje početnog požara za potrebe UKC-a RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.08.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke potrošnog materijala za “Unyvero” dijagnostički sistem za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje i Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.08.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga interventnog servisiranja mašina i opreme koji služe za održavanje kruga UKC-a RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.08.2022


Odluku o poništenju postupka javne nabavke kapilarskopa (stereo mikroskopa) za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.08.2022


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi izvođenja radova za izgradnju rampe za lica sa posebnim potrebama na lokaciji TEB-a Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.08.2022


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi potrošnog materijala za potrebe Službe za neurohirurgiju u dijelu za LOT 1.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.08.2022


Оdlukа o poništenju postupka nabavke radi nabavke elektromaterijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.08.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke potrošnog materijala za EEG kabinete Klinike za dječije bolesti, Klinike za psihijatriju i Klinike za neurologiju, kao i potrošnog materijala za EMNG kabinet Klinike za neurologiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.08.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke hemoluminiscentnog analizatora za jednokratno ili kontinuirano mjerene koncentracije azot oksida iz izdahnutog vazduha za potrebe Klinike za plućne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.08.2022


Odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke potrošnog materijala za dijalizni aparat Prismaflex za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.08.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku  javne nabavke implantata za operacije dojki na Klinici za plastično rekonstruktivnu hirurgiju i opekotine, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.08.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku  javne nabavke pružanja usluga sanitarnih pregleda – usluga završnog pregleda specijaliste epidemiologa/doktora medicine u postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama BiH.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.08.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku  javne nabavke potrošnog materijala kompatibilnog sa aparatom ROTEM SIGMA za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.08.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke potrošnog materijala kompatibilnog sa gasnim analizatorom GEM Premier za potrebe Klinike za kardiohirurgiju, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.08.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u vezi sa nabavkom hirurškog retraktora za potrebe Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju UKC RS, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.08.2022


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u postupku nabavke aparata za EEG (PSG) sa pratećom opremom za potrebe Klinike za neurologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.08.2022


ODLUKA O OTKAZIVANJU POSTUPKA NABAVKE u postupku nabavke radi izvođenja radova na sanaciji objekta stare pulmologije radi obezbjeđivanja adekvatnog prostora za smještaj Covid pacijenata, po principu „KLJUČ U RUKE“.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.08.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-8009-6/22 od 25.07.2022. godine radi nabavke V.A.T. aparata i potrošnog materijala za V.A.T. aparate za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.07.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-7425-1/22 radi nabavke računara i monitora za potrebe UKC RS, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.07.2022


Odluka o poništenju postupka nabavke za tender broj: 01-9739-1/22 radi nabavke medicinskog benzina za potrebe UKC RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.07.2022


Odluka o poništenju postupka javne nabavke radi izvođenja radova na adaptaciji i pregradnji zidova u terapijskom odjeljenju Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde., putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.07.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj: 01-7497-6/22 od 21.07.2022. godine radi pružanja usluga smještaja i ishrane saradnika iz Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje i Instituta za kardiovaskularne bolesti Sremska Kamenica za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.07.2022


Odluka o izboru radi nabavke usluga održavanja medicinske opreme proizvođača „DRÄGER“ za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.cdluka o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-3518-7/22 od 18.07.2022. godine radi nabavke usluga pranja, sušenja i peglanja bolničkog rublja za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.07.2022


Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-3518-7/22 od 18.07.2022. godine radi nabavke usluga pranja, sušenja i peglanja bolničkog rublja za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.07.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u vezi sa ponovljenom nabavkom termomiksera, termobloka i višekanalnih pipeta za potrebe Zavoda za kliničku patologiju UKC RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.07.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za servisiranje nastavaka za bušilicu Elan 4 Aesculap putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.07.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u vezi sa nabavkom multimetra za kontrolu kvaliteta rendgenskih uređaja za potrebe Odjeljenja medicinske fizike i zaštite od jonizujućeg zračenja UKC RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.07.2022


Odluka o izboru u postupku nabavke potrošnog materijala za anesteziološke aparate i respiratore (GETINGE – MAQUET) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.07.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke usluga čišćenja i pranja kotlova putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.07.2022


