Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke ergometrijske radne stanice sa vakuum sistemom elektroda, automatskim mjeračem krvnog pritiska, ergotrakom i ergobiciklom za potrebe Klinike za kardiologiju i Klinike za kardiohirurgiju.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.12.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke SETOVA ZA APARAT MULTIFILTRAT PROIZVOĐAČA „FRESENIUS“ (kit broj 16) ZA POTREBE UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA REPUBLIKE SRPSKE.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.12.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke opštih i specifičnih hemikalija za potrebe Zavoda za kliničku patologiju.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.12.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke CTG uređaja i infuzionih pumpi za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.12.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi održavanja i unapređenja laboratorijskog informacionog sistema (LIS) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.12.2021


Odluku o izboru najpovoljnije ponude (izbor drugorangiranog ponuđača) u postupku javne nabavke setova za intraoperativno spašavanje krvi za aparate Fresenius Kabi i Medtronic za potrebe Službe operacionih sala u dijelu za  lot 2 – Set za  intraoperativno spašavanje krvi i transfuziju autologne krvi za aparat Medtronic, putem konkurentskog zahtjeva.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.12.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke vanjskih hidrantskih ormara za potrebe Službe bezbjednosti.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.12.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi godišnjeg održavanja telefonske centrale i softvera za analitiku telefonskih poziva za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.12.2021


Odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke kamere za imunofluorescentnu analizu za mikroskop Leica DM 2000 za potrebe Zavoda za Kliničku patologiju.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.12.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke SIP DECT baznih stanica sa licencama za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.12.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke reagenasa za neonatalni skrining za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.12.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke osteougradbenog materijala za potrebe MFH.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.12.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br:01-13189-6/21 od 14.12.2021.g. radi nabavke multifunkcionalnog elektro/vazdušnog motornog sistema za potrebe Službe za neurohirurgiju.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.12.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke elektrohirurške platforme za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo, putem otvorenog postupka.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.12.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku ponovljene javne nabavke usluga lokalne tehničke podrške za RIS/PACS sistem za period van radnog vremena, noću i tokom praznika za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju na godišnjem nivou , putem konkurentskog zahtjeva.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.12.2021


Odluka o poništenju postupka, radi izbora revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2021., 2022. i 2023. godinu za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.12.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke inkubatora za potrebe Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.12.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke hirurških borera za potrebe MFH.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.12.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke UHD 4K video sistema za minimalno invazivnu ginekologiju za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.12.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke histeroskopa sa pumpom za distenziju uterusa i instrumentima za laparoskopiju za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.12.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke opreme za vanjsko uređenje za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.12.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u postupku javne nabavke setova za intraoperativno spašavanje krvi za aparate Fresenius Kabi i Medtronic za potrebe Službe operacionih sala, putem konkurentskog zahtjeva.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.12.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke slit lampi (oftalmološki biomikroskop) sa aplanacionim tonometrom po Goldmann-u i električnim postoljem za potrebe Klinike za očne bolesti.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.12.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-14901-2/21 radi nabavke havana krep papira za potrebe Službe za sterilizaciju, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.12.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-15402-1/21 radi nabavke parcijalnih endoproteza kuka za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.12.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke usluga održavanja poslovno – informacionog sistema u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.12.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-11212-1/21 radi nabavke osteosintetskog materijala za transpedikularnu fiksaciju kičme, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.12.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br:01-10942-6/21 od 06.12.2021.g. radi nabavke opreme i materijala za rad operacionih sala i odjeljenja intenzivne njege i terapije u Klinici za ginekologiju i akušerstvo.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.12.2021


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br:01-6300-14/21 od 07.12.2021.g. radi nabavke pejsmejkera, ICD, CRT, ILR i drugog potrošnog materijala za potrebe Odjeljenja za elektrofiziologiju srca i poremećaje srčanog ritma Klinike za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.12.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača br:01-6300-13/21 od 07.12.2021.g. radi nabavke pejsmejkera, ICD, CRT, ILR i drugog potrošnog materijala za potrebe Odjeljenja za elektrofiziologiju srca i poremećaje srčanog ritma Klinike za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.12.2021


ODLUKA O IZBORU najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge servisiranja endoskopske opreme proizvođača FUJINON za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.12.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br:01-10941-6/21 od 06.12.2021.g. radi nabavke neophodne opreme i materijala za nesmetan rad u porodilištu i odjeljenju novorođenčadi III i IV sprat u Klinici za ginekologiju i akušerstvo.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.12.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke ekg aparata za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.12.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi servisiranja protočnog citometra FacsCanto II, Becton Dickinson, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.12.2021


ODLUKA O IZBORU najpovoljnijeg ponuđača – za predmet: Nabavka ručne fundus kamere za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.12.2021


