Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Klinike za kardiohirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.12.2023


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Klinike za kardiohirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.12.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke laparoskopskih instrumenata za potrebe Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.12.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-18148-1/23 radi nabavke usluga održavanja poslovno-informacionog sistema.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.12.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku kesa za urin za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.12.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-14821-1/23 radi nabavke deterdženata za mašinsko pranje instrumenata.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.12.2023


Odluka o poništenju postupka nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranja medicinske opreme proizvođača Schiller.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.12.2023


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-8087-16/23 od 21.12.2023. godine za nabavku rukavica za potrebe UKC RS, u dijelu za lot 1.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.12.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda 01-16270-5/23 od  20.12.2023. godine u postupku nabavke proteza za otosklerozu, aeracionih cjevčica i aspirika za potrebe ORL-klinike.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.12.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke kancelarijskog materijala za potrebe UKC-RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.12.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-10732-17/23 radi ponovljene nabavke potrošnog materijala (toplomjeri i bočice za feces).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.12.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-14453-5/23 od 12.12.2023. godine radi nabavke vaskularnih proteza za potrebe Službe operacionih sala.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.12.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br : 01-11374-5/23 of 12.12.2023. godine radi izvođenja radova na zamjeni i rekonstrukciji dijela elektro, mašinskih i građevinskih instalacija u objektima Infektivne klinike i Maternitea Univerzitetskog kliničkog centra RSradi izvođenja radova na zamjeni i rekonstrukciji dijela elektro, mašinskih i građevinskih instalacija u objektima Infektivne klinike i Maternitea Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.12.2023


Odluka o poništenju postupka nabavke mikroskopa za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.12.2023


Odluka o drugom izboru br: 01-10839-17/23 od 06.12.2023.g.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.12.2023


Odluka o poništenju postupka nabavke filtera za ekstrakorporalno uklanjanje patogena.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.12.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-10723-7/23 od 04.12.2023.g. radi nabavke usluga preventivnog i vanrednog održavanja, ispitivanja i servisiranja aparata za početno gašenje požara, hidrantske mreže, uređaja za kontrolu i zaštitno djelovanje, uređaja za spriječavanje širenja požara.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.12.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke reagenasa za neonatalni skrining za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.12.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga servisiranja MRI Signa Hdxt 3.0T-GE, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.12.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluga servisiranja respiratora, ECMO uređaja i aparata za anesteziju proizvođača Maquet za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.12.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke potrošnog materijala kompatibilnog sa gasnim analizatorom GEM PREMIER (5000 i 3500).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.12.2023


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi servisiranja štampača koji u vlasništvu UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.12.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-12080-1/23 radi nabavke računara i monitora za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.11.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-15296-1/23 radi nabavke SIEM software/alata (software za prikupljanje informacija o dešavanjima unutar sistema i upravljanje događajima/dešavanjima unutar sistema).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.11.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke zamrzivača za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.11.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke fiziodispenzera za potrebe MFH.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.11.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude dijela postupka radi nabavke hemikalija za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.11.2023


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke hemikalija za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.11.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke bipolarnih nastavaka i transducera kompatibilnih sa elektrohirurškom platformom Olympus za potrebe MFH.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.11.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-13078-5/23 od 22.11.2023. godine u postupku nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.11.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.11.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke tonera za štampače na medicinskim uređajima za potrebe UKC-RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.11.2023


Odluka o poništenju postupka nabavke za tender broj: 01-16097-1/23 radi nabavke usluga servisiranja transportnih respiratora proizvođača HAMILTON.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.11.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-11779-1/23 radi nabavke usluga sertifikacije sistema upravljanja kvalitetom i konsultantskih usluga na unapređenju sistema upravljanja kvalitetom u Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.11.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-12092-6/23 od 20.11.2023.g. u postupku nabavke specifičnih hirurških konaca za šivanje trbušnog zida, gastro-intestinalnih i hepato-bilijarnih anastomoza za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.11.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (drugi izbor) u postupku nabavke aparata za liječenje hroničnih rana za potrebe Klinike za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju i opekotine.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.11.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluge popravke, održavanja i pranja vozila voznog parka Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.11.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke barkod štampača za potrebe Zavoda za kliničku i laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.11.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke specifične opreme za potrebe Klinike za kardiohirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.11.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude nabavke u postupku nabavke PET radiofarmaceutika [18F]-Fluoroholin i [18F]– Fluorodopa za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.11.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluga servisiranja i kvalifikacije Viessmann rashladne komore i servisiranja i kalibracije Testo Saveris loggera.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.11.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-11415-1/23 radi nabavke sterilnih navlaka za potrebe Službe operacionih sala.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.11.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-12020-1/23 radi nabavke potrošnog materijala za Medrad Salient dual CT injektor.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.11.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-8087-12/23 od 14.11.2023. godine u postupkua nabavke rukavica za potrebe UKC RS, u dijelu za lot 1.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.11.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-9388-1/23 radi nabavke ginekološke stolice sa kolposkopom za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.11.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-10839-5/23 od 09.11.2023. godine za nabavku koronarnih balon-katetera za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.11.2023