Odluka o poništenju postupka nabavke za tender broj: 01-16209-1/21 radi izvođenja radova na rekonstrukciji zgrade ATD – po principu „KLJUČ U RUKE“, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.07.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u postupku javne nabavke potrošnog materijala kompatibilnog sa gasnim analizatorima ABL90 FLEX i GEM PREMIER (5000 i 3500) za potrebe UKC RS, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.07.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-8041-1/22 radi nabavke usluga kolektivnog osiguranja radnika Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.07.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke jedinica za evakuaciju mikroorganizama u ozračenom prostoru za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.07.2022


Odluka o poništenju postupka nabavke opreme za zaštitu od požara za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.07.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke usluge nadogradnje Poslovno –  informacionog sistema u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.07.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku anestezioloških aparata za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje UKC RS, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.07.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-6098-7/22 od 30.06.2022. godine radi nabavke specifičnih hirurških konaca za potrebe operacionih sala Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju i Klinike za dječiju hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.07.2022


Odluka o poništenju postupka nabavke uza tender broj: 01-8036-1/22 radi nabavke hipoalergenskih rukavica za potrebe Službe operacionih sala.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.06.2022


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br:01-1250-8/22 od 24.06.2022. godine radi nabavke sterilnih setova za pokrivanje mikroskopa i kamera za potrebe Službe operacionih sala i ostalih hirurških klinika i jednokratnih prekrivki za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-1250-6/22 od 24.06.2022. godine.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-8010-6/22 od 27.06.2022. godine radi nabavke klipsi za otvorenu i  endoskopsku hirurgiju za potrebe Službe operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.06.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-1250-6/22 од 24.06.2022. године. izboru najpovoljnije ponude za nabavku defibrilatora za potrebe Klinike za kardiologiju UKC RS, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-3132-1/22 radi nabavke automatizovanog sistema za pripremu tuba za uzimanje krvi za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi ponovljene nabavke dozatora kiseonika za potrebe Covid odjeljenja UKC-a RS putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke usluga osiguranja zakonske (građansko-pravne) odgovornosti osiguranika za štete nastale uslijed smrti, povrede tijela ili zdravlja trećih lica, koje su nastale kao posljedica profesionalne greške ljekara i/ili drugog medicinskog osoblja, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke potrošnog materijala kompatibilnog sa aparatima za analizu elektrolita proizvođača “EXIAS MEDICAL (EXIAS E1)” za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-6065-1/22 radi nabavke stomatološke jedinice za potrebe MFH, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke osteosintetskog materijala za potrebe Klinike za torakalnu hirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.06.2022


Odluku o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke opreme i programa za digitalnu obradu hromozoma i FISHa za potrebe Odjeljenja za medicinsku genetiku Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke ultrazvučnih aparata za potrebe UKC-RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-7711-1/22 radi nabavke vodenog kupatila za potrebe za potrebe Zavoda za kliničku patologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-5418-1/22, radi pružanja špediterskih usluga za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, u postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.06.2022


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi nabavke medicinskih sredstava za potrebe Klinike za  kardiohirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke medicinskih sredstava za potrebe Klinike za kardiohirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi izgradnje WC-a za lica sa posebnim potrebama u zgradi TEB-a, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke ambalaže i kesa za infektivni, citostatski i komunalni otpad za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku reagensa za aparat Phadia 200 za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku UKC RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-116-6/22 od 13.06.2022. godine radi nabavke koronarnih balon-katetera za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za Kardiologiju univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi ponovljene nabavke i ugradnje materijala potrebnog za napajanje električnom energijom uređaja SYMBIA INTEVO EXEL na Klinici za nuklearnu medicinu, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.06.2022


Odlukа o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke endoskopskog stuba FULL HD  za potrebe Klinike za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-17449-7/21 od 08.06.2022. godine radi izvođenja radova na djelimičnoj sanaciji objekata Maternite i Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke i instalacije aparata za ESWL (aparat za razbijanje kamena u bubregu – litotriptor) za potrebe Klinike za urologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke hidrofilne pamučne gaze za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranja injektora za kontraste proizvođača Medrad,  putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.06.2022


