Odluku o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-19619-1/22 radi nabavke medicinskog časopisa za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.02.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za nabavku pidžama, papuča i peškira za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.02.2023


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi nabavke specifične opreme za potrebe Klinike za kardiohirurgiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda postupka nabavke radi nabavke specifične opreme za potrebe Klinike za kardiohirurgiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke sistema za kontinuirani monitoring glikemije za potrebe Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-17179-6/22 od 27.01.2023. godine radi nabavke Rotem sigma analizatora i potrošnog materijala za analizator za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke licenciranog Microsoft Office 2019, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi usluge servisiranja endoskopske opreme proizvođača PENTAX za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke testova za dijagnozu prsnuća plodove ovojnice za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke instrumentarija za potrebe Službe za MFH.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke specifičnih oftalmoloških konaca za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.01.2023


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u postupku javne nabavke radi Ponovljene nabavke ambalaže i kesa za infektivni, citostatski i komunalni otpad za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, predmet broj: 01-18986-23/21.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.01.2023


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u postupku javne nabavke radi Angažovanja vanjskog saradnika na molersko-gipsarskim radovima u cilju saniranja  organizacionih jedinica nakon ublaživanja mjera na korona virus za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, predmet broj: 01-19047-1/22.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluge nadogradnje telefonske centrale UKC-RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-19051-1/22 radi obnove licenci za postojeću aplikaciju sistema za kolaboraciju i video konferenciju, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-19051-1/22 radi obnove licenci za postojeću aplikaciju sistema za kolaboraciju i video konferenciju, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-19051-1/22 radi obnove licenci za postojeću aplikaciju sistema za kolaboraciju i video konferenciju, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.01.2023


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u postupku javne nabavke rezervnih dijelova sa održavanjem opreme u podstanicama za medicinske gasove za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, predmet broj: 01-11976-1/22.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke mašine za pranje instrumenata za potrebe Službe za sterilizaciju, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.01.2023


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u postupku javne nabavke usluge servisiranja respiratora i servoventilatora raznih proizvođača za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, predmet broj: 01-13228-1/22.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.01.2023


ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA NABAVKE u postupku javne nabavke usluge servisiranja respiratora i servoventilatora raznih proizvođača za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, predmet broj: 01-13228-1/22.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-14139-1-21/22 od 11.01.2023. godine radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKC RS, u dijelu za lot 7.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku medicinskog benzina za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke seta za hemadsorpciju i kontinuiranu zamjenu bubrežne funkcije za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-10582-1/22 radi nabavke opštih i ortopedskih instrumenata za potrebe Klinike za dječiju hirurgiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke fotokopir aparata i uništavača papira za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.01.2023


Odluku o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke MFC uređaja i pakirke za koverte za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.01.2023