Odluka o poništenju postupka nabavke uza tender broj: 01-8036-1/22 radi nabavke hipoalergenskih rukavica za potrebe Službe operacionih sala.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.06.2022


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br:01-1250-8/22 od 24.06.2022. godine radi nabavke sterilnih setova za pokrivanje mikroskopa i kamera za potrebe Službe operacionih sala i ostalih hirurških klinika i jednokratnih prekrivki za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-1250-6/22 od 24.06.2022. godine.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-8010-6/22 od 27.06.2022. godine radi nabavke klipsi za otvorenu i  endoskopsku hirurgiju za potrebe Službe operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.06.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-1250-6/22 од 24.06.2022. године. izboru najpovoljnije ponude za nabavku defibrilatora za potrebe Klinike za kardiologiju UKC RS, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-3132-1/22 radi nabavke automatizovanog sistema za pripremu tuba za uzimanje krvi za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi ponovljene nabavke dozatora kiseonika za potrebe Covid odjeljenja UKC-a RS putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke usluga osiguranja zakonske (građansko-pravne) odgovornosti osiguranika za štete nastale uslijed smrti, povrede tijela ili zdravlja trećih lica, koje su nastale kao posljedica profesionalne greške ljekara i/ili drugog medicinskog osoblja, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke potrošnog materijala kompatibilnog sa aparatima za analizu elektrolita proizvođača “EXIAS MEDICAL (EXIAS E1)” za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-6065-1/22 radi nabavke stomatološke jedinice za potrebe MFH, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke osteosintetskog materijala za potrebe Klinike za torakalnu hirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.06.2022


Odluku o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke opreme i programa za digitalnu obradu hromozoma i FISHa za potrebe Odjeljenja za medicinsku genetiku Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke ultrazvučnih aparata za potrebe UKC-RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-7711-1/22 radi nabavke vodenog kupatila za potrebe za potrebe Zavoda za kliničku patologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-5418-1/22, radi pružanja špediterskih usluga za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, u postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.06.2022


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi nabavke medicinskih sredstava za potrebe Klinike za  kardiohirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke medicinskih sredstava za potrebe Klinike za kardiohirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi izgradnje WC-a za lica sa posebnim potrebama u zgradi TEB-a, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke ambalaže i kesa za infektivni, citostatski i komunalni otpad za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku reagensa za aparat Phadia 200 za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku UKC RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-116-6/22 od 13.06.2022. godine radi nabavke koronarnih balon-katetera za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za Kardiologiju univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi ponovljene nabavke i ugradnje materijala potrebnog za napajanje električnom energijom uređaja SYMBIA INTEVO EXEL na Klinici za nuklearnu medicinu, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.06.2022


Odlukа o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke endoskopskog stuba FULL HD  za potrebe Klinike za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-17449-7/21 od 08.06.2022. godine radi izvođenja radova na djelimičnoj sanaciji objekata Maternite i Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke i instalacije aparata za ESWL (aparat za razbijanje kamena u bubregu – litotriptor) za potrebe Klinike za urologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke hidrofilne pamučne gaze za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranja injektora za kontraste proizvođača Medrad,  putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.06.2022


Odlukа o poništenju dijela postupka nabavke u postupku javne nabavke potrošnog materijala za potrebe Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u postupku javne nabavke potrošnog materijala za potrebe Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.06.2022


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE (izbor drugorangiranog ponuđača) za LOT 4.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.06.2022


ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA POSTUPKA NABAVKE za LOT 3 u postupku javne nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (profesionalni pribor).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke sijalica i fototerapijskih lampi za medicinske uređaje za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke CT injektora za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke videokolonoskopskog stuba sa endoskopskim sistemom za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.06.2022


Odlukа o poništenju dijela postupka nabavke u postupku javne nabavke opreme za potrebe Odjeljenja za medicinsku genetiku Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke opreme za potrebe Odjeljenja za medicinsku genetiku Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke kancelarijskog materijala za potrebe UKC-RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.06.2022