Odlukа o poništenju dijela postupka nabavke u postupku javne nabavke potrošnog materijala za potrebe Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u postupku javne nabavke potrošnog materijala za potrebe Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.06.2022


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE (izbor drugorangiranog ponuđača) za LOT 4.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.06.2022


ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA POSTUPKA NABAVKE za LOT 3 u postupku javne nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (profesionalni pribor).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke sijalica i fototerapijskih lampi za medicinske uređaje za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke CT injektora za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke videokolonoskopskog stuba sa endoskopskim sistemom za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.06.2022


Odlukа o poništenju dijela postupka nabavke u postupku javne nabavke opreme za potrebe Odjeljenja za medicinsku genetiku Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke opreme za potrebe Odjeljenja za medicinsku genetiku Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke kancelarijskog materijala za potrebe UKC-RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.06.2022


Odluku o izboru najpovoljnije ponude radi servisiranja elektrohirurških uređaja proizvođača VALLEYLAB.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za vitreoretinalnu hirurgiju za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.06.2022


Odluka o izboru br: 01-19660-8/21 od 27.05.2022. godine radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Angio-sale u Zavodu za kliničku radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku sistema za kontinuirani monitoring glukoze za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke aparata za preciznu dijagnostiku bolesti malih disajnih puteva za potrebe Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-2225-1/22 radi nabavke sistema za koštanu vodljivost zvuka za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-6051-1/22 radi obnove Cisco smartnet-a za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.05.2022


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke medicinskih sredstava za potrebe Klinike za  kardiohirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.05.2022


Odluka o izboru medicinskih sredstava za potrebe Klinike za kardiohirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke dva biosigurnosna kabineta klase II, neophodnih za rad u molekularnoj laboratoriji, za potrebe Zavoda za kliničku patologiju,  putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluga za izradu glavnog projekta za izgradnju parka Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.05.2022


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u dijelu za LOT 1 u postupku nabavke prehrambenih proizvoda za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.05.2022


ODLUKA O IZBORU najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke prehrambenih proizvoda za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u dijelu za LOT-ove od 2 do 9.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke pacijent kablova, senzora i ostalog pribora za pacijent monitore i ekg uređaje za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.05.2022


Odluka o poništenju dijela postupka javne nabavke, radi preventivnog servisiranja i interventnog održavanja liftova „OTIS“ i „Europrost“ (CMB, Maternite Jug i Infektivna klinika) i „ORONA“ (Sjeverno krilo) putem otvorenog postupka za lot 2 , putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku potrošnog materijala za performer HT uređaj za potrebe Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju UKC RS, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku potrošnog materijala za performer HT uređaj za potrebe Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju UKC RS, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-1552-7/22 od 11.05.2022.god.  radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju srca U Klinici za kardiologiju UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnijiorh ponuda br: 01-9634-27/21 od 12.05.2022.god.  radi nabavke specifičnog medicinskog materijala koji se koristi za izvođenje operacija u Sali za vaskularnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (u dijelu za lot 1 i lot 12).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.05.2022


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA u postupku javne nabavke prehrambenih proizvoda za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u dijelu za lot 10.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.05.2022


Odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku proširenja kapaciteta postojećeg storage sistema (NAS) HPE MSA 2052 i sistema za neprekidno napajanje (smart UPS za NAS) za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke reagenasa za analizator BioFlash za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku LOOP omčica za LOOP exciziju za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi angažovanja vanjskog saradnika na djelimičnoj sanaciji podova hodnika na Klinici za dječije bolesti,  putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi pružanja usluga mikrobiološke analize gotovih obroka za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi vakum sistema i setova za uzorkovanje za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku navlaka za video kameru i mikroskop za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.05.2022


Odluka o poništenju postupka javne nabavke, radi nabavke dozatora kiseonika za potrebe Covid odjeljenja UKC-a RSputem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.05.2022


Odluka o poništenju postupka u dijelu za LOT2.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.05.2022


