Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi izvođenja radova na odvajanju Covid bolnice od ostalih bolničkih kapaciteta u Centralnom medicinskom bloku i Sjevernom krilu.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-16617-6/20 od 18.01.2021. godine radi nabavke i instalacije monitora, nosača monitora i dodatne urološke endoskopske opreme za potrebe Službe operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-17042-6/20 od 19.01.2021. godine radi nabavke i montaže neophodne opreme za distribuciju kiseonika za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-15046-6/20 od 18.01.2021. godine radi nabavke endoskopskog stuba sa pratećom opremom za izvođenje laparoskopskih operacija u koloproktološkoj i ezofagogastričnoj hirurgiji za potrebe Službe operacionih sala UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.01.2021


Odluka o izboru radi javne nabavke usluga održavanja medicinske opreme proizvođača Simens za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-17489-1/20 radi nabavke trakica za ŠUK za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-17174-1/20 radi interventnog održavanja data centra i infrastrukture informacionog sistema, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača, radi nabavke opreme za monitoring pacijenata sa kardiovaskularnim komorbiditetima putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke dva transportna respiratora, potrošnog materijala i opreme za potrebe proširenja kapaciteta intenzivne njege za Covid 19 pacijente putem otvorenog međunarodnog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke enkorten lijeka za potrebe Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.01.2021


ODLUKA O IZBORU najpovoljnijeg ponuđača – za predmet: Nabavka namještaja za opremanje „COVID bolnice“ na lokaciji Zdrave Korde (stara hirurgija) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.01.2021


ODLUКA O IZBORU najpovoljnijeg ponuđača – za predmet: javna nabavka roba radi uspostave wireless sistema za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.01.2021


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (izbor drugorangiranog ponuđača) radi nabavke jednokratnog posuđa za pacijente oboljele od COVID-19.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.01.2021