Odluku o izboru najpovoljnije ponude radi servisiranja elektrohirurških uređaja proizvođača VALLEYLAB.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.06.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za vitreoretinalnu hirurgiju za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.06.2022


Odluka o izboru br: 01-19660-8/21 od 27.05.2022. godine radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Angio-sale u Zavodu za kliničku radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku sistema za kontinuirani monitoring glukoze za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke aparata za preciznu dijagnostiku bolesti malih disajnih puteva za potrebe Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-2225-1/22 radi nabavke sistema za koštanu vodljivost zvuka za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-6051-1/22 radi obnove Cisco smartnet-a za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.05.2022


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke medicinskih sredstava za potrebe Klinike za  kardiohirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.05.2022


Odluka o izboru medicinskih sredstava za potrebe Klinike za kardiohirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke dva biosigurnosna kabineta klase II, neophodnih za rad u molekularnoj laboratoriji, za potrebe Zavoda za kliničku patologiju,  putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluga za izradu glavnog projekta za izgradnju parka Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.05.2022


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u dijelu za LOT 1 u postupku nabavke prehrambenih proizvoda za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.05.2022


ODLUKA O IZBORU najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke prehrambenih proizvoda za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u dijelu za LOT-ove od 2 do 9.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke pacijent kablova, senzora i ostalog pribora za pacijent monitore i ekg uređaje za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.05.2022


Odluka o poništenju dijela postupka javne nabavke, radi preventivnog servisiranja i interventnog održavanja liftova „OTIS“ i „Europrost“ (CMB, Maternite Jug i Infektivna klinika) i „ORONA“ (Sjeverno krilo) putem otvorenog postupka za lot 2 , putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku potrošnog materijala za performer HT uređaj za potrebe Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju UKC RS, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku potrošnog materijala za performer HT uređaj za potrebe Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju UKC RS, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-1552-7/22 od 11.05.2022.god.  radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju srca U Klinici za kardiologiju UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnijiorh ponuda br: 01-9634-27/21 od 12.05.2022.god.  radi nabavke specifičnog medicinskog materijala koji se koristi za izvođenje operacija u Sali za vaskularnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (u dijelu za lot 1 i lot 12).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.05.2022


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA u postupku javne nabavke prehrambenih proizvoda za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u dijelu za lot 10.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.05.2022


Odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku proširenja kapaciteta postojećeg storage sistema (NAS) HPE MSA 2052 i sistema za neprekidno napajanje (smart UPS za NAS) za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke reagenasa za analizator BioFlash za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku LOOP omčica za LOOP exciziju za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi angažovanja vanjskog saradnika na djelimičnoj sanaciji podova hodnika na Klinici za dječije bolesti,  putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi pružanja usluga mikrobiološke analize gotovih obroka za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi vakum sistema i setova za uzorkovanje za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku navlaka za video kameru i mikroskop za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.05.2022


Odluka o poništenju postupka javne nabavke, radi nabavke dozatora kiseonika za potrebe Covid odjeljenja UKC-a RSputem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.05.2022


Odluka o poništenju postupka u dijelu za LOT2.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.05.2022


Odluka o izboru najpovolnije ponude u dijelu za LOT1 nabavke potrošnog materijala za plazma strilizatore za potrebe Službe za sterilizaciju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-4321-6/22 od 10.05.2022.godine radi nabavke potrošnog materijala kompatibilnog sa sistemom za magnetnu lokalizaciju sentinel limfnog čvora za potrebe Centra za dojku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-1948-6/22 od 10.05.2022. godine radi nabavke transđusera/drški sa kablom koji su kompatibilni sa Ethicon-generatorom i Harmonic-instrumentima za potrebe Službe operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.05.2022


Odluka o poništenju postupka nabavke termomiksera, termobloka i višekanalnih pipeta za potrebe Zavoda za kliničku patologiju UKC RS, putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-18028-8/21 od 04.05.2022. godine radi izvođenja radova na sanaciji pristupnih saobraćajnica u krugu “Stare hirurgije” Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke rezane gaze za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.05.2022


