KLINIKA ZA UROLOGIJU | Načelnik

  • 051/343-243 lok. 3243

KLINIKA ZA UROLOGIJU | Glavna sestra

  • 051/343-343 lok. 3343

KLINIKA ZA UROLOGIJU | Ljekarska soba

  • 051/343-202 lok. 3202

KLINIKA ZA UROLOGIJU | Specijalistička ambulanta

  • 051/343-278 lok. 3278

KLINIKA ZA UROLOGIJU | Odjel za konzervativnu urologiju

  • 051/343-228 lok. 3228

KLINIKA ZA UROLOGIJU | Odjel za operativnu urologiju

  • 051/343-343 lok. 3343

KLINIKA ZA UROLOGIJU | Ljekarska soba dr Žigić

  • 051/343-243 lok. 3243

KLINIKA ZA UROLOGIJU | Ljekarska soba dr Hajder

  • 051/343-394 lok. 3394

KLINIKA ZA UROLOGIJU | Ljekarska soba dr Miličević

  • 051/343-245 lok. 3245

KLINIKA ZA UROLOGIJU | Doktor medicine Laganin

  • 051/343-228 lok. 3228
Strana 1 od 212