KLINIKA ZA DJEČIJU HIRURGIJU | Načelnik

  • 051/342-424 lok. 2425

KLINIKA ZA DJEČIJU HIRURGIJU | Glavna sestra

  • 051/342-359 lok. 2359

KLINIKA ZA DJEČIJU HIRURGIJU | Administracija

  • 051/342-457 lok. 2457

KLINIKA ZA DJEČIJU HIRURGIJU | Radni pult sestre (prijemna i specijalistička ambulanta)

  • 051/342-244 lok. 2244

KLINIKA ZA DJEČIJU HIRURGIJU | Specijalistička ambulanta

  • 051/342-313 lok. 2313

KLINIKA ZA DJEČIJU HIRURGIJU | Prijemna ambulanta

  • 051/342-314 lok. 2314

KLINIKA ZA DJEČIJU HIRURGIJU | Kabinet za UZV dječijih kukova

  • 051/342-314 lok. 2314

KLINIKA ZA DJEČIJU HIRURGIJU | Gipsaona

  • 051/342-317 lok. 2317

KLINIKA ZA DJEČIJU HIRURGIJU | Ljekarska soba dr Popović

  • 051/342-343 lok. 2343

KLINIKA ZA DJEČIJU HIRURGIJU | Ljekarska soba dr A. Brković, dr N. Karić, dr N. Đekić

  • 051/342-346 lok. 2346
Strana 1 od 212