1.  Klinika za anesteziju i intenzivno liječenje    Preuzmite dokument
2.  Klinika za bolesti uha, grla i nosa    Preuzmite dokument
3.  Klinika za dječije bolesti    Preuzmite dokument
4.  Klinika za dječiju hirurgiju    Preuzmite dokument
5.  Klinika za ginekologiju i akušerstvo    Preuzmite dokument
   Protokol prisustva porođaju
   Zahtjev za prisustvo porodjaju
6.  Klinika za infektivne bolesti    Preuzmite dokument
7.  Klinika za kardiologiju    Preuzmite dokument
8.  Klinika za kožne i polne bolesti    Preuzmite dokument
9.  Služba za maksilofacijalnu hirurgiju    Preuzmite dokument
10. Klinika za neurohirurgiju    Preuzmite dokument
11. Klinika za neurologiju    Preuzmite dokument
12. Klinika za onkologiju    Preuzmite dokument
13. Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju    Preuzmite dokument
14. Klinika za ortopediju i traumatologiju    Preuzmite dokument – ortopedija
   Preuzmite dokument – traumatologija
15. Klinika za očne bolesti    Preuzmite dokument
   Operacija katarakte
16. Klinika za plastično – rekonstruktivnu hirurgiju    Preuzmite dokument
17. Klinika za plućne bolesti    Preuzmite dokument
18. Klinika za psihijatriju    Preuzmite dokument
19. Klinika za unutrašnje bolesti    Preuzmite dokument
20. Klinika za urologiju    Preuzmite dokument
21. Služba za vaskularnu hirurgiju   Preuzmite dokument
22. Zavod za kliničku labaratorijsku dijagnostiku Odjeljenje za hematološku i biohemijsku dijagnostiku
Odeljenje za medicinsku genetiku
Katalog usluga
23. Zavod za kliničku mikrobiologiju    Preuzmite dokument
24. Klinički zavod za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žljezde    Preuzmite dokument
   PET CT – uputstvo za pacijente
   Zahtjev za PET CT

 

ZAVOD ZA KLINIČKU RADIOLOGIJU

 

1.  Angiografija Informacije za pacijente   Preuzmite dokument
2.  Ezofagogastroduodenografija Informacije za pacijente   Preuzmite dokument
3.  Intravenska urografija (IVU)  Informacije za pacijente   Preuzmite dokument
4.  Irigografija Informacije za pacijente   Preuzmite dokument
5.  KT (kompjuterizovana tomografija) Informacije za pacijente   Preuzmite dokument
6.  KT-kolonografija Informacije za pacijente   Preuzmite dokument
7.  Magnetna rezonanca (MR) Informacije za pacijente   Preuzmite dokument
8.  Mamografija Informacije za pacijente   Preuzmite dokument
9.  MR Enterografija Informacije za pacijente   Preuzmite dokument
10. MR Kolonografija Informacije za pacijente   Preuzmite dokument
11. Standardna radiografija Informacije za pacijente   Preuzmite dokument
12. Ultrazvuk Informacije za pacijente   Preuzmite dokument
13. Naručivanje za MR preglede u opštoj anesteziji za djecu do 18 godine   Preuzmite dokument