KLINIKA ZA NEUROLOGIJU | Načelnik

  • 051/342-548 lok. 2548

KLINIKA ZA NEUROLOGIJU | Glavna sestra

  • 051/342-546 lok. 2546

KLINIKA ZA NEUROLOGIJU | Sekretar

  • 051/342-541 lok. 2541

KLINIKA ZA NEUROLOGIJU | Inventarista

  • 051/342-541 lok. 2541

KLINIKA ZA NEUROLOGIJU | Dežurni neurolog-CUM

  • 051/342-616 lok. 2616

KLINIKA ZA NEUROLOGIJU | Šef odjeljenja

  • 051/342-532 lok. 2532

KLINIKA ZA NEUROLOGIJU | Ljekarska soba dr Vukojević

  • 051/342-190 lok. 2190

KLINIKA ZA NEUROLOGIJU | Ljekarska soba dr Babić

  • 051/342-562 lok. 2562

KLINIKA ZA NEUROLOGIJU | Ljekarska soba dr Mavija

  • 051/342-562 lok. 2562

KLINIKA ZA NEUROLOGIJU | Ljekarska soba dr Dominović Kovačević

  • 051/342-532 lok. 2532
Strana 1 od 512345