Upravni odbor UKC RS

  1. Dipl. pravnik Dragiša Šukurma, predsjednik
  2. Dipl. ecc. Savo Marjanac, zamjenik predsjednika
  3. Dr med. Radmila Grahovac, član
  4. Dipl. ecc. Dejan Gojković, član
  5. Dipl. pravnik Bojan Račić, član