SLUŽBA ZA NEUROHIRURGIJU | Načelnik

  • 051/343-399 lok. 3399

SLUŽBA ZA NEUROHIRURGIJU | Glavna sestra

  • 051/343-284 lok. 3284

SLUŽBA ZA NEUROHIRURGIJU | Sekretar

  • 051/342-815 lok. 2815

SLUŽBA ZA NEUROHIRURGIJU | Pult

  • 051/343-398 lok. 3398

SLUŽBA ZA NEUROHIRURGIJU | Ljekarska soba dr Ćosović

  • 051/343-248 lok. 3248

SLUŽBA ZA NEUROHIRURGIJU | Ljekarska soba dr Savić, dr Brkić

  • 051/343-205 lok. 3205

SLUŽBA ZA NEUROHIRURGIJU | Soba za osoblje

  • 051/343-402 lok. 3402

SLUŽBA ZA NEUROHIRURGIJU | Neurohirurška ambulanta

  • 051/343-319 lok. 3319