Odluka o izboru najpovolnije ponude u dijelu za LOT1 nabavke potrošnog materijala za plazma strilizatore za potrebe Službe za sterilizaciju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-4321-6/22 od 10.05.2022.godine radi nabavke potrošnog materijala kompatibilnog sa sistemom za magnetnu lokalizaciju sentinel limfnog čvora za potrebe Centra za dojku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-1948-6/22 od 10.05.2022. godine radi nabavke transđusera/drški sa kablom koji su kompatibilni sa Ethicon-generatorom i Harmonic-instrumentima za potrebe Službe operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.05.2022


Odluka o poništenju postupka nabavke termomiksera, termobloka i višekanalnih pipeta za potrebe Zavoda za kliničku patologiju UKC RS, putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-18028-8/21 od 04.05.2022. godine radi izvođenja radova na sanaciji pristupnih saobraćajnica u krugu “Stare hirurgije” Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke rezane gaze za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.05.2022


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA u postupku javne nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (profesionalni pribor).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku transportnog defibrilatora za potrebe Urgentnog centra Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke nastavaka za postojeći lingasure Olympus za potrebe MFH.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke softvera sa pratećom opremom za potrebe kontakt centra Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.04.2022


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE za nabavku dijelova za bolničke krevete i antidekubitalne madrace proizvođača „LINET“ sa preventivnim servisiranjem za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.04.2022


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE radi angažovanja vanjskog saradnika za popravke i opremanje Covid prostora u objektu Klinike za infektivne bolesti, Sjevernog krila i u objektu TEB-a za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.04.2022


Odluku o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-18221-1/21 radi nabavke namještaja za potrebe Klinike za kardiohirurgiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.04.2022


Odluka o poništenju postupka, radi osiguranja imovine Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpskeputem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-5359-1/22 radi nabavke hidrofilne pamučne gaze za potrebe UKC RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-16004-6/21 od 19.04.2022. godine radi nabavke svježeg voća i povrća za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-19613-6/21 od 19.04.2022. godine radi nabavke endoskopskog stuva sa pratećom opremom za izvođenje endoskopskih procedura u dječijem uzrastu za potrebe Klinike za dječiju hirurgiju UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za nabavku hirurških konaca za potrebe Klinike za kardiohirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku kiseoničke terapije, aspiracije, mobilnih setova za O2 sa bocama i transportnog ventilatora za potrebe Klinike za kardiohirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku potrebne opreme za izvođenje histeroskopije koja je kompatibilna sa naprednim histeroskopskim sistemom TrueClear za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za vršenje usluga oglašavanja tekstova, oglasa i konkursa u dnevnim novinama za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.04.2022


Odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke automatskog gama brojača za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.04.2022


Odluku o izboru najpovoljnije ponude  za tender broj: 01-19087-1/21, radi nabavke mekih intraokularnih sočiva sa četiri haptika za potrebe Klinike za očne bolesti, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke PET/CT aparata za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku  javne nabavke antibakterijskog povoja za fiksaciju centralnog venskog katetera za potrebe UKC RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke aparata za analizu elektrolita za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti i Klinike za kardiohirurgiju putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.04.2022


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u postupku nabavke usluge – Izrada elaborata geotehničkih ispitivanja na lokaciji ispod Klinike za infektivne bolesti za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.04.2022


ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u postupku nabavke usluge radi izrade i integracija modula e-Uputnice i e-Nalaza za ležeće i polikliničke pacijente za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.04.2022


Odluka o poništenju postupka, radi nabavke i ugradnje materijala potrebnog za napajanje električnom energijom uređaja SYMBIA INTEVO EXEL na Klinici za nuklearnu medicinu, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.04.2022


ODLUKU O IZBORU najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke  prehrambenih proizvoda za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke radioaktivnog i ostalog materijala za dijagnostiku i terapiju za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi servisiranja aparata Europrobe – Eurorad za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku četki za hirurško pranje ruku za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u postupku javne nabavke licenci za Antivirus i Firewall za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku fotofora za potrebe operacione sale Klinike za bolesti uha, grla i nosa.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke hemikalija za zaštitu parnog sistema za kotlovnicu Paprikovac, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke hemikalija za zaštitu parnog sistema za kotlovnicu Paprikovac, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.04.2022


