Klinika za neurohirurgiju je jedina neurohirurška hospitalna ustanova u Republici Srpskoj. Klinika u ovom trenutku radi kompletan spektar hitnih neuroloških operativnih zahvata i veliki dio spektra elektivnih neurohirurških operacija. Dio elektivnih operativnih zahvata se obavlja u mikrohirurškoj tehnici, uz pomoć najsavremenijeg operacionog mikroskopa.

Telefonski imenik Klinike

Adresa: Ul. 12 Beba bb, Banja Luka