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke opreme za video nadzor za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.11.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke radioaktivnog izvora za dnevnu kalibraciju PET/CT-a za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.11.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala kompatibilnog sa sistemom za magnetnu lokalizaciju sentinel limfnog čvora za potrebe Centra za dojku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.11.2023


Odluka o poništenju postupka nabavke u postupku nabavke radi zbrinjavanja otpadnog mazuta, čišćenja mazutnog cjevovoda i sanacije izmjenjivača toplote, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.11.2023


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za tender broj: 01-4069-1/23 radi nabavke lijekova za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.11.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-4069-1/23 radi nabavke lijekova za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.11.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke hemikalija -alkohol- (apsolutni i koncetrovani) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka u dijelu za lot 2.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.11.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-11698-6/23 radi nabavke dijelova za antidekubitalne madrace i noćne ormariće “LINET”.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.11.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-13087-1/23 radi nabavke usluga servisiranja opreme proizvođača „ZEISS“ za potrebe UKC RS (po sistemu TOP Premium (full) ugovora).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.11.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke osteosintetskog i potrošnog materijala za potrebe UКC-RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.11.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke magnetnih vezalica za potrebe Klinike za psihijatriju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.11.2023


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE za predmet Angažovanje vanjskog saradnika na molersko-gipsarskim radovima za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.11.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke aparata za liječenje hroničnih rana za potrebe Klinike za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju i opekotine.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.11.2023


Odluka o izboru radi  nabavke gastroskopa i kolonoskopa za postojeće endoskopske video stubove za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.11.2023


Odluka o izboru radi  nabavke doboša za gazu i kaseta za instrumente za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.10.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (drugi izbor) u postupku nabavke oftalmoloških hirurških setova za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.10.2023


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE radi nabavke usluga servisiranja hirurških bušilica i pila proizvođača AESCULAP.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.10.2023


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE za obnovu smartnet-a – podrške za CISKO uređaje za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.10.2023


Odluka o izboru radi radi nabavke aparata za terapijsku hipotermiju za potrebe Klinike za dječije bolesti, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.10.2023


Odluka o izboru radi nabavke i ugradnje daljinskih upravljača i punjača za operacione stolove MEERA MAQUET.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.10.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke sondi za UZ aparate proizvođača „ESAOTE“ za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.10.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranja injektora za kontraste proizvođača Medrad, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.10.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluge održavanja medicinske opreme proizvođača „DRÄGER“ za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.10.2023


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za tender broj: 01-10732-1/23 radi nabavke potrošnog materijala (brisevi, stakla, nastavci, epruvete sterilne, toplomjeri, bočice za feces i bočice za urin).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.10.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-10732-1/23 radi nabavke potrošnog materijala (brisevi, stakla, nastavci, epruvete sterilne, toplomjeri, bočice za feces i bočice za urin).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.10.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-10198-8/23 od 19.10.2023.g. radi nabavke staplera za endoskopsku i otvorenu hirurgiju za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.10.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke zatvorenih sistema – potrošnog materijala za pripremu i primjenu citostatske terapije, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.10.2023


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za tender broj: 01-10149-1/23 radi nabavke reagenasa i opreme za FISH dijagnostiku za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.10.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-10149-1/23 radi nabavke reagenasa i opreme za FISH dijagnostiku za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.10.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku pacijent monitora za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.10.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke oftalmoloških hirurških setova za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.10.2023


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.10.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.10.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke  godišnjeg supporta za Manage Engine i proširenje za 10 tehničara dodatak za jezik, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.10.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke operacionih lampi za potrebe MFH.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.10.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke seta za hemadsorpciju i kontinuiranu zamjenu bubrežne funkcije kompatibilnog sa aparatom Prismaflex.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.10.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku potrošnog materijala kompatibilnog sa aparatima triology i laserclast za potrebe Klinike za urologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.10.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-7687-1/23 radi nabavke hirurškog zelenog veša za potrebe operacionih sala UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.10.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga servisiranja opreme proizvođača „SIEMENS“ za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.10.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br:01-5725-6/23 od 03.10.2023.g. radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.10.2023


