Klinika intenzivne medicine za nehirurške grane osnovana je 15. decembra 2008. godine u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjoj Luci sa ciljem zbrinjavanja kritično oboljelih nehirurških pacijenata.

Prve prostorije su se nalazile na sedmom spratu zgrade centralnog medicinskog bloka, ukupnog kapaciteta od 6 kreveta. Kreveti su posjedovali samo osnovnu opremu, uz mogućnost hemodinamskog monitoringa invazivnog i neinvazivnog tipa i oskudne, ali u tim kapacietetima dovoljne ostale tehničke resurse za prve korake u razvoju intenzivne medicine nehirurškog tipa na ovim prostorima. U daljem toku razvoja Klinike postepeno se kapacitet povećao sa 6 na 8 kreveta.

Period tranzicije do defnitivne izgradnje i opremanja Klinike gdje se danas nalazi, bio je na petom spratu centralnog medicinskog bloka u periodu od 14.07.2017. do 22.09.2018. godine. U tom periodu klinika je raspolagala sa 8 kreveta i opremom iz prvobitnih kapaciteta.

Danas je Klinika intenzivne medicine za nehirurške grane smještena na prvom spratu u sjevernom krilu UKC RS. Posjeduje 7 modreno i potpuno opremljenih soba sa po 4 bolesnička kreveta uz jednu prostoriju za hitne intervencije i prijem pacijenata. U sklopu Klinike funkcionišu 3 odjeljenja i to Odjeljenje intenzivne medicine za nehirurške grane, Odjeljenje poluintenzivne njege za nehirurške grane i Odjeljenje – Centar za edukaciju i kliničke vještine iz oblasti intenzivne medicine. Tokom pandemije COVID-19 osnivaju se i dva privremena odjeljenja: Odjeljenje intenzivne medicine za zaražene virusom korona i NIV centar za zaražene virusom korona, od kojih je prvo i dalje u funkciji. Ovime su smještajni kapaciteti bili prošireni za još 26 mjesta za liječenje kritično oboljelih pacijenata.

U ovom trenutku imamo mogućnost i sve pretpostavke da se bavimo intenzivnom medicinom na svjetskom nivou.