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA u postupku javne nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (profesionalni pribor).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku transportnog defibrilatora za potrebe Urgentnog centra Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke nastavaka za postojeći lingasure Olympus za potrebe MFH.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.05.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke softvera sa pratećom opremom za potrebe kontakt centra Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.04.2022


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE za nabavku dijelova za bolničke krevete i antidekubitalne madrace proizvođača „LINET“ sa preventivnim servisiranjem za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.04.2022


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE radi angažovanja vanjskog saradnika za popravke i opremanje Covid prostora u objektu Klinike za infektivne bolesti, Sjevernog krila i u objektu TEB-a za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.04.2022


Odluku o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-18221-1/21 radi nabavke namještaja za potrebe Klinike za kardiohirurgiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.04.2022


Odluka o poništenju postupka, radi osiguranja imovine Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpskeputem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-5359-1/22 radi nabavke hidrofilne pamučne gaze za potrebe UKC RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-16004-6/21 od 19.04.2022. godine radi nabavke svježeg voća i povrća za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-19613-6/21 od 19.04.2022. godine radi nabavke endoskopskog stuva sa pratećom opremom za izvođenje endoskopskih procedura u dječijem uzrastu za potrebe Klinike za dječiju hirurgiju UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za nabavku hirurških konaca za potrebe Klinike za kardiohirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku kiseoničke terapije, aspiracije, mobilnih setova za O2 sa bocama i transportnog ventilatora za potrebe Klinike za kardiohirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku potrebne opreme za izvođenje histeroskopije koja je kompatibilna sa naprednim histeroskopskim sistemom TrueClear za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za vršenje usluga oglašavanja tekstova, oglasa i konkursa u dnevnim novinama za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.04.2022


Odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke automatskog gama brojača za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.04.2022


Odluku o izboru najpovoljnije ponude  za tender broj: 01-19087-1/21, radi nabavke mekih intraokularnih sočiva sa četiri haptika za potrebe Klinike za očne bolesti, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke PET/CT aparata za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku  javne nabavke antibakterijskog povoja za fiksaciju centralnog venskog katetera za potrebe UKC RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke aparata za analizu elektrolita za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti i Klinike za kardiohirurgiju putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.04.2022


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u postupku nabavke usluge – Izrada elaborata geotehničkih ispitivanja na lokaciji ispod Klinike za infektivne bolesti za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.04.2022


ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u postupku nabavke usluge radi izrade i integracija modula e-Uputnice i e-Nalaza za ležeće i polikliničke pacijente za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.04.2022


Odluka o poništenju postupka, radi nabavke i ugradnje materijala potrebnog za napajanje električnom energijom uređaja SYMBIA INTEVO EXEL na Klinici za nuklearnu medicinu, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.04.2022


ODLUKU O IZBORU najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke  prehrambenih proizvoda za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke radioaktivnog i ostalog materijala za dijagnostiku i terapiju za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi servisiranja aparata Europrobe – Eurorad za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku četki za hirurško pranje ruku za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u postupku javne nabavke licenci za Antivirus i Firewall za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku fotofora za potrebe operacione sale Klinike za bolesti uha, grla i nosa.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke hemikalija za zaštitu parnog sistema za kotlovnicu Paprikovac, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke hemikalija za zaštitu parnog sistema za kotlovnicu Paprikovac, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.04.2022


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za tender broj: 01-12558-1/21 radi nabavke farmaceutskih supstanci za potrebe UKC RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-12558-1/21 radi nabavke farmaceutskih supstanci za potrebe UKC RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.04.2022


Odluka o poništenju postupka nabavke radi nabavke materijala potrebnog za mašinsko održavanje za potrebe Službe uslužnih djelatnosti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.04.2022


ODLUKA O IZBORU najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge – Opravka izmjenjivača toplote i prateće instalacije za centralnu pripremu vazduha za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.04.2022


