Klinika za neurologiju se bavi dijagnostikom i liječenjem neuroloških bolesti.
Klinika za neurologiju se sastoji od pet odjeljenja:

  • Odjeljenje za neuromišićne bolesti sa opštom neurologijom
  • Odjeljenje za cerebrovaskularne bolesti sa opštom neurologijom
  • Odjeljenje za neurofiziologiju sa opštom neurologijom
  • Odjeljenje – Centar za moždani udar
  • Odjeljenje za demijelizaciona oboljenja sa opštom neurologijom

Jedinica za moždani udar (Stroke unit) obavlja tretman akutnog moždanog udara po svim savremenim postulatima dijagnostike i liječenja ishemijskih i hemoragijskih moždanih udara. Ovo je prva Jedinica za moždani udar koja je formirana u Bosni i Hercergovini (31. marta 2007. godine). U ovoj jedinici se daje trombolitička terapija u tretmanu infarkta mozga, uz klasičnu terapiju infarkta mozga.
Cerebrovaskularno odjeljenje obavlja dijagnostiku i liječenje svih vrsta moždanih udara.
Ovo odjeljenje posjeduje Neurosonološki kabinet u kome se obavlja pregled krvotoka krvnih sudova vrata i glave metodom transkranijalnog dupleks skeniranja i ekstrakranijalno i dupleks skeniranja intrakranijalno.
Opšte odjeljenje obavlja dijagnostiku i liječenje demijelinacionih oboljenja, neuromišićnih oboljenja, neurodegenerativnih oboljenja, glavobolje, polineuropatija…
Pri opštem odjeljenju postoji dnevna bolnica.
U sastavu ovog odjeljenja rade Kabinet za elektromioneurografiju (EMNG).
Centar za multiplu sklerozu bavi se dijagnostikom i liječenjem demijelinizacionih oboljenja centralnog nervnog sistema. U sastavu odjeljenja radi kabinet za evocirane potencijale i kabinet za izoelektrično fokusiranje likvora i seruma, jedini te vrste u BIH. U sastavu odjeljenja nalazi se i dnevna bolnica.
Neurofiziološko odjeljenje obavlja dijagnostiku i liječenje epilepsija, bolesti poremećaja stanja svijesti, demencija i Parkinsona. Ovo odjeljenje posjeduje Kabinet za digitalni EEG. Ovo oboljenje posjeduje i specijalizovani Kabinet naziva Centar za bolesti spavanja u kome se obavlja polisomnografija, video EEG nadziranje. Ovo je prvi kabinet ove vrste u Republici Srpskoj.
U sklopu Klinike za neurologiju radi i Kabinet za akupunkturu.

 

Telefonski imenik Klinike

Adresa: Ul. 12 Beba bb, Banja Luka