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br:01-5725-8/23 od 03.10.2023.g.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.10.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.10.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-4302-5/23 od 02.10.2023. godine radi nabavke opreme za poluintenzivnu njegu za potrebe Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.10.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke hirurškog potrošnog materijala za potrebe Službe za maksilofacijalnu hirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.10.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (treći izbor za Lotove od 1 do 8) u postupku nabavke prehrambenih proizvoda za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.09.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke sterilnog lubrikantnog gela za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.09.2023


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke potrošnog medicinskog materijala za potrebe Klinike za neurohirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.09.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-9787-5/23 od 25.09.2023. godine radi nabavke medicinskog kiseonika (komprimovani) u bocama od 200 bara za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.09.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke ultrazvučnih aparata za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.09.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-8146-6/23  od 22.09.2023. godine radi nabavke uređaja za 24-časovnu pH-metriju sa impedansom jednjaka za potrebe Klinike za opštu i adbominalnu hirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.09.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke potrošnog materijala za respiratore i anesteziološke aparate za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane i Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.09.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke jednolumenskih transđusera za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje i Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.09.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke i montaže napojnih pumpi za kotlovnicu Paprikovac.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.09.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranja opreme proizvođača GETINGE za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.09.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku ponovljene nabavke instrumenata kompatibilnih sa Ethicon generatorom GEN 11.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.09.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke filtera za hemadsorpciju za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.09.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke opreme za nadogradnju i potrošnog materijala kompatibilnog sa ServoU respiratorom za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.09.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-9931-1/23 radi nabavke EKG aparata za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.09.2023


Odluka o izboru najpovoljnije poude u postupku nabavke hemikalija -alkohol- (apsolutni i koncetrovani) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.09.2023


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke licenci Kaspersky Endpoint Security for Business-Select.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.09.2023


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke hirurškog materijala za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.09.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke hirurškog materijala za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.09.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-8087-7/23 od 12.09.2023. godine u postupku nabavke rukavica za potrebe UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.09.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (drugi izbor za lotove od 1 do 8) radi nabavke prehrambenih proizvoda za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.09.2023


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke broj: 01-8118-11/23, vezano za postupak nabavke profesionalnog pribora i materijala za higijenu površina i kuhinje za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (otvoreni postupak).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.09.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj: 01-8118-9/23, vezano za postupak nabavke profesionalnog pribora i materijala za higijenu površina i kuhinje za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (otvoreni postupak).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.09.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke trodjelnih intraokularnih sočiva za potrebe Klinike za očne bolesti, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.09.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluga osiguranja imovine Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.09.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku ponovljene nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranja infuzomata, perfuzora i enteralnih pumpi proizvođača „FRESENIUS KABI“ na godišnjem nivou za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.09.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-9284-1/23 radi nabavke reagenasa za aparate Alinity ci, Abbott za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.09.2023


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE za Godišnje održavanje telefonske centrale i softvera za analitiku telefonskih poziva za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.08.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke motorizovanih endoskopskih instrumenata sa ulošcima za rezanje i fuziju tkiva za jednokratnu upotrebu, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.08.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude vezano za postupak nabavke potrošnog materijala kompatibilnog sa aparatom Servino Maquet broj: 01-10580-1/23, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.08.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u postupku nabavke rolni i papira za pakovanje materijala koji se steriliše u autoklavu ili plazma sterilizatoruputem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.08.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-9459-1/23 radi nabavke usluga održavanja opreme proizvođača OLYMPUS za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.08.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranja rashladnih sistema za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.08.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-9765-1/23 radi pružanja usluga sanitarnih pregleda – usluga završnog pregleda specijaliste epidemiologa/doktora medicine, putem postupka u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.08.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke totalnih osikularnih titanijumskih proteza za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.08.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluga osiguranja zakonske (građansko-pravne) odgovornosti osiguranika za štete nastale uslijed smrti, povrede tijela ili zdravlja trećih lica, koje su nastale kao posljedica profesionalne greške ljekara i/ili drugog medicinskog osobljaputem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.08.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga godišnjeg servisiranja plazma sterilizatora CISA, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.08.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke dva robota rezača za CD/DVD za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.08.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke radi izvođenja radova na izradi pulta za potrebe Klinike za onkologiju na prizemlju zgrade “Stare hirurgije”, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.08.2023


Odluka o poništenju postupka nabavke br: 01-4073-8/23 od 10.08.2023. godine

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.08.2023


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE za nabavku usluge preventivnog i interventnog održavanja na termoenergetskim postrojenjima za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske na lokaciji Paprikovac.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.08.2023


