Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke potrošnog materijala za proceduru terapijske izmjene plazme (plazmafereza) za potrebe Klinike za neurologiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.06.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-5815-1/23 radi nabavke aparata za osteodenzitometriju (DEXA) za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.06.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-5073-1/23 radi nabavke usluga održavanja opreme proizvođača GENERAL ELECTRIC za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.06.2023


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u postupku nabavke APARATA ZA IZVOĐENJE HIRURŠKIH TRETMANA HEMOROIDA I REKTALNOG PROLAPSA HAL-RAR METODOM SA PRATEĆIM MATERIJALOM KOJI RADI NA BATERIJE I KORISTI BEŽIČNU TEHNOLOGIJU KOMUNIKACIJE SA SONDOM (BLUETOOTH) ZA POTREBE KLINIKE ZA OPŠTU I ABDOMINALNU HIRURGIJU.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.06.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-21765-10/22 od 31.05.2023. godine radi nabavke hidrofilne pamučne gaze za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke materijala za tekuće održavanje za 2023. godinu za potrebe Službe uslužnih djelatnosti, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.05.2023


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za tender broj: 01-720-1/23 radi nabavke antitijela i reagenasa za imunohistohemijsku i molekularnu analizu za potrebe Zavoda za kliničku patologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-720-1/23 radi nabavke antitijela i reagenasa za imunohistohemijsku i molekularnu analizu za potrebe Zavoda za kliničku patologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke sistema za davanje transfuzije za potrebe UKC RSS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-5292-5/23 od 25.05.2023.g. radi nabavke svježeg voća i povrća za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.05.2023


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u postupku nabavke usluge čišćenja i dezinfekcije klima komora i ventilacionih kanala za sve objekte Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske na lokaciji Paprikovac.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-22491-1/22 radi nabavke deset kohlearnih implantata za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke pet digitalnih optotipa i dva egzoftalmometra po Hertel-u za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke i instalacije body pletizmografskog radnog mjesta za potrebe Klinike za plućne bolesti, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke materijala za kontrolu rada plazma sterilizatora (Lot 1, 3 i 4), te materijala za pakovanje i sterilizaciju termolabilnog materijala za potrebe Službe za sterilizaciju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.05.2023


Odluka o poništenju postupka nabavke, radi  nabavke materijala za kontrolu rada plazma sterilizatora, te materijala za pakovanje i sterilizaciju termolabilnog materijala za potrebe Službe za sterilizaciju u dijelu za lot 2 – Kasete i termo trake (H2O2) za STERAD i NXputem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-3941-6/23 od 19.05.2023.g. radi nabavke zaštitne RTG-e opreme za potrebe Službe operacionih sala UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-3882-8/23 od 19.05.2023.g. radi nabavke potrošnog materijala za infuzomate, perfuzore i pumpe za enteralnu ishranu za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke Ultrazvučnih aparata za potrebe UKC-RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.05.2023


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za tender broj: 01-869-1/23 radi nabavke prehrambenih proizvoda za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka sa međunarodnom  objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača za tender broj: 01-869-1/23 radi nabavke prehrambenih proizvoda za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.05.2023


Odluka o poništenju postupka nabavke, radi  nabavke, montaže i puštanja u rad opreme potrebne radi servisiranja gorionika u kotlovnici Paprikovac, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.05.2023


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke medicinskih sredstava (potrošnog materijala) za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke medicinskih sredstava (potrošnog materijala) za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluga preventivnog i interventnog održavanja UPS uređaja za potrebe UKC RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke čitača za elektronske zdravstvene knjižice za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke reagenasa za uvođenje dijagnostike spinalne mišićne atrofije u UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-1836-6/23 od 11.05.2023. godine radi nabavke trakica za ŠUK zapotrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.05.2023


Odluka o poništenju postupka nabavke za tender broj: 01-5086-1/23 radi nabavke potrošnog materijala za IEF laboratoriju na Klinici za neurologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga preuzimanja hemijskog i farmaceutskog otpada.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.05.2023


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke potrošnog materijala za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda dijela postupka nabavke potrošnog materijala za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.05.2023


ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE u postupku nabavke hemikalija za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-2620-5/23 od 03.05.2023. godine radi nabavke setova za plazmaferezu za aparat MULTIFILTRAT FRESENIUS (kit broj 16) za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj: 01-1834-5/23, vezano za postupak nabavke karotidnih šantova za potrebe vaskularne hirurgije u Službi operacionih sala.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj: 01-21006-6/22, vezano za postupak nabavke radova zamjene dijela distributivne mreže na staroj lokaciji.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.04.2023


Odluka o poništenju dijela postupka JN br: 01-13051-26/22 od 26.04.2023. godine, u dijelu za lotove: 12 i 13.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-13051-24/22 od 26.04.2023. godine, u dijelu za lotove: 17,18 i 19.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-17794-1/22 radi nabavke potrošnog materijala za MINDRAY respiratore.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-2950-10/23 radi ponovljene nabavke profesionalnih sredstava za higijenu ruku i sredstava za održavanje lične higijene za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-2288-1/23 radi nabavke opreme za potrebe Klinike za radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluga redovnog i interventnog servisiranja rashladnih uređaja na objektima UKC RS, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.04.2023


 Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke setova za autologne tkivne adhezive za potrebe Klinike za torakalnu hirurgiju, putem otvorenog postupka.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača, radi nabavke medicinskih sredstava (potrošnog materijala) za anesteziju (lotovi 21 i 29), putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.04.2023


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u postupku nabavke i ugradnje rezervnih dijelova za uređaje proizvođača „GENERAL ELECTRIC“ za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke urinskog analizatora za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku medicinskih kreveta i kolica za potrebe Urgentnog centra UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-22492-1/22 radi nabavke aparata za objektivno ispitivanje sluha za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-2910-6/23 od 19.04.2023. godine radi nabavke sistema obrade, analiziranja i validacije uzoraka glukoze pacijenata za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.04.2023


Odluku o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-2987-1/23 radi nabavke usluga servisiranja PET/CT aparata za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke mašine za pranje laboratorijskog posuđa za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-567-5/23 od 12.04.2023. godine radi nabavke licenci za Antivirus i Firewall za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke boca za skupljanje sekreta iz aspiracionih pumpi proizvođača Heyer Aerotech, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke farmaceutskih supstanci i ambalaže za magistralne preparate za potrebe UKC RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.04.2023


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke u postupku nabavke farmaceutskih supstanci i ambalaže za magistralne preparate za potrebe UKC RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke materijala za plazma aparat CISA 4270.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponide za nabavku usluga interventnog održavanja DATA centra i infrastrukture informacionog sistema.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke antialergijskih rukavica za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.04.2023


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA u postupku javne nabavke sanitetskog materijala za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.04.2023


ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA POSTUPKA NABAVKE u postupku javne nabavke sanitetskog materijala za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke artikala za reprezentaciju za potrebe Uprave UKC-RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-21765-6/22 od 31.03.2023. godine radi nabavke hidrofilne pamučne gaze za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke serverske opreme i mrežne infrastrukture za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke EKG elektroda za odrasle za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke sistema za brzu molekularnu dijagnostiku bakterijskih infekcija za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (treći izbor za lot 1) za tender broj: 01-13081-1/22 radi nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluga servisiranja i kalibracije uređaja za denzitometriju Excellus, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.03.2023


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u postupku ponovljene nabavke ambalaže i kesa za infektivni, citostatski i komunalni otpad za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi usluge uspostave wireless sistema za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske – FAZA IV.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.03.2023


Odluku o izboru najpovoljnije ponude (izbor drugorangiranog ponuđača u dijelu za lot 1) za tender broj: 01-21766-1/22 radi nabavke potrošnog materijala (šprica, igala, sistema za infuziju i I.V. kanila) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.03.2023


Odluka o poništenju postupka nabavke za tender broj: 01-2950-1/23 radi nabavke profesionalnih sredstava za higijenu ruku i sredstava za održavanje lične higijene za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.03.2023


Odluka o poništenju postupka nabavke, radi  javne nabavke potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku patologiju,  putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-1045-1/23 radi pružanja usluga prenoćišta za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.03.2023


ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA POSTUPKA NABAVKE u postupku javne nabavke potrošnog materijala za potrebe Klinike za urologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.03.2023


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA  u postupku javne nabavke potrošnog materijala za potrebe Klinike za urologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke bolesničkih kreveta i ormarića za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke parafina za potrebe Zavoda za kliničku patologiju, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi  nabavke potrošnog materijala za indirektni imunofluorescentni test (IIFT), putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.03.2023


Odluka o poništenju dijela postupka (Lot 20), radi nabavke medicinskih sredstava (potrošnog materijala) za anestezijuputem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača, radi nabavke medicinskih sredstava (potrošnog materijala) za anestezijuputem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za hemodijafiltraciju (aparat Multifiltrate proizvođača „Fresenius medical care“) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-21766-1/22 radi nabavke potrošnog materijala (šprica, igala, sistema za infuziju i I.V. kanila) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.03.2023


Odluka o poništenju dijela postupka JN br: 01-13051-20/22 od 09.03.2023. g. radi nabavke medicinskog potrošnog materijala za hirurške klinike u Službi operacionih sala UKC RS (u dijelu za lot 22).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluga čišćenja kotlova, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.03.2023


Odluka o poništenju postupka nabavke za tender broj: 01-18260-1/22 radi nabavke potrošnog materijala za IEF laboratoriju na Klinici za neurologiju, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.03.2023


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.03.2023


Odluka o poništenju nabavki četki za hirurško pranje ruku za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.03.2023