Odluka o izboru napovoljnije ponude koja se nalazi u prilogu ovog maila za nabavku nabavke aparata za anesteziju i mehaničku ventilaciju za potrebe izvođenja magnetne rezonance za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.12.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-11396-6/21 od 29.11.2021.godine.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.12.2021


Odluka broj 01-9484-1/21.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.11.2021


Odluka o poništenju postupka ponovljene nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranja i validacije laminarnih komora raznih proizvođača za potrebe UKC-a RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.11.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br:01-9774-1-6/21 od 24.11.2021.godine u postupku nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.11.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (izbor drugorangiranog ponuđača) br: 01-8450-11/21 od 26.11.2021.godine u postupku nabavke hemostatika za potrebe Službe operacionih sala UKCRS (u dijelu za lot 1).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.11.2021


Odluka o poništenju postupka ponovljene nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranja i validacije laminarnih komora raznih proizvođača za potrebe UKC-a RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.11.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-12285-1/21 radi nabavke paketa Office 2019 i proširenje postojećeg AVP rješenja novim licencama za potebe UKC RS, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.11.2021


Odluku o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke rezervnih dijelova potrebnih za servisiranje liftova Otis i Europrost, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.11.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke elektromaterijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.11.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br; 01-13338-6/21 od 24.11.2021.godine radi nabavke holter sistema za potrebe Klinike za kardiovaskularne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.11.2021


Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga lokalne tehničke podrške za RIS/PACS sistem za period van radnog vremena, noću i tokom praznika za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju na godišnjem nivou, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.11.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke šprica i igala za RAC.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.11.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-11519-1/21 radi nabavke namjenskog prenosivog kontejnera sa instaliranim KT uređajem i pripadajućim injektorom za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.11.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br; 01-15821-13/21 od 18.11.2021.godine radi nabavke medicinskog kiseonika za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.11.2021


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za tender broj: 01-10187-1/21 radi nabavke medicinskih sredstava za intenzivnu njegu i anesteziju za potrebe Kliničke apoteke, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.11.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-10187-1/21 radi nabavke medicinskih sredstava za intenzivnu njegu i anesteziju za potrebe Kliničke apoteke, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.11.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke nesterilnih rukavica za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.11.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi angažovanja vanjskog saradnika za sanaciju dva kupatila u objektu Klinike za dječije bolesti i dva kupatila u objektu Klinike za infektivne bolesti, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.11.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke dušeka sa gumiranom navlakom za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.11.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke potrošnog materijala kompatibilnog sa aparatom za terapiju visokoprotočnim kiseonikom „AIRVO 2“ za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.11.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke potrošnog materijala za „Unyvero“ dijagnostički sistem za brzu detekciju patogena za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje , putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.11.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-13339-1/21 radi nabavke usluga dezinsekcije i deratizacije objekata Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.11.2021


Odluka o poništenju postupka javne nabavke potrošnog materijala za ECMO za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.11.2021


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – za predmet: Servisiranja respiratora, ECMO uređaja i aparata za anesteziju proizvođača Maquet za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.11.2021


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – za predmet: NABAVKA endoskopskih kamera za radnu stanicu New Millenium Grande proizvođača MedStar za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.11.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke nabavke aparata za pneumatsku i ultrazvučnu litotripsiju sa pratećim priborom za potrebe Klinike za urologiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.11.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke sistema za magnetnu lokalizaciju sentinel limfnog čvora za potrebe Centra za dojku, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.11.2021


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-1799-5/21 od 3.11.2021. godine za dougovaranje dodatnih radova (viškova, nepredviđenih i naknadnih), kao i utvrđivanje manjkova radova u vezi sa projektom finansiranja i realizovanja završetka izgradnje i opremanja preostalog prostora u objektu Južno krilo – Poliklinika JZU Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (Jug I; Faza 1. (treći dio)), koji je namijenjen za ambulante za specijalističke preglede, dijagnostičke i terapijske procedure, operativne jednodnevne procedure, te njegu i terapiju bolesnika kroz dnevnu bolnicu.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.11.2021


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-8429-5/21 od 3.11.2021. godine za dougovaranje dodatnih roba, kao i utvrđivanje manjkova roba u vezi sa projektom finansiranja i realizovanja završetka izgradnje i opremanja preostalog prostora u objektu Južno krilo – Poliklinika JZU Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (Jug I; Faza 1. (treći dio)), koji je namijenjen za kardiohirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.11.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke radi isporuke i ugradnje opreme za rekonstrukciju trafo stanice i električnih instalacija za objekte Maternite i Klinika za infektivne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.10.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke analizatora za određivanje specifičnih alergena, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.10.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke i ugradnje klima sistema za potrebe Klinike za očne bolesti, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.10.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-4769-1/21 radi nabavke vodoinstalaterskog materijala i alata za potrebe Službe uslužnih djelatnosti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.10.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke PET radiofarmaceutika [18F]-Fluoroholin i [18F]–Fluorodopa za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.10.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke i ugradnje klima sistema za potrebe Klinike za očne bolesti, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.10.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-6382-15/21 radi ponovljene nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.10.2021