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE za nabavku opreme za potrebe Klinike za urologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.08.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-8298-5/23 od 07.08.2023. godine u postupku nabavke omčica sa sistemom za uvođenje i klipsi za podvezivanje krvnih sudova u otvorenoj i endoskopskoj hirurgiji Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.08.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-9176-6-23 od 08.08.2023. godine u postupku nabavke usluge digitalizacije prostora UKC RS – VIRTUELNA ŠETNJA  kroz UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.08.2023


Odluka o poništenju postupka nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranja injektora za kontraste proizvođača Medrad, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.08.2023


Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda (drugi izbor za lotove 5 i 13) radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.08.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke traka za određivanje glukoze iz krvi na aparatima Accu Chek Inform II za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.08.2023


Odluka o poništenju dijela postupka za nabavku  pejsmejkera, ICD, CRT, ILR i drugog potrošnog materijala za potrebe Odjeljenja za elektrofiziologiju srca i poremećaje srčanog ritma Klinike za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.08.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za nabavku  pejsmejkera, ICD, CRT, ILR i drugog potrošnog materijala za potrebe Odjeljenja za elektrofiziologiju srca i poremećaje srčanog ritma Klinike za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.08.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluga radi izvođenja radova za rekonstrukciju predulaza Urgentnog centra, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.08.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-21765-17/22 od 04.08.2023. godine radi nabavke hidrofilne pamučne gaze za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.08.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke instrumenata za operacionu salu Klinike za ginekologiju i akušerstvoputem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.08.2023


Odluka o poništenju postupka nabavke instrumenata kompatibilnih sa Ethicon generatorom GEN 11 za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.08.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke vakum sistema za potrebe UKC-a RSputem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.08.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku senzora za uređaj za neinvazivni hemodinamski monitoring INVOS 7100, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.08.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku kardiološke sonde za odrasle S4-2 i odgovarajućeg kardiološkog softvera za potrebe nadogradnje ultrazvučnog aparata Affiniti 30, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.08.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke intraokularnih sočiva sa produženim fokusom za potrebe Klinike za očne bolesti, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.08.2023


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke usluga čišćenja fekalne instalacije postrojenja za odlaganje otpadnih voda u Zavodu za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.08.2023


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke potrošnog materijala za anesteziološke aparate PERSEUS A500 proizvođača Dräger.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.08.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda dijela postupka za nabavku  radioaktivnog i ostalog materijala za dijagnostiku, terapiju i radijohemijsku laboratoriju za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.08.2023


Odluka o poništenju dijela postupka za nabavku  radioaktivnog i ostalog materijala za dijagnostiku, terapiju i radijohemijsku laboratoriju za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.08.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluga implementacije sistema za konsolidaciju poslovne štampe za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.07.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke materijala (tabletirana so) neophodnog za hemijsku pripremu vode u kotlovnici, mikrobiološkoj laboratoriji, centralnoj laboratoriji, sterilizaciji i centralnoj apoteci, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.07.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda dijela postupka nabavke gipsanog materijala i materijala za privremenu imobilizaciju pacijenata putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.07.2023


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke gipsanog materijala i materijala za privremenu imobilizaciju pacijenata putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.07.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku redovnog servisa gorionika za kotlarnicu Paprikovac – ponovljeni postupakputem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.07.2023


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE radi nabavke hirurških konaca za potrebe Klinike za Kardiohirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.07.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-3231-1/23 radi nabavke usluga preventivnog servisiranja i interventnog održavanja liftova “OTIS” i “Europrost” (CMB, Maternite Jug i Infektivna klinika) i “ORONA” i „DAKA“ (Sjeverno krilo i Stara hirurgija).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.07.2023


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u dijelu za lotove 1 i 2 za nabavku kapitalne investicije za rotablaciju za potrebe sale za kateterizaciju srca Klinike za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.07.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-5903-1/23 radi nabavke usluga kolektivnog osiguranja radnika Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.07.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-7553-1/23 radi nabavke potrošnog materijala za HEMOSPHERE hemodinamsku platformu.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.07.2023


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE za nabavku potrošnog materijala za kontrolu rada i sterilnosti za sterilizatore proizvođača „GETINGE“ za potrebe Službe za sterilizaciju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.07.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-2748-7/23 od 12.07.2023. godine.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.07.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke radi izvođenja radova na završetku i opremanju operacione sale Klinike za očne bolesti na etaži B01 Južnog krila, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.07.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke imobilizacionih pločica i šarafa za potrebe Službe za MFH.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.07.2023


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA u dijelu za lotove 1, 2, 3, 4, 9, 10 i 11 u postupku javne nabavke pejsmejkera, ICD, CRT, ILR i drugog potrošnog materijala za potrebe Odjeljenja za elektrofiziologiju srca i poremećaje srčanog ritma Klinike za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.07.2023


