KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Šef odjeljenja

  • 051/342-571 lok. 2571

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Nadzorna sestra

  • 051/342-578 lok. 2578 fax 051/309-246

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Pult sestra

  • 051/342-567 lok. 2567

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Ljekarska soba: dr Lazarević

  • 051/343-025 lok. 3025

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Ljekarska soba: dr Mirjanić

  • 051/342-571 lok. 2571

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Ljekarska soba: dr Kezić

  • 051/342-596 lok.2596

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Hematologija – Administracija

  • 051/343-104 lok. 3104

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Hematološka ambulanta-Poliklinika

  • 051/343-260 lok. 3260

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Ljekarska soba: dr Mandić

  • 051/343-023 lok. 3023

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Dnevna hematološka bolnica – Donja Lokacija

  • 051/343-024 lok. 3024
Strana 1 od 212