Odluka o prihvatanju ponude radi nabavke dodatnih sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, u dijelu za lot 4.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.10.2021


Odluka o prihvatanju ponude radi nabavke dodatnih sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, u dijelu za lot 3.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.10.2021


Odluka o prihvatanju ponude radi nabavke dodatnih sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, u dijelu za lot 1.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.10.2021


Odluka o otkazivanju postupka nabavke za tender broj: 01-13962-1/21 radi nabavke testova za brzu detekciju antigena nukleoproteina virusa SARS-CoV-2 (Covid 19).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.10.2021


Odluku o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-12508-1/21 radi pružanja usluga izrade tehničke dokumentacije, obuke, implementacije i sertifikacije prema zahtjevima HACCP sistema i međunarodnog standarda ISO 22000:2018 za potrebe Odjeljenja za pripremu i distribuciju hrane.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.10.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-8450-6/21 od 11.10.2021.g. radi nabavke hemostatika za potrebe Službe op. sala UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.10.2021


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE za tender broj: 01-11913-1/21 radi nabavke mašine za pakovanje mekog otpada za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.10.2021


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hirurških i radnih uniformi za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.10.2021


Odluka o prihvatanju ponude radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke osteosintetskog materijala za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.10.2021


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke (za lotove 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 i 12) u postupku javne nabavke potrošnog materijala za Teranostičku laboratoriju, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.10.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (u dijelu za lotove 1 i 7) u postupku javne nabavke potrošnog materijala za Teranostičku laboratoriju, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.10.2021


ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE tender broj: 01-11151-1/21 radi radi izvođenja radova na sanaciji objekta stare pulmologije radi obezbjeđivanja adekvatnog prostora za smještaj Covid pacijenata, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.10.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke sistema za transkranijalnu fiksaciju za potrebe Službe za neurohirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.09.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke instrumenata za hipofizu za potrebe Službe za neurohirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.09.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi ponovljenog preventivnog ispitivanja i održavanja aparata za početno gašenje požara, hidrantske mreže i vatrodojavnih sistema, protivpožarnih zavjesa i protivpožarnih vrata, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.09.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-12361-1/21 radi nabavke jednokratnog posuđa za pacijente oboljele od COVID-19 , putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.09.2021


ODLUKA O IZBORU najpovoljnijeg ponuđača – za predmet: Izvođenja radova na adaptaciji prostora sala za sastanke u holu CMB-a na F01 za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.09.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku radova radi izvođenja radova na napajanju kiseonikom i komprimovanim vazduhom lijevog krila Stare hirurgije.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.09.2021


Odluka o poništenju postupka, radi angažovanja vanjskog saradnika za djelimičnu sanaciju dijela drugog sprata Klinike za infektivne bolesti, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.09.2021


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br. 01-6736-13/21 od 23.09.2021.g. radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.09.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-6736-11/21 od 23.09.2021.g. radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.09.2021


Odluka o poništenju postupka nabavke radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke osteosintetskog materijala za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju, putem pregovaračkog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.09.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi zajedničke nabavke Tocilizumab ampula za liječenje oboljelih od COVID-19 u Republici Srpskoj.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.09.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke oftalmoloških setova i tvrdih prednjekomornih sočiva za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.09.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-11671-1/21 radi nabavke testova za brzu detekciju antigena nukleoproteina virusa SARS-CoV-2 (Covid 19), putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.09.2021


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za tender broj: 01-10765-1/21 radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.09.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-10765-1/21 radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.09.2021


Odluka o izboru ponude, radi nabavke dodatnih radova na djelimičnoj sanaciji tuševa u Klinici za ginekologiju i akušerstvoputem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.09.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-11151-1/21 radi radi izvođenja radova na sanaciji objekta stare pulmologije radi obezbjeđivanja adekvatnog prostora za smještaj Covid pacijenata, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.09.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-11656-1/21 radi nabavke i ugradnje Monoblock 30kWx22 za mobilni RTG Mobil Motion Carestream uređaj, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.09.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za hemodiafiltraciju (aparat multifiltrat proizvođača „FRESENIUS“) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.09.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-11846-1/21 radi nabavke sterilne ljepljive obloge sa hlorheksidinskom impregnacijom za potrebe UKC RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.09.2021


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za tender broj: 01-9312-1/21 radi nabavke zamjenskih rezervnih dijelova za postojeću serversku infrastrukturu i tastatura i miševa za potrebe UKC RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.09.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-9312-1/21 radi nabavke zamjenskih rezervnih dijelova za postojeću serversku infrastrukturu i tastatura i miševa za potrebe UKC RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.09.2021