Odluka o otkazivanju postupka nabavke pumpi za enteralnu ishranu i potrošnog materijala za pumpe za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.07.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke igala za RAC.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.07.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke opreme za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.07.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke materijala za kontrolu rada plazma sterilizatora, te materijala za pakovanje i sterilizaciju termolabilnog materijala za potrebe Službe za sterilizaciju (Kasete i termo trake (H2O2) za STERAD i NX), putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.07.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke instrumenata za potrebe Klinike za neurohirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.07.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 3768-6/23 od 03.07.2023. godine u postupku nabavke hirurških konaca za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.07.2023


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u dijelu za lotove 1 i 2 u postupku javne nabavke usluga servisiranja respiratora i servoventilatora raznih proizvođača za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.07.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-2291-1/23 radi servisiranja baterijske pile i baterijske bušilice i nastavaka za kraniotomiju ELAN 4 proizvođača AESCULAP.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.06.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke specifične opreme neophodne za ekstrakorporalnu cirkulaciju i operativni program za potrebe Klinike za Kardiohirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.06.2023


Odluka o poništenju postupka nabavke u postupku nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranja infuzomata, perfuzora i enteralnih pumpi proizvođača „FRESENIUS KABI“ na godišnjem nivou za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.06.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke materijala za održavanje i rad kotlarnice Paprikovac, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.06.2023


Odluka o poništenju postupka nabavke za tender broj: 01-8398-1/23 radi nabavke usluga edukacije iz reprocesiranja i rekonstrukcije snimaka na PET/CT aparatu GE Discovery 610.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.06.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke usluga servisiranja novije opreme proizvođača „SIEMENS“ za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.06.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluga servisiranja uređaja za denzitometriju Excellus, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.06.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke, montaže i puštanja u rad centrifugalne pumpe za potrebe kotlovnice na lokaciji Paprikovac, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.06.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke pacijent monitora sa pripadajućim modulima i potrošnim materijalom za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.06.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke opreme za potrebe Klinike za torakalnu hirurgiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.06.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke kancelarijskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (rezervisani ugovor), putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.06.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-4462-5/23 od 15.06.2023.g. u postupku nabavke potrošnog materijala za elektrohirurške platforme „ETHICON“ i „FORCE TRAID“ za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.06.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi usluge servisiranja uređaja proizvođača “Leica” u Zavoda za patologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.06.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-5086-8/23 radi ponovljene nabavke potrošnog materijala za IEF laboratoriju na Klinici za neurologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.06.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke sondi za UZ aparate ESAOTE.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.06.2023


Odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke potrošnog materijala za gasni analizator ABL 90 Flex, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.06.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluga servisiranja pumpi i elektromotora za potrebe UKC-a RS, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.06.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (novi izbor) u postupku izrade Plana zaštite od požara za objekte Centralno medicinskog bloka, Sjevernog krila, Južnog krila, Maternite zgrada, Klinike za infektivne bolesti, Tehničko ekonomskog bloka i Klinike za psihijatriju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.06.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-3882-12/23 od 07.06.2023. godine radi nabavke potrošnog materijala za infuzomate, perfuzore i pumpe za enteralnu ishranu za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem otvorenog postupka, u dijelu za lot 4.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.06.2023


Odluka o izboru radi nabavke bolničkih električnih aparata za ekstrakciju humanog mlijeka i potrošnog materijala za potrebe Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.06.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke potrošnog materijala za proceduru terapijske izmjene plazme (plazmafereza) za potrebe Klinike za neurologiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.06.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-5815-1/23 radi nabavke aparata za osteodenzitometriju (DEXA) za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.06.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-5073-1/23 radi nabavke usluga održavanja opreme proizvođača GENERAL ELECTRIC za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.06.2023


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u postupku nabavke APARATA ZA IZVOĐENJE HIRURŠKIH TRETMANA HEMOROIDA I REKTALNOG PROLAPSA HAL-RAR METODOM SA PRATEĆIM MATERIJALOM KOJI RADI NA BATERIJE I KORISTI BEŽIČNU TEHNOLOGIJU KOMUNIKACIJE SA SONDOM (BLUETOOTH) ZA POTREBE KLINIKE ZA OPŠTU I ABDOMINALNU HIRURGIJU.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.06.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-21765-10/22 od 31.05.2023. godine radi nabavke hidrofilne pamučne gaze za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke materijala za tekuće održavanje za 2023. godinu za potrebe Službe uslužnih djelatnosti, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.05.2023


