KLINIKA ZA KARDIOLOGIJU | Načelnik

  • 051/342-590 lok. 2590

KLINIKA ZA KARDIOLOGIJU | Glavna sestra

  • 051/342-558 lok. 2558

KLINIKA ZA KARDIOLOGIJU | Odjeljenje koronarna jedinica pult sestra

  • 051/342-521 lok. 2521

KLINIKA ZA KARDIOLOGIJU | Šef odjeljenja koronarne jedinice dr Trninić

  • 051/342-592 lok. 2592

KLINIKA ZA KARDIOLOGIJU | Odjeljenje opšte kardiologije pult sestara

  • 051/342-522 lok. 2522

KLINIKA ZA KARDIOLOGIJU | Odjeljenje za poremećaje srčanog ritma, elektrofiz. i el. stimulacije srca pult sestara

  • 051/342-513 lok. 2513

KLINIKA ZA KARDIOLOGIJU | Šef odjeljenja za poremećaje srčanog ritma, elektrofiz. i el. stimulacije srca

  • 051/342-597 lok. 2597

KLINIKA ZA KARDIOLOGIJU | Odjeljenje interventne kardiologije pult sestara

  • 051/342-649 lok. 2649

KLINIKA ZA KARDIOLOGIJU | Sala za kateterizaciju srca – kontrolna soba

  • 051/342-615 lok. 2615

KLINIKA ZA KARDIOLOGIJU | Sala za kateterizaciju srca-ljekarska soba

  • 051/342-625 lok. 2625
Strana 1 od 3123