Odlukа o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke tonera za štampače instalirane na medicinske uređaje, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.09.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-7119-1/21 radi nabavke fotokopir aparata, telefaks aparata, bežičnih telefona i naponskih jedinica za potrebe UKC-RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.09.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude Br_ 01-7883-7/21 radi nabavke dva CRT-D aparata za potrebe Odjeljenja za elektrofiziologiju srca i poremećaje srčanog ritma Klinike za kardiologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.09.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-7266-1/21 radi nabavke računarske opreme za potrebe UKC RS, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.09.2021


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke maski za neinvanzivnu mehaničku ventilaciju za potrebe Univerzitetskog kliničkog centara Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.09.2021


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA radi javne nabavke “Nabavka i instalacija mobilnog intraoperativnog 3D aparata za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju”.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.09.2021


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke potrošnog materijala za perfuzore proizvođača „B. Braun“.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.09.2021


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA radi javne nabavke usluga uspostave wireless sistema za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske – FAZA II.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.09.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-6451-7/21 od 27.08.2021. god. radi nabavke potrošnog materijala za aparate proizvođača „AESCULAP” za potrebe Službe operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.08.2021


Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge preventivnog ispitivanja i održavanja aparata za početno gašenje požara, hidrantske mreže i vatrodojavnih sistema, protivpožarnih zavjesa i protivpožarnih vrata, putem konkurentskog zahtjevacdluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke multifunkcionalnog elektro/vazdušnog motornog sistema za potrebe Službe za neurohirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.08.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke medicinskog snimača za neurohirurški endoskop za potrebe Službe za neurohirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.08.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke usluge popravke, održavanja i pranja vozila voznog parka Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.08.2021


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke medicinske obuće (patika)  za potrebe Klinike za infektivne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.08.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke artikala za reprezentaciju za potrebe kabineta generalnog direktora, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.08.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke sanitetskog za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.08.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke lijekova za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.08.2021


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke lijekova za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.08.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke jedinica za evakuaciju mikroorganizama u ozračenom prostoru za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.08.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-6010-1/21 radi nabavke specifičnog potrošnog materijala za aparate Stellaris PC, Stellaris Elite i Stellaris Anterior proizvođača „Bausch & Lomb“ za potrebe Klinike za očne bolesti, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.08.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi preseljenja CT-a Somatom Emotion 16 na lokaciju stare zgrade hirurgije, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.08.2021


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za tender broj: 01-6382-1/21 radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.08.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-6382-1/21 radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.08.2021


Odluka o izboru najpovoljnige ponuđača za nabavku usluga servisiranja plazma sterilizatora proizvođača „CISA“ za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.08.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-5480-1/21 radi pružanja usluga Izrade tehničke dokumentacije, obuke, implementacije, sertifikacije i akreditacije prema zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2015 i ISO 15189:2018 za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.08.2021


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za tender broj: 01-9167-1/21 radi nabavke medicinskog časopisa „MEDICI.COM” za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.08.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude , radi nabavke uređaja za reprocesiranje endoskopa za potrebe za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.08.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke deset kohlearnih implantata za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.08.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi projektovanja, izgradnje i opremanja sistema za hlađenje u Zavodu za kliničku laboratorijskuputem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.08.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke potrošnog materijala za aparat ROTEM SIGMA za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.08.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke usluga kalibracije i verifikacije mjerača krvnog pritiska za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.08.2021


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka opreme za potrebe rekonstrukcije hemijske pripreme vode za objekat TEB, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.08.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranja gama kamere Mediso DHV iz Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.08.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluge servisiranja medicinske opreme proizvođača GENERAL ELECTRIC za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.07.2021


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUĐAČA II – izbor drugorangiranog ponuđača u dijelu za LOT-ove: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 radi nabavke prehrambenih proizvoda za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.07.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke instrumenata za laparaskopiju za potrebe Operacionog blokaputem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.07.2021


Odluku o poništenju postupka javne nabavke tonera za štampače instalirane na medicinske uređaje (ponovljena nabavka), putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.07.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-2197-7/21 od 26.07.2021.g. radi nabavke jednokratnih univerzalnih operacionih setova i sterilnih hirurških mantila za potrebe Službe operacionih sala UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.07.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke usluge servisiranja uređaja proizvođača „Leica“ u Zavodu za patologiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.07.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke usluge preventivnog i interventnog održavanja UPS uređaja proizvođača Riello i Socomec za potrebe UKC RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.07.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke usluga mjesečnog servisiranja i interventnog održavanja liftova na lokaciji “Hirurgija”, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.07.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-2035-6/21 od 26.07.2021. godine radi nabavke usluga nadogradnje postojećeg MR-sistema jačine 3T, GE SIGNA HDxt za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.07.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke uređaja za optičku koherentnu tomografiju sa angio modulom za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.07.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke osteosintetskog materijala za potrebe MFH.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.07.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nnabavke usluga održavanja medicinske opreme proizvođača Siemens za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.07.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-6652-5/21 od 15.07.2021.g. radi nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranja infuzomata, perfuzora i enteralnih pumpi proizvođača „FRESENIUS KABI“ na godišnjem nivou za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.07.2021


