SLUŽBA ZA TORAKALNU HIRURGIJU | Načelnik

  • 051/343-359 lok. 3359

SLUŽBA ZA TORAKALNU HIRURGIJU | Glavna sestra

  • 051/343-361 lok. 3361

SLUŽBA ZA TORAKALNU HIRURGIJU | Ljekarska soba dr D. Janićić i dr LJ. Krupljanin

  • 051/343-237 lok. 3237

SLUŽBA ZA TORAKALNU HIRURGIJU | Ljekarska soba dr S. Grbić

  • 051/343-296 lok. 3296

SLUŽBA ZA TORAKALNU HIRURGIJU | Dnevni boravak osoblja

  • 051/343-229 lok. 3229

SLUŽBA ZA TORAKALNU HIRURGIJU | Sekretar

  • 051/343-230 lok.3230

SLUŽBA ZA TORAKALNU HIRURGIJU | Specijalistička ambulanta

  • 051/343-307 lok. 3307

SLUŽBA ZA TORAKALNU HIRURGIJU | Prijemna torakalna ambulanta

  • 051/343-307 lok. 3307

SLUŽBA ZA TORAKALNU HIRURGIJU | Pult sestara

  • 051/343-232 lok. 3232

SLUŽBA ZA TORAKALNU HIRURGIJU | dr Z. Dakić, dr B. Bjelošević, dr R. Jerkić i dr B. Štrbac

  • 051/343-232 lok. 3232
Strana 1 od 212