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za tender broj: 01-12558-1/21 radi nabavke farmaceutskih supstanci za potrebe UKC RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-12558-1/21 radi nabavke farmaceutskih supstanci za potrebe UKC RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.04.2022


Odluka o poništenju postupka nabavke radi nabavke materijala potrebnog za mašinsko održavanje za potrebe Službe uslužnih djelatnosti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.04.2022


ODLUKA O IZBORU najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge – Opravka izmjenjivača toplote i prateće instalacije za centralnu pripremu vazduha za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.04.2022


Odluka o poništenju postukla, za nabavku uređaja za terminalnu dekontaminaciju za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke centralno venskih katetera za kontinuirano mjerenje SCVO2 za potrebe Klinike za anesteziju i intezivno liječenje.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u postupku javne nabavke potrošnog materijala za infuzomate, perfuzore i konektore trokrake za potrebe UKC RS, putem otvorenog postupka.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke ozvučenja za potrebe UKC-a RS , putem konkurentskog zahtjeva.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke termos kanti i plastičnih kutija za potrebe Odjeljenja za pripremu i distribuciju hrane , putem konkurentskog zahtjeva.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke goriva i maziva za potrebe Odjeljenja obezbjeđenja i transporta, putem konkurentskog zahtjeva.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke lož ulja srednjeg „S“ (LUS) – Mazuta za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke aparata za identifikaciju i vizuelizaciju tkivne perfuzije metodom fluorescencije za potrebe Klinike za torakalnu hirurgiju, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-16458-1/21 radi nabavke disperzivnog viskoelastika za potrebe Klinike za očne bolesti, putem otvorenog postupka.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranja kliznih vrata i elektronskih rampi, putem konkurentskog zahtjeva.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke INOX rešetki – gazišta na odvodnim kanalima za potrebe Odjeljenja za pripremu i distribuciju hrane, putem konkurentskog zahtjeva.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za postupak pružanja usluga prenoćišta za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-18002-6/21 od 23.03.2022. godine radi nabavke usluga održavanja NOVE  medicinske opreme proizvođača SIEMENS.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke boca za medicinski kiseonik za potrebe UKC-RS.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.03.2022


Informacija, radi nabavke lož ulja srednjeg „S“ (LUS) – Mazuta za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.03.2022


ODLUKA o prihvatanju za predmet dougovaranje dodatnih radova radi Izvođenja radova na adaptaciji prostora sala za sastanke u holu CMB-a na F01 za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke rukavica za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.03.2022


Odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke PET radiofarmaceutika [18F]-Fluorodeoksigukoza ([18F]-FDG) za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.03.2022


Odluka o poništenju postupka nabavke instrumenata za bronhoskopiju i ekstrakciju stranih tijela donjih disajnih puteva za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke trakica za ŠUK za potrebe UKC-RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda, radi nabavke hirurških instrumenata za potrebe Klinike za kardiohirurgiju, putem otvorenog postupka.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga iznajmljivanja informatičke opreme i informacionog sistema, te servisiranja iznajmljene i informatičke opreme koja je u vlasništvu Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke testova za dijagnostiku prsnuća plodovih ovoja za potrebe GAK-a.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (izbor drugorangiranog ponuđača) radi nabavke filterskih uložaka za vazduh koji služe za klimatizaciju objekata CMB, CMB sjeverno krilo, CMB južno krilo (završeni dio) i Maternite Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke rezervnih dijelova za servisiranje medicinske opreme proizvođača GENERAL ELECTRIC.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda, radi nabavke opšte hirurške i anesteziološke opreme za potrebe Klinike za kardiohirurgiju, putem otvorenog postupka.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke materijala i opreme za rad u histohemiji i imunohistohemiji za potrebe Zavoda za kliničku patologiju, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda i nabavke implantacionog materijala za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.03.2022


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke implantacionog materijala za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-18407-9/21 od 08.03.2022.g doine radi nabavke medicinskih gasova za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.03.2022


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-18407-11/21 od 08.03.2022. godine radi nabavke medicinskih gasova za potrebe UKC RS.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke osteosintetskog materijala za potrebe MFH.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.03.2022