Odluka o prihvatanju ponude br. 01-8534-5/21 od 15.07.2021.g. radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke materijala koji se koristi za izvođenje operacija u Sali za vaskularnu hirurgiju UKC RS u dijelu za lotove 3 i 9.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.07.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke potrošnog materijala kompatibilnog sa aparatom GEM Premier 5000, gasni analizator, za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.07.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke aparata za automatsku inkubaciju hemokultura za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.07.2021


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH ponuda ZA LOTOVE OD 1 DO 10 u postupku nabavke prehrambenih proizvoda za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.07.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-6959-1/21 radi nabavke usluga servisiranja ultrazvučnih aparata proizvođača „ESAOTE“ za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.07.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke uređaja „Unyvero“ za brzu detekciju patogena i antibiograma sa potrošnim materijalom za potrebe Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.07.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u postupku javne nabavke dijela reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.07.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi angažovanja vanjskog saradnika za adaptaciju ambulanti u objektu Klinike za infektivne bolesti za potrebe COVID- a 19 , putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.07.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-6796-1/21 radi nabavke testova za brzu detekciju antigena nukleoproteina virusa SARS-CoV-2 (Covid 19), putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.07.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke ultrazvučnih aparata za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti i Klinike za urologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.07.2021


Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača radi nabavke tekstila, štep deka i jastuka za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.07.2021


Odluku o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke ultrazvučnog aparata za potrebe Klinike za vaskularnu hirurgiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.07.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke fontane sa izvorom hladnog svjetla za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.06.2021


Odluka o poništenju postupka nabavke, radi nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranja i validacije laminarnih komora raznih proizvođača za potrebe UKC-a RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.06.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluga periodičnog (preventivno i interventno) održavanja čilera i rashladnih sistema na MRI I CT za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.06.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-3107-7/21 od 23.06.2021.g. radi nabavke koronarnih balon-katetera za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.06.2021


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-3107-9/21 od 23.06.2021.g. radi nabavke koronarnih balon-katetera za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.06.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi ponovljene javne nabavke usluga godišnjeg preventivnog i interventnog servisiranja respiratora raznih proizvođača za potrebe UKC-a RS, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.06.2021


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-3766-11/21 od 17.06.2021.g. radi nabavke medicinskog materijala za opštu hirurgiju za potrebe Službe operacionih sala UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.06.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-3766-9/21 od 17.06.2021.g. radi nabavke medicinskog materijala za opštu hirurgiju za potrebe Službe operacionih sala UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.06.2021


ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA POSTUPKA NABAVKE u postupku nabavke potrošnog materijala  za potrebe Klinike za urologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.06.2021


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH ponuda u postupku nabavke potrošnog materijala  za potrebe Klinike za urologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.06.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, po tenderu broj: 01-18310-1/20 radi nabavke usluga za izradu idejnog projekta objekta za pružanje zdravstvene zaštite oboljelih od malignih bolesti za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.06.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke potrošnog materijala za ULRICH CT motion injektor.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.06.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-4828-1/21 radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.06.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke kancelarijskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (rezervisani ugovor).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.06.2021


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za tender broj: 01-5360-1/21 radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.06.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-5360-1/21 radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.06.2021


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke u dijelu za lot 4 za tender broj: 01-1091-1/21 radi nabavke potrošnog materijala za infuzomate, perfuzore i pumpe za enteralnu ishranu, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.06.2021


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi rekonstrukcije hemijske pripreme vode za objekat TEB I Južno krilo.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.06.2021


Odluku o izboru radi nabavke kompleta za izdajanje za potrebe Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.06.2021


Odluka o otkazivanju postupka nabavke tonera za štampače instalirane na medicinske uređaje za potrebe UKC RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.06.2021


Odluka o prihvatanju  ponude u postupku dougovaranja dodatnih usluga radi NADOGRADNJE »KIS« INFORMACIONOG SISTEMA, IMPLEMENTACIJE MODULA ELEKTRONSKOG PRAĆENJA RADNOG VREMENA I UNAPRIJEĐENJA VOĐENJA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE U KNJIZI PROTOKOLA za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.06.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke neophodne opreme i potrošnog materijala za potrebe Covid odjeljenja Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.06.2021


