ZAVOD ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU | Načelnik

  • 051/342-434 lok. 2434

ZAVOD ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU | Glavni tehničar i administrativni radnik

  • 051/342-474 lok. 2474

ZAVOD ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU | Laboratorija za serološku i molekularnu dijagnostiku

  • 051/342-456 lok. 2456

ZAVOD ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU | Laboratorija za bakteriologiju

  • 051/342-475 lok. 2475 051/342-241 lok. 2241

ZAVOD ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU | Prijem bolničkih uzoraka

  • 051/342-471 lok. 2471 051/342-466 lok. 2466

ZAVOD ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU | Laboratorija za dijagnostiku tuberkuloze

  • 051/343-338 lok. 3338 051/343-350 lok. 3350

ZAVOD ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU | Praona laboratorijskag posuđa

  • 051/342-452 lok, 2452

ZAVOD ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU | Ljekarska soba

  • 051/342-467 lok. 2467

ZAVOD ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU | Prijem ambulantnih uzoraka

  • 051/342-464 lok. 2464