KLINIKA ZA DJEČIJU HIRURGIJU | Načelnik

  • 051/342-424 lok. 2425

KLINIKA ZA DJEČIJU HIRURGIJU | Glavna sestra

  • 051/342-359 lok. 2359

KLINIKA ZA DJEČIJU HIRURGIJU | Administracija

  • 051/342-457 lok. 2457 051/342-875 lok. 2875

KLINIKA ZA DJEČIJU HIRURGIJU | Radni pult sestre (prijemna i specijalistička ambulanta)

  • 051/342-244 lok. 2244

KLINIKA ZA DJEČIJU HIRURGIJU | Ultrazvuk abdomena i urogenitalnog trakta

  • 051/342-313 lok. 2313

KLINIKA ZA DJEČIJU HIRURGIJU | Prijemna ambulanta

  • 051/342-314 lok. 2314

KLINIKA ZA DJEČIJU HIRURGIJU | Ultrazvučni skrining razvojnog poremećaja kukova kod beba

  • 051/342-314 lok. 2314

KLINIKA ZA DJEČIJU HIRURGIJU | Gipsaona

  • 051/342-317 lok. 2317

KLINIKA ZA DJEČIJU HIRURGIJU | Ljekarska soba dr E. Došlov, dr D. Stojaković, dr I. Stanković

  • 051/342-346 lok. 2346

KLINIKA ZA DJEČIJU HIRURGIJU | Ljekarska soba Prim. dr S. Popović

  • 051/342-343 lok. 2343
Strana 1 od 212