KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Šef odjeljenja

  • 051/342-540 lok. 2540

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Nadzorna sestra

  • 051/342-599 lok. 2599

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Pult sestra

  • 051/342-661 lok. 2661

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Ljekarska soba: dr Božić, dr Jović i dr Milovanović

  • 051/342-540 lok. 2540

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Ljekarska soba: dr Đurica i dr Prodanović

  • 051/342-550 lok. 2550

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Dnevna reumatološka bolnica-Poliklinika

  • 051/322-595 lok. 2595

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Dnevna reumatološka ambulanta-Poliklinika

  • 051/343-356 lok. 3356

KLINIKA ZA UNUTRAŠNJE BOLEST | Kabinet za osteodizinometriju-Dexa-kabinet-Poliklinika

  • 051/342-606 lok. 2606