I  Odjeljenje za promociju i razvoj u Javnoj zdravstvenoj ustanovi  UKC RS se bavi sledećim aktuelnim poslovima: analiza činjenica i pokazatelja osnovnih determinanti zdravstva, ekonomike u zdravstvu, procesa i organizacije kao i ljudskih resursa u ustanovi; identifikovanje prioritetnih zdravstveno -promotivnih i razvojnih potreba ustanove; priprema, planiranje, evaluacija, implementacija i upravljanje zdravstveno – promotivnih programa i projekata i intervencija u organizaciji ustanove; stručno metodološka pomoć i koordinacija u izradi i implementaciji zdravstveno promotivnih planova, programa, projekata i intervencija od strane zdravstvenih ustanova i njihova evaluacija; učešće u izradi strateških, zakonskih dokumenata i stručno metodoloških upustava u oblasti promocije i razvoja; učešće u organizovanju uzajamnih posjeta zdravstvenim ustanovama u regionu, EU i ostatku svijeta, te razmjena znanja i praksi, kao i edukaciji zdravstvenih radnika; koordinacija zdravstveno promotivnih i razvojnih aktivnosti u UKC RS i multidisciplinarna i intersektorska saradnja sa klinikama, odjeljenjima, zavodima, centrima, službama i kliničkom apotekom unutar ustanove, ali i strukturama i organizacijama u široj zajednici i regionu; organizovanje i prisustvovanje seminarima, edukacijama i savjetovanjima i učešće u radu na uređenju zdravstvenog ambijenta.

II U perspektivi će Odjeljenje kroz direktnu saradnju sa organizovanim klasterom zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj koordinisati aktivnosti u Kliničkom centru vezane za razvoj zdravstvenog turizma u Republici Srpskoj, razvijati i podsticati korišćenje potencijala za zdravstveni turizam, povezivati pružaoce različitih usluga hotelijerstva,ishrane, prevoza i drugih pratećih usluga u cilju pružanja zdravstvenih usluga stranim pacijentima u Kliničkom centru, promoviše usluge i pruža pomoć pristupu stranim pacijentima.