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke u dijelu za lot 2 za tender broj: 01-12874-1/21 radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju, putem otvorenog postupka.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01–1089–1/22 radi pružanja usluga Izrade studije energetske efikasnosti UKC RS sa prijedlogom mjera 2022-2025. god., izrada tehničke dokumentacije, obuka, interna kontrola, implementacija i sertifikacija ISO 50001:2018 sistemi menadžmenta energijom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke jednokratnih setova za aplikaciju autolognih krvnih derivata (fibrinski lijepak) za potrebe operativnog bloka Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.03.2022


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke, radi nabavke specifične opreme neophodne za ekstrakorporalnu cirkulaciju i operativni program za potrebe Klinike za Kardiohirurgiju, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke specifične opreme neophodne za ekstrakorporalnu cirkulaciju i operativni program za potrebe Klinike za Kardiohirurgiju, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke serverske infrastrukture zbog proširenja, za potrebe UKC-a RS, putem otvorenog postupka.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u postupku  javne nabavke potrošnog materijala za aparat Swiss Lithoclast Trilogy za potrebe Klinike za urologiju, putem konkurentskog zahtjeva.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude  za tender broj: 01-16363-1/21, radi nabavke SPECT/CT gama kamere za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.03.2022


Odluka o stavljanju van snage br: 01-9634-20/21 od 25.02.2022.g. u postupku nabavke specifičnog med.  materijala koji se koristi za izvođenje operacija u Sali za vaskularnu hirurgiju UKC RS ( u dijelu za lot 10).
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.03.2022


Odluka o izboru br: 01-9634-21/21 od 25.02.2022. godine u postupku nabavke specifičnog med.  materijala koji se koristi za izvođenje operacija u Sali za vaskularnu hirurgiju UKC RS ( u dijelu za lot 10).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke kancelarijskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.02.2022


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke kancelarijskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke UHD 4K video sistema za minimalno invazivnu kardiohirurgiju i portabilnog intubacionog bronhoskopa za potrebe Klinike za Kardiohirurgiju, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi angažovanja vanjskog saradnika za opravku instalacija grijanja u kotlovnici na lokaciji Paprikovac i Psihijatrijske klinike , putem konkurentskog zahtjeva.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi izbora revizorske kuće za reviziju finansijskih  izvještaja za 2021., 2022. i 2023. godinu za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem konkurentskog zahtjeva.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.02.2022


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke, radi nabavke materijala za pakovanje i kontrolu sterilizacije za potrebe Službe za sterilizaciju.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.02.2022


Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda  za tender broj: 01-18460-1/21, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke hirurških borera za potrebe MFH.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.02.2022


Odluka o poništenju postupka javne nabavke namještaja za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke materijala za tekuće održavanje za potrebe Službe uslužnih djelatnosti (Lot 2).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.02.2022


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke materijala za tekuće održavanje za potrebe Službe uslužnih djelatnosti. (Lot 1).
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u postupku nabavke opreme za hemodinamski monitoring za potrebe Klinike za kardiohirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.02.2022


ODLUKA O IZBORU najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke software-a za upravljanje IT infrastrukturom za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske za LOT-ove 1 i 2.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke ultrazvučnih sondi za ultrazvučne aparate proizvođača General Electric.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.02.2022


ODLUKA O IZBORU najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke aktivne mrežne opreme za lokaciju “stare hirurgije” i Klinike za Psihijatriju za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala (šprica, igala, sistema za transfuziju i infuziju i I.V. kanila) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-18770-1/21 radi nabavke papira kompatibilnog sa EKG uređajem Schiller, putem konkurentskog zahtjeva.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi projektovanja, izgradnje i opremanja namjenskog objekta za pružanje zdravstvene zaštite oboljelim od malignih bolesti JZU Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske po principu „KLJUČ U RUKE“ putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke filterskih uložaka za vazduh koji služe za klimatizaciju objekata CMB, CMB sjeverno krilo, CMB južno krilo (završeni dio) i Maternite Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.02.2022


