KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Načelnik

  • 051/342-586 lok. 2586

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Glavna sestra

  • 051/342-518 lok. 2518

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Dežurni ljekar na klinici

  • 051/342-550 lok. 2550

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Administracija klinike I

  • 051/342-533 lok. 2533 051/343-308 lok. 3308

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Administracija klinike II

  • 051/342-581 lok. 2581

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Sala višenamjenska prostorija za rad

  • 051/342-552 lok. 2552

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Protokol dnevnih bolnica i zakazanih prijema-Poliklinika

  • 051/342-635 lok. 2635

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Kabinet za UZV-Poliklinika

  • 051/342-693 lok. 2693

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Subspec. ambulanta-nefrološka i gastroenterološka-Poliklinika

  • 051/343-313 lok. 3313

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Subspec. ambulanta-reumatološka -Poliklinika

  • 051/343-356 lok. 3356
Strana 1 od 6123456