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za tender broj: 01-720-1/23 radi nabavke antitijela i reagenasa za imunohistohemijsku i molekularnu analizu za potrebe Zavoda za kliničku patologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-720-1/23 radi nabavke antitijela i reagenasa za imunohistohemijsku i molekularnu analizu za potrebe Zavoda za kliničku patologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke sistema za davanje transfuzije za potrebe UKC RSS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.05.2023


Odluka o izboru radi nabavke usluga obezbijeđenja i iznajmljivanja serverskih postrojenja za potrebe rezervnog produkcionog servera i bekapa podataka kliničkog informacionog sistema „KIS“ za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-5292-5/23 od 25.05.2023.g. radi nabavke svježeg voća i povrća za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.05.2023


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u postupku nabavke usluge čišćenja i dezinfekcije klima komora i ventilacionih kanala za sve objekte Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske na lokaciji Paprikovac.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-22491-1/22 radi nabavke deset kohlearnih implantata za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke pet digitalnih optotipa i dva egzoftalmometra po Hertel-u za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke i instalacije body pletizmografskog radnog mjesta za potrebe Klinike za plućne bolesti, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke materijala za kontrolu rada plazma sterilizatora (Lot 1, 3 i 4), te materijala za pakovanje i sterilizaciju termolabilnog materijala za potrebe Službe za sterilizaciju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.05.2023


Odluka o poništenju postupka nabavke, radi  nabavke materijala za kontrolu rada plazma sterilizatora, te materijala za pakovanje i sterilizaciju termolabilnog materijala za potrebe Službe za sterilizaciju u dijelu za lot 2 – Kasete i termo trake (H2O2) za STERAD i NXputem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-3941-6/23 od 19.05.2023.g. radi nabavke zaštitne RTG-e opreme za potrebe Službe operacionih sala UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-3882-8/23 od 19.05.2023.g. radi nabavke potrošnog materijala za infuzomate, perfuzore i pumpe za enteralnu ishranu za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke Ultrazvučnih aparata za potrebe UKC-RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.05.2023


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za tender broj: 01-869-1/23 radi nabavke prehrambenih proizvoda za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka sa međunarodnom  objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača za tender broj: 01-869-1/23 radi nabavke prehrambenih proizvoda za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.05.2023


Odluka o poništenju postupka nabavke, radi  nabavke, montaže i puštanja u rad opreme potrebne radi servisiranja gorionika u kotlovnici Paprikovac, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.05.2023


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke medicinskih sredstava (potrošnog materijala) za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke medicinskih sredstava (potrošnog materijala) za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluga preventivnog i interventnog održavanja UPS uređaja za potrebe UKC RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke čitača za elektronske zdravstvene knjižice za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke reagenasa za uvođenje dijagnostike spinalne mišićne atrofije u UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-1836-6/23 od 11.05.2023. godine radi nabavke trakica za ŠUK zapotrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.05.2023


Odluka o poništenju postupka nabavke za tender broj: 01-5086-1/23 radi nabavke potrošnog materijala za IEF laboratoriju na Klinici za neurologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga preuzimanja hemijskog i farmaceutskog otpada.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.05.2023


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke potrošnog materijala za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda dijela postupka nabavke potrošnog materijala za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.05.2023


ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE u postupku nabavke hemikalija za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-2620-5/23 od 03.05.2023. godine radi nabavke setova za plazmaferezu za aparat MULTIFILTRAT FRESENIUS (kit broj 16) za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.05.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj: 01-1834-5/23, vezano za postupak nabavke karotidnih šantova za potrebe vaskularne hirurgije u Službi operacionih sala.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj: 01-21006-6/22, vezano za postupak nabavke radova zamjene dijela distributivne mreže na staroj lokaciji.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.04.2023


Odluka o poništenju dijela postupka JN br: 01-13051-26/22 od 26.04.2023. godine, u dijelu za lotove: 12 i 13.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-13051-24/22 od 26.04.2023. godine, u dijelu za lotove: 17,18 i 19.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-17794-1/22 radi nabavke potrošnog materijala za MINDRAY respiratore.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-2950-10/23 radi ponovljene nabavke profesionalnih sredstava za higijenu ruku i sredstava za održavanje lične higijene za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-2288-1/23 radi nabavke opreme za potrebe Klinike za radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluga redovnog i interventnog servisiranja rashladnih uređaja na objektima UKC RS, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.04.2023


 Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke setova za autologne tkivne adhezive za potrebe Klinike za torakalnu hirurgiju, putem otvorenog postupka.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača, radi nabavke medicinskih sredstava (potrošnog materijala) za anesteziju (lotovi 21 i 29), putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.04.2023


