Klinika za ortopediju i traumatologiju bavi se ambulantnim i bolničkim zbrinjavanjem pacijenata sa traumom koštano-zglobnog sistema i njihovih komplikacija, kao i liječenjem deformiteta, degenerativnih i reumatskih oboljenja, tumora i drugih patoloških stanja koštano-zglobnog sistema.

Stručni tim čini dvadeset doktora medicine, specijalista i supspecijalista iz oblasti ortopedije i traumnatologije na čelu sa načelnikom i šefovima odjeljenja i trideset šest medicinskih sestara/tehničara, kojima rukovodi glavna sestra, diplomirani medicinar zdravstvene njege uz asistenciju viših medicinskih sestara, nadzornih sestara odjeljenja. Medicinske sestre/tehničari su angažovani na njezi bolničkih pacijenata i radu u specijalističkim ambulantama i kabinetima.  Dva administrativna radnika, šest higijeničarki i osoba zadužena za prenos bolesnika i materijala pružaju administrativnu, tehničku i logističku podršku uskostručnom medicinskom sektoru.

Uzevši u obzir da imamo izuzetno edukovan, uskospecijaliziran medicinski kadar, implantate izuzetno visokog kvaliteta te činjenicu da raspolažemo opremom najnovije generacije neophodnu za izvođenje artroskopskih (minimalno invazivni hirurški postupak na zglobovima) i drugih sofisticiranih zahvata planiramo da se dodatno usavršavamo u pravcu spinalne hirurgije, da dalje  usavršavamo primjenu metode Ilizarov i artroskopiju ramena te da uvedemo  intramedularnu fiksaciju preloma dijafize dugih kostiju, revizione operacije endoproteza kuka i operacije endoproteza ramena.  Za prvih šest mjeseci 2016. godine uveli smo proceduru intramedularne fiksacije proksimalnog femura, proceduru intramedularne fiksacije preloma i revizione operacije endoproteza koljena.

Pacijenti na elektivne hirurške zahvate  u principu, za razliku od drugih centara, ne čekaju duže  od 15 dana, a dužina čekanja zavisi  od stanja zaliha implantata i  endoproteza.

U sastavu Klinike su dva odjeljenja:

  1. Odjeljenje ortopedije

U odjeljenju se  izvode artroskopske operacije rekonstrukcije  prednjeg ukrštenog ligamenta, operacije endoproteza kuka, operacije endoproteza koljena, artroskopske operacije ramena, intramedularne fiksacije preloma, revizione operacije endoproteza koljena, operacije nesaniranih preloma, kao i hirurgija tumora lokomotornog sistema.

Više od trideset i pet godina uspješno se zbrinjavaju  sportske povrede (poznati smo po uspješnom liječenju povreda meniskusa, hrskavice i prednjeg ukrštenog ligamenta koljena.  Već 20 godina se radi ultrazvučna dijagnostika i ortopedsko liječenje razvojnog poremećaja dječijih kukova kao i operacije urođenog krivog stopala, te operacije urođenog iščašenja kukova.

  1. Odjeljenje traumatologije

U dijelu koji se bavi opštom traumatologijom koštani prelomi se zbrinjavaju ostesintezom i ugradnjom implantata, dok se nesrasli prelomi liječe pomoću nove metode Ilizarov te artroskopskim hirurškim zahvatima.

U dijelu koji se bavi spinalnom problematikom zbrinjavaju se povrede kičmenog stuba sa ili bez neuroloških deficita, tumori, deformiteti i spinalne stenoze. U jedinici poluintenzivne njege smješteni su politraumatizovani pacijenti, pacijenti nakon težih operativnih zahvata i pacijenti sa opštim zdravstvenim problemima. Pacijenti su pod dvadesetčetverosatnim nadzorom ljekara i medicinskih sestara/tehničara.

Klinički rad se odvija u pet ambulanti:

  • Prijemnoj ambulanti,
  • Specijalističkoj ambulanti I,
  • Specijalističkoj ambulanti II,
  • Specijalističkoj ambulanta III i
  • Ambulanti za ultrazvuk.

Prijemna ambulanta radi svakodnevno od 07:00 do 15:00 časova, a za prijem je dovoljna samo bolnička uputnica od nadležnog doktora porodične medicine.

Specijalistička ambulanta I radi svakodnevno od 07:00 do 15:00 časova, a za pregled je dovoljna specijalistička uputnica od doktora porodične medicine.

Specijalistička ambulanta II radi svakodnevno od 07:00 do 15:00 časova, a za pregled je dovoljna specijalistička uputnica od doktora porodične medicine.

Specijalistička ambulanta III radi svakodnevno od 07:00 do 15:00 časova, a za pregled je dovoljna specijalistička uputnica od doktora porodične medicine.

Ambulanta za ultrazvuk  koja radi svakodnevno od 07:00 do 15:00 časova raspolaže vrhunskim ultrazvučnim aparatom, na pregled se ne čeka, a dovoljna je uputnica od nadležnog doktora porodične medicine uz naručivanje na telefon 051/343 220.

 

Telefonski imenik Klinike

Adresa: Ul. 12 Beba bb, Banja Luka