KLINIKA ZA OPŠTU I ABDOMINALNU HIRURGIJU | Šef odjeljenja

  • 051/343-322 lok. 3322

KLINIKA ZA OPŠTU I ABDOMINALNU HIRURGIJU | Nadzorna sestra

  • 051/343-226 lok. 3226

KLINIKA ZA OPŠTU I ABDOMINALNU HIRURGIJU | Ljekarska soba dr Krivokuća

  • 051/343-315 lok. 3315

KLINIKA ZA OPŠTU I ABDOMINALNU HIRURGIJU | Ljekarska soba dr Škrbić

  • 051/343-250 lok. 3250

KLINIKA ZA OPŠTU I ABDOMINALNU HIRURGIJU | Ljekarska soba dr Lovre

  • 051/343-241 lok. 3241

KLINIKA ZA OPŠTU I ABDOMINALNU HIRURGIJU | Ljekarska soba dr Radulj

  • 051/333-241 lok. 3241