Odluka o izboru napovoljnije ponude za nabavku dječije hrane za potrebe mliječne kuhinje na Klinici za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.02.2022


Odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke tableta za elektronske temperaturne liste za potrebe UKC RS, putem otvorenog postupka.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku ponovljene javne nabavke usluge interventnog održavanja DATA centra i infrastrukture informacionog sistema , putem otvorenog postupka.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku ponovljene javne nabavke automatizovanog imunohemijskog analizatora za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju , putem otvorenog postupka.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-12835-7/21 od 14.02.2022. godine u postupku javne nabavke radi izvođenja radova na adaptaciji i opremanju prostora nekadašnje Kliničke apoteke (etaža – 1 zgrade Maternitea) u prostor namijenjen za prvu banku humanog mlijeka i odvajanja polikliničkog od stacionarnog dijela Klinike za dječije bolesti – po principu „KLJUČ U RUKE“.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-17662-1/21 radi nabavke potrošnog materijala za PET Intego injektor, za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.02.2022


ODLUKA O IZBORU najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke radi izvođenja radova na sanaciji objekta stare pulmologije radi obezbjeđivanja adekvatnog prostora za smještaj Covid pacijenata, po principu „KLJUČ U RUKE“.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku potrošnog materijala za hemodijafiltraciju (aparat Multifiltrate proizvođača „Fresenius medical care“) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-12874-1/21 radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u postupku ponovljene javne nabavke potrošnog materijala za Teranostičku laboratoriju, putem konkurentskog zahtjeva.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku radova sanacije elektromotora koji napajaju operacione sale u objektu Maternitea Klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-17466-6/21 od 02.02.2022. godine radi nabavke pšotrošnog materijala za elektrohiruršku platformu proizvođača ETHICON za potrebe Službe operacionih sala UKC RS.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-8449-1/21 radi nabavke hirurških konaca za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u dijelu za lot 2 za tender broj: 01-15980-1/21 radi nabavke testova za testiranje antigena virusa SARS-CoV-2, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-18746-1/21 radi nabavke jedinica za evakuaciju mikroorganizama u ozračenom prostoru za potrebe Klinike za kardiologiju, putem otvorenog postupka.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-16564-1/21 radi nabavke dijagnostičkih testova za monitoring biološke terapije i za Multiplex PCR test SARS-COV-2 za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju, putem otvorenog postupka.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-15342-1/21 radi nabavke kontrole pristupa, vatro dojave i EBI servera i prebacivanje na novi mrežni opseg, putem konkurentskog zahtjeva.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (drugi izbor za lot 1) za tender broj: 01-8303-1/21 radi nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.01.2022


Odluka o ponuštenju dijela postupka radi nabavke trakica za ŠUK za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (Lot 2).
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.01.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke trakica za ŠUK za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (Lot 1).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.01.2022


Odluka o otkazivanju postupka nabavke usluga prenoćišta za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.01.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke aparata za izvođenje procedure venske ekstrakorporalne membranske oksigenacije, vvECMO, sa potrošnim materijalom za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, putem otvorenog međunarodnog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.01.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke aparata za identifikaciju i vizuelizaciju tkivne perfuzije metodom fluorescencije za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra RS.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.01.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke potrošnog materijala za mikroDDS dispenzor u teranostičkoj laboratoriji Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.01.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke EKG elektroda za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.01.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br. 01-11232-6/21 od 24.01.2022. godine radi nabavke hirurških staplera za potrebe Službe operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.01.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke ogrevnog drveta i briketa za potrebe kotlarnice na lokaciji Klinike za psihijatriju.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.01.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u dijelu za lot 1 za tender broj: 01-15980-1/21 radi nabavke testova za testiranje antigena virusa SARS-CoV-2, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.01.2022


ODLUKA O IZBORU najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke radova radi Izvođenja radova na sanaciji fasade „Stare hirurgije“ za potrebe COVID-19 bolnice Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.01.2022


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog materijala (šprica, igala, sistema i IV kanila) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.01.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-9774-2-6/21 od 04.01.2022. godine.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.01.2022


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-9774-2-8/21 od 04.02.2022. godine radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKCRS.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.