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke tekstila, štep deka i jastuka za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.05.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-4462-6/21 od 28.05.2021. godine radi izbora konsultantske kuće za vršenje usluga uspostavljanja Sistema finansijskog upravljanja i kontrole za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.05.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-2132-7/21 od 28.05.2021. godine radi nabavke višeslojnog spiralnog aparata za kompjuterizovanu tomografiju sa pripadajućim alatima za obradu slike i injektora za kompjuterizovanu tomografiju za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.05.2021


Odluka o poništenju postupka nabavke usluge mjesečnog  servisiranja i interventnog održavanja liftova (proizvođač “Otis” i “Europrost”) za potrebe UKC-a RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.05.2021


Odluka i ozboru najpovoljnije ponude br: 01-4007-6/21 od 27.05.2021.godine radi nabavke linearnih zakrivljenih staplera za potrebe Službe operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.05.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke elektro dermatoma za potrebe Službe za MFH.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.05.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke usluga osiguranja zakonske (građansko-pravne) odgovornosti osiguranika za štete nastale uslijed smrti, povrede tijela ili zdravlja trećih lica, koje su nastale kao posljedica profesionalne greške ljekara i/ili drugog medicinskog osoblja, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.05.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-3071-6/21 od 19.05.2021.g. radi nabavake hidrofilnih gaza za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.05.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke punjenja i baterija za beskontaktnu dezinfekciju ruku za aparat “TIPTOP clean&care” za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.05.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potpuno integrisane i automatizovane hematološke linije za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.05.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke osteosintetskog materijala i implantata za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.05.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj: 01-2522-6/21  od 13.05.2021.g. radi nabavke klipsi za otvorenu i endoskopsku hirurgiju za potrebe Službe operacionih sala UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.05.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke potrošnog materijala za ECMO za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.05.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u postupku javne nabavke potrošnog materijala za gasne analizatore ABL90 FLEX i COBAS b 221 za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane i Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.05.2021


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za tender broj: 01-647-1/21 radi nabavke šprica i igala za RAC, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.05.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-647-1/21 radi nabavke šprica i igala za RAC, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.05.2021


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke usluga godišnjeg preventivnog i interventnog servisiranja respiratora raznih proizvođača za potrebe UKC-a RS za lotove 2 i 3, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.05.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke usluga godišnjeg preventivnog i interventnog servisiranja respiratora raznih proizvođača za potrebe UKC-a RS za lotove 1, 4, 5 i 6, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.05.2021


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA u postupku nabavke opreme i  instrumenata za operacionu salu za potrebe Klinike za dječiju hirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.05.2021


Odluka o prihvatanju ponude u postupku dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke tekstila, štep deka i jastuka za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (Lot 1).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.05.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke sistema za kontinuirano mjerenje glukoze u krvi za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti UKC RS, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.05.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-16680-18/20 radi ponovljene nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.05.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-15762-1/20 radi nabavke usluga kolektivnog osiguranja radnika Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.05.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke setova za procedure hemodijafiltracije za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.05.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku patologiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.05.2021


Odluka o poništenju postupka nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranja gama kamere Mediso DHV iz Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.04.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke goriva i maziva za potrebe Odjeljenja obezbjeđenja i transporta, putem ponovljenog konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.04.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke biocida za površine i ruke za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.04.2021


Odluka o poništenju postupka JN br: 01-3512-8/21 od 27.04.2021. godine radi nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranja infuzomata, perfuzora i enteralnih pumpi proizvođača „FRESENIUS KABI“ na godišnjem nivou za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.04.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke vode u čašama za pacijente oboljele od COVID-19.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.04.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga pusluga održavanja medicinske opreme proizvođača „DRÄGER“ za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.04.2021


Odluku o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga procjene vrijednosti imovine za potrebe JZU Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.04.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke lijekova za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.04.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke oftalmoloških hirurških prekrivki za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.04.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke radiofarmaceutika 18FDG (fluorodeoksiglukoza) za PET/CTputem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.04.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke baterija, multifunkcionalnog štampača, alata i pribora za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.04.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke potrošnog materijala za infuzomate, perfuzore i pumpe za enteralnu ishranu.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.04.2021


Odlukа o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke multifunkcionalnog lasera za potrebe Klinike za kožne i polne bolesti, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.04.2021


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke kardiološkog ultrazvučnog aparata za potrebe Klinike za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.04.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke usluga NADOGRADNJE POSTOJEĆEG DIGITALNOG PLAFONSKOG RTG SISTEMA MULTIX FUSION SA DODATNIM BEŽIČNIM FLAT-PANEL DETEKTOROM.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.04.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi vršenja usluga sanitarnog pregleda radnika UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.04.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nadogradnje operacionog mikroskopa Pentero Zeiss, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.04.2021