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u postupku nabavke i ugradnje rezervnih dijelova za uređaje proizvođača „GENERAL ELECTRIC“ za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke urinskog analizatora za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku medicinskih kreveta i kolica za potrebe Urgentnog centra UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-22492-1/22 radi nabavke aparata za objektivno ispitivanje sluha za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-2910-6/23 od 19.04.2023. godine radi nabavke sistema obrade, analiziranja i validacije uzoraka glukoze pacijenata za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.04.2023


Odluku o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-2987-1/23 radi nabavke usluga servisiranja PET/CT aparata za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke mašine za pranje laboratorijskog posuđa za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-567-5/23 od 12.04.2023. godine radi nabavke licenci za Antivirus i Firewall za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke boca za skupljanje sekreta iz aspiracionih pumpi proizvođača Heyer Aerotech, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke farmaceutskih supstanci i ambalaže za magistralne preparate za potrebe UKC RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.04.2023


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke u postupku nabavke farmaceutskih supstanci i ambalaže za magistralne preparate za potrebe UKC RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke materijala za plazma aparat CISA 4270.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponide za nabavku usluga interventnog održavanja DATA centra i infrastrukture informacionog sistema.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke antialergijskih rukavica za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.04.2023


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA u postupku javne nabavke sanitetskog materijala za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.04.2023


ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA POSTUPKA NABAVKE u postupku javne nabavke sanitetskog materijala za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke artikala za reprezentaciju za potrebe Uprave UKC-RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-21765-6/22 od 31.03.2023. godine radi nabavke hidrofilne pamučne gaze za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke serverske opreme i mrežne infrastrukture za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.04.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke EKG elektroda za odrasle za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke sistema za brzu molekularnu dijagnostiku bakterijskih infekcija za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (treći izbor za lot 1) za tender broj: 01-13081-1/22 radi nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluga servisiranja i kalibracije uređaja za denzitometriju Excellus, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.03.2023


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u postupku ponovljene nabavke ambalaže i kesa za infektivni, citostatski i komunalni otpad za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi usluge uspostave wireless sistema za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske – FAZA IV.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.03.2023


Odluku o izboru najpovoljnije ponude (izbor drugorangiranog ponuđača u dijelu za lot 1) za tender broj: 01-21766-1/22 radi nabavke potrošnog materijala (šprica, igala, sistema za infuziju i I.V. kanila) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.03.2023


Odluka o poništenju postupka nabavke za tender broj: 01-2950-1/23 radi nabavke profesionalnih sredstava za higijenu ruku i sredstava za održavanje lične higijene za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.03.2023


Odluka o poništenju postupka nabavke, radi  javne nabavke potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku patologiju,  putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-1045-1/23 radi pružanja usluga prenoćišta za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.03.2023


ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA POSTUPKA NABAVKE u postupku javne nabavke potrošnog materijala za potrebe Klinike za urologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.03.2023


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA  u postupku javne nabavke potrošnog materijala za potrebe Klinike za urologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke bolesničkih kreveta i ormarića za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke parafina za potrebe Zavoda za kliničku patologiju, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi  nabavke potrošnog materijala za indirektni imunofluorescentni test (IIFT), putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.03.2023


Odluka o poništenju dijela postupka (Lot 20), radi nabavke medicinskih sredstava (potrošnog materijala) za anestezijuputem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača, radi nabavke medicinskih sredstava (potrošnog materijala) za anestezijuputem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za hemodijafiltraciju (aparat Multifiltrate proizvođača „Fresenius medical care“) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-21766-1/22 radi nabavke potrošnog materijala (šprica, igala, sistema za infuziju i I.V. kanila) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.03.2023


Odluka o poništenju dijela postupka JN br: 01-13051-20/22 od 09.03.2023. g. radi nabavke medicinskog potrošnog materijala za hirurške klinike u Službi operacionih sala UKC RS (u dijelu za lot 22).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluga čišćenja kotlova, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.03.2023


Odluka o poništenju postupka nabavke za tender broj: 01-18260-1/22 radi nabavke potrošnog materijala za IEF laboratoriju na Klinici za neurologiju, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.03.2023


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.03.2023


Odluka o poništenju nabavki četki za hirurško pranje ruku za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.03.2023


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke opreme za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti i Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke opreme za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti i Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi održavanja LIS-a za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostikuputem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke fotokopir aparata za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke baterija za potrebe UKC-RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke artroskopa i pratećih instrumenata kompatibilnih sa postojećim Arthrex Synergy stubom za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.03.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-21680-1/22 radi nabavke aparata i propratne opreme za ureaza izdisajni test u svrhu detekcije infekcije Helicobacter pylori, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.02.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke potrošnog materijala za endoskopske kabinete za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.02.2023


