ZAVOD ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU | Načelnik

  • 051/342-434 lok. 2434

ZAVOD ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU | Glavni tehničar

  • 051/342-474 lok. 2474

ZAVOD ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU | Sekretar

  • 051/342 474 lok. 2474

ZAVOD ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU | Laboratorija za seriološku dijagnostiku /ELISA, PCR/

  • 051/342-456 lok. 2456

ZAVOD ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU | Laboratorija koprokulture,parazitologiju i sanitarnu mikrobiologiju

  • 051/342-475 lok. 2475

ZAVOD ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU | Laboratorija za urogenitalne infekcije

  • 051/342-466 lok. 2466

ZAVOD ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU | Laboratorija za piokulture i respiratorne infekcije

  • 051/342-471 lok. 2471

ZAVOD ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU | Laboratorija za dijagnostiku tuberkuloze

  • 051/343-338 lok. 3338

ZAVOD ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU | Praona i sterilizacija laboratorijskag posuđa

  • 051/342-452 lok, 2452

ZAVOD ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU | Ljekarska soba

  • 051/342-467 lok. 2467
Strana 1 od 212