KLINIKA ZA UROLOGIJU | Odjel za operativnu urologiju

  • 051/343-343 lok. 3343

KLINIKA ZA UROLOGIJU | Ljekarska soba dr Žigić

  • 051/343-243 lok. 3243

KLINIKA ZA UROLOGIJU | Ljekarska soba dr Hajder

  • 051/343-394 lok. 3394

KLINIKA ZA UROLOGIJU | Ljekarska soba dr Miličević

  • 051/343-245 lok. 3245

KLINIKA ZA UROLOGIJU | Doktor medicine Laganin

  • 051/343-228 lok. 3228

Operaciona sala V i VIII

  • 051/343-222 lok. 3222

Kabinet za ESWL

  • 051/343-206 lok. 3206