Odluka o poništenju postupka JN br: 01-1443-7/22 od 20.02.2023. g. radi nabavke i isporuke električne energije za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.02.2023


Odluka o poništenju dijela postupka JN br: 01-17640-9-22 od 17.02.2023. godine radi nabavke potrošnog materijala za infuzomate, perfuzore i pumpe za enteralnu ishranu za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.02.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-17640-7-22 od 17.02.2023. godine.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.02.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke tonera za štampače na medicinskim uređajima za potrebe UKC-RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.02.2023


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u postupku javne nabavke PET radiofarmaceutika [18F]-Fluorodeoksigukoza ([18F]-FDG) za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.02.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-13051-8/22 od 13.02.2023.g. radi nabavke medicinskog potrošnog materijala za hirurške klinike u Službi operacionih sala UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.02.2023


Odluka o poništenju dijela postupka JN br: 01-13051-10/22 od 13.02.2023.g.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.02.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke pumpi za mehaničku prevenciju duboke venske tromboze za potrebe Klinike za anesteziju i intezivno liječenje i Klinike intezivne medicine za nehirurške grane.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.02.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke hirurškog instrumentarija (nastavaka i negativnih elektroda za elektrohiruršku platformu) za potrebe Maksilofacijalne i oralne hirurgijeputem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.02.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke opreme za edukaciju iz mjera napredne kardiopulmonalne reanimacije za potrebe Urgentnog centra UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.02.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (izbor drugorangiranog ponuđača u dijelu za Lot 1) za tender broj: 01-13081-1/22 radi nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u dijelu za Lot 1, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.02.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi vršenja usluga pregleda posuda pod pritiskom i sigurnosnih ventila u UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.02.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (novi izbor), radi nabavke ogrevnog drveta i drvenog briketa za potrebe kotlarnice na lokaciji Klinike za psihijatriju (LOT 1 i 2)putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.02.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke namještaja za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.02.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-21812-1/22 radi nabavke opreme za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje UKC RS, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.02.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-19619-1/22 radi nabavke medicinskog časopisa za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.02.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za nabavku pidžama, papuča i peškira za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.02.2023


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi nabavke specifične opreme za potrebe Klinike za kardiohirurgiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda postupka nabavke radi nabavke specifične opreme za potrebe Klinike za kardiohirurgiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke sistema za kontinuirani monitoring glikemije za potrebe Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-17179-6/22 od 27.01.2023. godine radi nabavke Rotem sigma analizatora i potrošnog materijala za analizator za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke licenciranog Microsoft Office 2019, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi usluge servisiranja endoskopske opreme proizvođača PENTAX za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke testova za dijagnozu prsnuća plodove ovojnice za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke instrumentarija za potrebe Službe za MFH.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke specifičnih oftalmoloških konaca za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.01.2023


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u postupku javne nabavke radi Ponovljene nabavke ambalaže i kesa za infektivni, citostatski i komunalni otpad za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, predmet broj: 01-18986-23/21.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.01.2023


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u postupku javne nabavke radi Angažovanja vanjskog saradnika na molersko-gipsarskim radovima u cilju saniranja  organizacionih jedinica nakon ublaživanja mjera na korona virus za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, predmet broj: 01-19047-1/22.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluge nadogradnje telefonske centrale UKC-RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-19051-1/22 radi obnove licenci za postojeću aplikaciju sistema za kolaboraciju i video konferenciju, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-19051-1/22 radi obnove licenci za postojeću aplikaciju sistema za kolaboraciju i video konferenciju, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-19051-1/22 radi obnove licenci za postojeću aplikaciju sistema za kolaboraciju i video konferenciju, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.01.2023


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u postupku javne nabavke rezervnih dijelova sa održavanjem opreme u podstanicama za medicinske gasove za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, predmet broj: 01-11976-1/22.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke mašine za pranje instrumenata za potrebe Službe za sterilizaciju, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.01.2023


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE u postupku javne nabavke usluge servisiranja respiratora i servoventilatora raznih proizvođača za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, predmet broj: 01-13228-1/22.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.01.2023


ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA NABAVKE u postupku javne nabavke usluge servisiranja respiratora i servoventilatora raznih proizvođača za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, predmet broj: 01-13228-1/22.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-14139-1-21/22 od 11.01.2023. godine radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKC RS, u dijelu za lot 7.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku medicinskog benzina za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke seta za hemadsorpciju i kontinuiranu zamjenu bubrežne funkcije za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-10582-1/22 radi nabavke opštih i ortopedskih instrumenata za potrebe Klinike za dječiju hirurgiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.01.2023


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke fotokopir aparata i uništavača papira za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.01.2023


Odluku o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke MFC uređaja i pakirke za koverte za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.01.2023