Odluka o poništenju postupka ponovljene nabavke laboratorijske opreme i hemikalija za kontrolu kvaliteta 68Ga i 177Lu radiofarmaceutika za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.04.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke setova za aparat za plazmaferezu (Multifiltrate) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.04.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke tehničke opreme.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.04.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi vršenja usluga servisiranja laboratorijskih uređaja za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.04.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke opreme za laparoskopski stub proizvođača Richard Wolf za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.04.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke fiberoptičkog kabla za potrebe Klinike za anesteziju i intezivno liječenje.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.04.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke V.A.T. aparata i potrošnog materijala za V.A.T. aparate za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.03.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke kombinovanog oftalmološkog ultrazvučnog aparata za potrebe Klinike za očne bolesti, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.03.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke ultrazvučne sonde za potrebe Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.03.2021


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.03.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.03.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-9743-1/20 radi nabavke kolaboracijskog i video konferencijskog sistema za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.03.2021


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (za lotove 3 i 10).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.03.2021


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (za lot 4).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.03.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-2119-1/21 radi nabavke vakum sistema i setova za uzorkovanje za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.03.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-15709-11/20 od 16.03.2021. godine radi nabavke svježeg voća i povrća za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.03.2021


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA u postupku nabavke pružanja usluga NADOGRADNJE POSTOJEĆEG GE VCT Light Speed 64 KT UREĐAJA NA NIVO 128 SLOJNOG KT SKENERA ZA POTREBE ZAVODA ZA KLINIČKU RADIOLOGIJU.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.03.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke hirurških konaca za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.03.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke namještaja za angio salu koja se nalazi u prostorijama Zavoda za kliničku radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.03.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke elektroda za BIS monitoring na Mindray monitorima za potrebe Klinike za anesteziju i intezivno liječenje.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.03.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi angažovanja vanjskog saradnika na djelimičnoj sanaciji tuševa u Klinici za ginekologiju i akušerstvo, putem ponovljenog konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.03.2021


Odluka o poništenju postupka radi nabavke goriva i maziva za potrebe Odjeljenja obezbjeđenja i transporta, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.03.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-16618-7/20 od 04.03.2021. godine radi nabavke potrošnog materijala za elektrohirurške platforme za potrebe Službe operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.03.2021


Odluka o prihvatanju ponude radi dougovaranja dodatnih radova radi izvođenja radova za postavljanje nadzemnog rezervoara za tečni kiseonik (V=20m2) u okviru stanice za tehničke gasove za snabdijevanje Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske na lokaciji kompleksa Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.03.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke spirometra sa tjelesnom pletizmografijom za potrebe Klinike za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.03.2021


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi nabavke sanitetskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.03.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke usluge mjesečnog  servisiranja i interventnog održavanja liftova (proizvođač “Otis” i “Europrost”) za potrebe UKC-a RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.03.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke potrošnog materijala (za PET injektor) za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.03.2021


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.02.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.02.2021


Odluka o poništenju dijela postupka broj: 01-11006-11/20 od 22.02.2021.g. u vezi sa predmetom nabavke 01-11006-1/20 radi nabavke potrošnog materijala za proizvodnju i kontrolu kvaliteta 68Ga i 177Lu radiofarmaceutika za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.02.2021


Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača broj: 01-11006-9/20 od 22.02.2021.g u vezi sa predmetom nabavke 01-11006-1/20 radi nabavke potrošnog materijala za proizvodnju i kontrolu kvaliteta 68Ga i 177Lu radiofarmaceutika za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.02.2021


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA u postupku nabavke radioaktivnog izvora germanijuma (Ge68) za dnevnu kalibraciju PET/CT-a za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.02.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke potrošnog materijala za injektor Medrad Mark 7 Arterion za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.02.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke usluge servisiranja bronhoskopa Pentax FB 18RBS sn H110952, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.02.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke sanitetskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.02.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-16294-9/20 od 16.02.2021.g. radi nabavke koronarnih stentoba za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.02.2021


Odluka o poništenju dijela postupka JN br: 01-16294-11/20 od 16.02.2021.g. radi nabavke koronarnih stentoba za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.02.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke i montaže cirkulacionih pumpi – agregata za objekte na lokaciji Paprikovac.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.02.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke dozimetara, pulsnih oksimetara i boca za kiseonik radi kiseoničke podrške pacijentima oboljelim od infekcije corona virusa, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.02.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke testova za dijagnostiku prsnuća plodovih ovoja za potrebe GAK-a.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.02.2021


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za tender broj: 01-16435-1/20 radi nabavke potrošnog materijala (šprica, igala, sistema i IV kanila) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.02.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-16435-1/20 radi nabavke potrošnog materijala (šprica, igala, sistema i IV kanila) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog međunarodnog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.02.2021


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke usluga nadogradnje uređaja za plazma sterilizaciju CISA 4270 SPS/2P.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.02.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke rukavica za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.02.2021