Odluka o poništenju postukla, za nabavku uređaja za terminalnu dekontaminaciju za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke centralno venskih katetera za kontinuirano mjerenje SCVO2 za potrebe Klinike za anesteziju i intezivno liječenje.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.04.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u postupku javne nabavke potrošnog materijala za infuzomate, perfuzore i konektore trokrake za potrebe UKC RS, putem otvorenog postupka.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke ozvučenja za potrebe UKC-a RS , putem konkurentskog zahtjeva.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke termos kanti i plastičnih kutija za potrebe Odjeljenja za pripremu i distribuciju hrane , putem konkurentskog zahtjeva.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke goriva i maziva za potrebe Odjeljenja obezbjeđenja i transporta, putem konkurentskog zahtjeva.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke lož ulja srednjeg „S“ (LUS) – Mazuta za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke aparata za identifikaciju i vizuelizaciju tkivne perfuzije metodom fluorescencije za potrebe Klinike za torakalnu hirurgiju, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-16458-1/21 radi nabavke disperzivnog viskoelastika za potrebe Klinike za očne bolesti, putem otvorenog postupka.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranja kliznih vrata i elektronskih rampi, putem konkurentskog zahtjeva.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke INOX rešetki – gazišta na odvodnim kanalima za potrebe Odjeljenja za pripremu i distribuciju hrane, putem konkurentskog zahtjeva.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za postupak pružanja usluga prenoćišta za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-18002-6/21 od 23.03.2022. godine radi nabavke usluga održavanja NOVE  medicinske opreme proizvođača SIEMENS.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke boca za medicinski kiseonik za potrebe UKC-RS.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.03.2022


Informacija, radi nabavke lož ulja srednjeg „S“ (LUS) – Mazuta za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.03.2022


ODLUKA o prihvatanju za predmet dougovaranje dodatnih radova radi Izvođenja radova na adaptaciji prostora sala za sastanke u holu CMB-a na F01 za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke rukavica za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.03.2022


Odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke PET radiofarmaceutika [18F]-Fluorodeoksigukoza ([18F]-FDG) za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.03.2022


Odluka o poništenju postupka nabavke instrumenata za bronhoskopiju i ekstrakciju stranih tijela donjih disajnih puteva za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke trakica za ŠUK za potrebe UKC-RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda, radi nabavke hirurških instrumenata za potrebe Klinike za kardiohirurgiju, putem otvorenog postupka.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga iznajmljivanja informatičke opreme i informacionog sistema, te servisiranja iznajmljene i informatičke opreme koja je u vlasništvu Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke testova za dijagnostiku prsnuća plodovih ovoja za potrebe GAK-a.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (izbor drugorangiranog ponuđača) radi nabavke filterskih uložaka za vazduh koji služe za klimatizaciju objekata CMB, CMB sjeverno krilo, CMB južno krilo (završeni dio) i Maternite Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke rezervnih dijelova za servisiranje medicinske opreme proizvođača GENERAL ELECTRIC.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda, radi nabavke opšte hirurške i anesteziološke opreme za potrebe Klinike za kardiohirurgiju, putem otvorenog postupka.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke materijala i opreme za rad u histohemiji i imunohistohemiji za potrebe Zavoda za kliničku patologiju, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda i nabavke implantacionog materijala za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.03.2022


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke implantacionog materijala za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-18407-9/21 od 08.03.2022.g doine radi nabavke medicinskih gasova za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.03.2022


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-18407-11/21 od 08.03.2022. godine radi nabavke medicinskih gasova za potrebe UKC RS.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke osteosintetskog materijala za potrebe MFH.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.03.2022


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke u dijelu za lot 2 za tender broj: 01-12874-1/21 radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju, putem otvorenog postupka.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01–1089–1/22 radi pružanja usluga Izrade studije energetske efikasnosti UKC RS sa prijedlogom mjera 2022-2025. god., izrada tehničke dokumentacije, obuka, interna kontrola, implementacija i sertifikacija ISO 50001:2018 sistemi menadžmenta energijom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke jednokratnih setova za aplikaciju autolognih krvnih derivata (fibrinski lijepak) za potrebe operativnog bloka Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.03.2022