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke opreme za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti i Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke opreme za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti i Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi održavanja LIS-a za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostikuputem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke fotokopir aparata za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke baterija za potrebe UKC-RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke artroskopa i pratećih instrumenata kompatibilnih sa postojećim Arthrex Synergy stubom za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-21680-1/22 radi nabavke aparata i propratne opreme za ureaza izdisajni test u svrhu detekcije infekcije Helicobacter pylori, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.02.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke potrošnog materijala za endoskopske kabinete za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.02.2023


Odluka o poništenju postupka JN br: 01-1443-7/22 od 20.02.2023. g. radi nabavke i isporuke električne energije za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.02.2023


Odluka o poništenju dijela postupka JN br: 01-17640-9-22 od 17.02.2023. godine radi nabavke potrošnog materijala za infuzomate, perfuzore i pumpe za enteralnu ishranu za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.02.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-17640-7-22 od 17.02.2023. godine.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.02.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke tonera za štampače na medicinskim uređajima za potrebe UKC-RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.02.2023


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u postupku javne nabavke PET radiofarmaceutika [18F]-Fluorodeoksigukoza ([18F]-FDG) za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.02.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-13051-8/22 od 13.02.2023.g. radi nabavke medicinskog potrošnog materijala za hirurške klinike u Službi operacionih sala UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.02.2023


Odluka o poništenju dijela postupka JN br: 01-13051-10/22 od 13.02.2023.g.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.02.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke pumpi za mehaničku prevenciju duboke venske tromboze za potrebe Klinike za anesteziju i intezivno liječenje i Klinike intezivne medicine za nehirurške grane.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.02.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke hirurškog instrumentarija (nastavaka i negativnih elektroda za elektrohiruršku platformu) za potrebe Maksilofacijalne i oralne hirurgijeputem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.02.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke opreme za edukaciju iz mjera napredne kardiopulmonalne reanimacije za potrebe Urgentnog centra UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.02.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (izbor drugorangiranog ponuđača u dijelu za Lot 1) za tender broj: 01-13081-1/22 radi nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u dijelu za Lot 1, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.02.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi vršenja usluga pregleda posuda pod pritiskom i sigurnosnih ventila u UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.02.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (novi izbor), radi nabavke ogrevnog drveta i drvenog briketa za potrebe kotlarnice na lokaciji Klinike za psihijatriju (LOT 1 i 2)putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.02.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke namještaja za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.02.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-21812-1/22 radi nabavke opreme za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje UKC RS, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.02.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-19619-1/22 radi nabavke medicinskog časopisa za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.02.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za nabavku pidžama, papuča i peškira za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.02.2023


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi nabavke specifične opreme za potrebe Klinike za kardiohirurgiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda postupka nabavke radi nabavke specifične opreme za potrebe Klinike za kardiohirurgiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke sistema za kontinuirani monitoring glikemije za potrebe Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-17179-6/22 od 27.01.2023. godine radi nabavke Rotem sigma analizatora i potrošnog materijala za analizator za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke licenciranog Microsoft Office 2019, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi usluge servisiranja endoskopske opreme proizvođača PENTAX za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke testova za dijagnozu prsnuća plodove ovojnice za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke instrumentarija za potrebe Službe za MFH.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke specifičnih oftalmoloških konaca za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.01.2023


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u postupku javne nabavke radi Ponovljene nabavke ambalaže i kesa za infektivni, citostatski i komunalni otpad za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, predmet broj: 01-18986-23/21.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.01.2023


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u postupku javne nabavke radi Angažovanja vanjskog saradnika na molersko-gipsarskim radovima u cilju saniranja  organizacionih jedinica nakon ublaživanja mjera na korona virus za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, predmet broj: 01-19047-1/22.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluge nadogradnje telefonske centrale UKC-RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-19051-1/22 radi obnove licenci za postojeću aplikaciju sistema za kolaboraciju i video konferenciju, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-19051-1/22 radi obnove licenci za postojeću aplikaciju sistema za kolaboraciju i video konferenciju, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-19051-1/22 radi obnove licenci za postojeću aplikaciju sistema za kolaboraciju i video konferenciju, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.01.2023


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u postupku javne nabavke rezervnih dijelova sa održavanjem opreme u podstanicama za medicinske gasove za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, predmet broj: 01-11976-1/22.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke mašine za pranje instrumenata za potrebe Službe za sterilizaciju, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.01.2023


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u postupku javne nabavke usluge servisiranja respiratora i servoventilatora raznih proizvođača za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, predmet broj: 01-13228-1/22.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.01.2023


ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA NABAVKE u postupku javne nabavke usluge servisiranja respiratora i servoventilatora raznih proizvođača za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, predmet broj: 01-13228-1/22.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-14139-1-21/22 od 11.01.2023. godine radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKC RS, u dijelu za lot 7.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku medicinskog benzina za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke seta za hemadsorpciju i kontinuiranu zamjenu bubrežne funkcije za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-10582-1/22 radi nabavke opštih i ortopedskih instrumenata za potrebe Klinike za dječiju hirurgiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke fotokopir aparata i uništavača papira za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.01.2023


Odluku o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke MFC uređaja i pakirke za koverte za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.01.2023