Odluka o poništenju dijela postupka JN br: 01-14604-12/20 od 04.02.2021. godine radi nabavke medicinskog potrošnog materijala za potrebe Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.02.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda: 01-14604-10/20 od 04.02.2021. godine radi nabavke medicinskog potrošnog materijala za potrebe Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.02.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-18756-1/20 radi nabavke skenera, memorije, HDD i patch kablova za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.02.2021


Odluka o prihvatanju ponude za tender broj: 01-826-1/21 radi dougovaranja dodatnih usluga radi kolektivnog osiguranja radnika Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.02.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke i ugradnje klimaormara za potrebe server sale MAN -101 putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.02.2021


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke IP telefona za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.02.2021


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za tender broj: 01-12813-1/20 radi nabavke kanila za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.02.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-12813-1/20 radi nabavke kanila za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.02.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi osiguranja imovine Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske,  putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.02.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke materijala za izvođenje biopsija za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.01.2021


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke materijala za izvođenje biopsija za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.01.2021


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka goriva za potrebe Odjeljenja obezbjeđenja i transporta, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.01.2021


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih usluga osiguranja zakonske (građansko-pravne) odgovornosti osiguranika za štete nastale uslijed smrti, povrede tijela ili zdravlja trećih lica, koje su nastale kao posljedica profesionalne greške ljekara i/ili drugog medicinskog osoblja, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi javne nabavke medicinskih i tehničkih gasova za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, a u cilju objave na web stranici UKC RS-a.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laringoskopa za potrebe odjeljenja intenzivne njege Klinike za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku nabavke potrošnog materijala za elektrofiziologiju i RF ablaciju za potrebe Klinike za kardiologiju i ODLUKA O PONIŠTENJU dijela postupka nabavke za LOT 13.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-18089-1/20 radi nabavke hemikalija za opštu upotrebu za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-18455-6/20 od 22.01.2021. godine radi nabavke hirurških konaca za šivanje gastro-intestinalnih anastomoza za potrebe Službe operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.01.2021


Odluku o izboru najpovoljnije ponude radi SISTEMA ZA KONTINUIRANO MJERENJE GLUKOZE U KRVI ZA POTREBE KLINIKE ZA UNUTRAŠNJE BOLESTI UKC RS, putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.01.2021


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-18094-5/20 od 21.01.2021. godine radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke hirurških konaca za potrebe UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u dijelu za LOT-ove 1, 3 i 4,  u postupku javne nabavke laboratorijske opreme i hemikalija za kontrolu kvaliteta 68Ga i 177Lu radiofarmaceutika za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.01.2021


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke (LOT-ovi 2 i 5) u postupku javne nabavke laboratorijske opreme i hemikalija za kontrolu kvaliteta 68Ga i 177Lu radiofarmaceutika za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-15296-2/20 radi nabavke zelenog veša za potrebe operacionih sala.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.01.2021


ODLUKA O IZBORU najpovoljnijih ponuđača – za predmet: Nabavka sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (profesionalni pribor)cdluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi izvođenja radova na odvajanju Covid bolnice od ostalih bolničkih kapaciteta u Centralnom medicinskom bloku i Sjevernom krilu.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-16617-6/20 od 18.01.2021. godine radi nabavke i instalacije monitora, nosača monitora i dodatne urološke endoskopske opreme za potrebe Službe operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-17042-6/20 od 19.01.2021. godine radi nabavke i montaže neophodne opreme za distribuciju kiseonika za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-15046-6/20 od 18.01.2021. godine radi nabavke endoskopskog stuba sa pratećom opremom za izvođenje laparoskopskih operacija u koloproktološkoj i ezofagogastričnoj hirurgiji za potrebe Službe operacionih sala UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.01.2021


Odluka o izboru radi javne nabavke usluga održavanja medicinske opreme proizvođača Simens za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-17489-1/20 radi nabavke trakica za ŠUK za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-17174-1/20 radi interventnog održavanja data centra i infrastrukture informacionog sistema, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača, radi nabavke opreme za monitoring pacijenata sa kardiovaskularnim komorbiditetima putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke dva transportna respiratora, potrošnog materijala i opreme za potrebe proširenja kapaciteta intenzivne njege za Covid 19 pacijente putem otvorenog međunarodnog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke enkorten lijeka za potrebe Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.01.2021


ODLUKA O IZBORU najpovoljnijeg ponuđača – za predmet: Nabavka namještaja za opremanje „COVID bolnice“ na lokaciji Zdrave Korde (stara hirurgija) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.01.2021


ODLUКA O IZBORU najpovoljnijeg ponuđača – za predmet: javna nabavka roba radi uspostave wireless sistema za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (izbor drugorangiranog ponuđača) radi nabavke jednokratnog posuđa za pacijente oboljele od COVID-19.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.01.2021