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke, radi nabavke specifične opreme neophodne za ekstrakorporalnu cirkulaciju i operativni program za potrebe Klinike za Kardiohirurgiju, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke specifične opreme neophodne za ekstrakorporalnu cirkulaciju i operativni program za potrebe Klinike za Kardiohirurgiju, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke serverske infrastrukture zbog proširenja, za potrebe UKC-a RS, putem otvorenog postupka.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u postupku  javne nabavke potrošnog materijala za aparat Swiss Lithoclast Trilogy za potrebe Klinike za urologiju, putem konkurentskog zahtjeva.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude  za tender broj: 01-16363-1/21, radi nabavke SPECT/CT gama kamere za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.03.2022


Odluka o stavljanju van snage br: 01-9634-20/21 od 25.02.2022.g. u postupku nabavke specifičnog med.  materijala koji se koristi za izvođenje operacija u Sali za vaskularnu hirurgiju UKC RS ( u dijelu za lot 10).
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.03.2022


Odluka o izboru br: 01-9634-21/21 od 25.02.2022. godine u postupku nabavke specifičnog med.  materijala koji se koristi za izvođenje operacija u Sali za vaskularnu hirurgiju UKC RS ( u dijelu za lot 10).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.03.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke kancelarijskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.02.2022


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke kancelarijskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke UHD 4K video sistema za minimalno invazivnu kardiohirurgiju i portabilnog intubacionog bronhoskopa za potrebe Klinike za Kardiohirurgiju, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi angažovanja vanjskog saradnika za opravku instalacija grijanja u kotlovnici na lokaciji Paprikovac i Psihijatrijske klinike , putem konkurentskog zahtjeva.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi izbora revizorske kuće za reviziju finansijskih  izvještaja za 2021., 2022. i 2023. godinu za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem konkurentskog zahtjeva.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.02.2022


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke, radi nabavke materijala za pakovanje i kontrolu sterilizacije za potrebe Službe za sterilizaciju.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.02.2022


Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda  za tender broj: 01-18460-1/21, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke hirurških borera za potrebe MFH.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.02.2022


Odluka o poništenju postupka javne nabavke namještaja za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke materijala za tekuće održavanje za potrebe Službe uslužnih djelatnosti (Lot 2).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.02.2022


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke materijala za tekuće održavanje za potrebe Službe uslužnih djelatnosti. (Lot 1).
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u postupku nabavke opreme za hemodinamski monitoring za potrebe Klinike za kardiohirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.02.2022


ODLUKA O IZBORU najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke software-a za upravljanje IT infrastrukturom za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske za LOT-ove 1 i 2.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke ultrazvučnih sondi za ultrazvučne aparate proizvođača General Electric.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.02.2022


ODLUKA O IZBORU najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke aktivne mrežne opreme za lokaciju “stare hirurgije” i Klinike za Psihijatriju za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala (šprica, igala, sistema za transfuziju i infuziju i I.V. kanila) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-18770-1/21 radi nabavke papira kompatibilnog sa EKG uređajem Schiller, putem konkurentskog zahtjeva.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi projektovanja, izgradnje i opremanja namjenskog objekta za pružanje zdravstvene zaštite oboljelim od malignih bolesti JZU Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske po principu „KLJUČ U RUKE“ putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke filterskih uložaka za vazduh koji služe za klimatizaciju objekata CMB, CMB sjeverno krilo, CMB južno krilo (završeni dio) i Maternite Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.02.2022


Odluka o izboru napovoljnije ponude za nabavku dječije hrane za potrebe mliječne kuhinje na Klinici za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.02.2022


Odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke tableta za elektronske temperaturne liste za potrebe UKC RS, putem otvorenog postupka.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku ponovljene javne nabavke usluge interventnog održavanja DATA centra i infrastrukture informacionog sistema , putem otvorenog postupka.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku ponovljene javne nabavke automatizovanog imunohemijskog analizatora za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju , putem otvorenog postupka.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-12835-7/21 od 14.02.2022. godine u postupku javne nabavke radi izvođenja radova na adaptaciji i opremanju prostora nekadašnje Kliničke apoteke (etaža – 1 zgrade Maternitea) u prostor namijenjen za prvu banku humanog mlijeka i odvajanja polikliničkog od stacionarnog dijela Klinike za dječije bolesti – po principu „KLJUČ U RUKE“.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-17662-1/21 radi nabavke potrošnog materijala za PET Intego injektor, za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.02.2022


ODLUKA O IZBORU najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke radi izvođenja radova na sanaciji objekta stare pulmologije radi obezbjeđivanja adekvatnog prostora za smještaj Covid pacijenata, po principu „KLJUČ U RUKE“.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku potrošnog materijala za hemodijafiltraciju (aparat Multifiltrate proizvođača „Fresenius medical care“) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-12874-1/21 radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u postupku ponovljene javne nabavke potrošnog materijala za Teranostičku laboratoriju, putem konkurentskog zahtjeva.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku radova sanacije elektromotora koji napajaju operacione sale u objektu Maternitea Klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-17466-6/21 od 02.02.2022. godine radi nabavke pšotrošnog materijala za elektrohiruršku platformu proizvođača ETHICON za potrebe Službe operacionih sala UKC RS.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-8449-1/21 radi nabavke hirurških konaca za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u dijelu za lot 2 za tender broj: 01-15980-1/21 radi nabavke testova za testiranje antigena virusa SARS-CoV-2, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-18746-1/21 radi nabavke jedinica za evakuaciju mikroorganizama u ozračenom prostoru za potrebe Klinike za kardiologiju, putem otvorenog postupka.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-16564-1/21 radi nabavke dijagnostičkih testova za monitoring biološke terapije i za Multiplex PCR test SARS-COV-2 za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju, putem otvorenog postupka.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-15342-1/21 radi nabavke kontrole pristupa, vatro dojave i EBI servera i prebacivanje na novi mrežni opseg, putem konkurentskog zahtjeva.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.02.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (drugi izbor za lot 1) za tender broj: 01-8303-1/21 radi nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.01.2022


Odluka o ponuštenju dijela postupka radi nabavke trakica za ŠUK za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (Lot 2).
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.01.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke trakica za ŠUK za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (Lot 1).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.01.2022


Odluka o otkazivanju postupka nabavke usluga prenoćišta za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.01.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke aparata za izvođenje procedure venske ekstrakorporalne membranske oksigenacije, vvECMO, sa potrošnim materijalom za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, putem otvorenog međunarodnog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.01.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke aparata za identifikaciju i vizuelizaciju tkivne perfuzije metodom fluorescencije za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra RS.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.01.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke potrošnog materijala za mikroDDS dispenzor u teranostičkoj laboratoriji Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.01.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke EKG elektroda za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.01.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br. 01-11232-6/21 od 24.01.2022. godine radi nabavke hirurških staplera za potrebe Službe operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.01.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke ogrevnog drveta i briketa za potrebe kotlarnice na lokaciji Klinike za psihijatriju.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.01.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u dijelu za lot 1 za tender broj: 01-15980-1/21 radi nabavke testova za testiranje antigena virusa SARS-CoV-2, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.01.2022


ODLUKA O IZBORU najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke radova radi Izvođenja radova na sanaciji fasade „Stare hirurgije“ za potrebe COVID-19 bolnice Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.01.2022


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog materijala (šprica, igala, sistema i IV kanila) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.01.2022


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-9774-2-6/21 od 04.01.2022. godine.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.01.2022


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-9774-2-8/21 od 04.02.2022. godine radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKCRS.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.