KLINIKA ZA PLASTIČNO- REKONSTRUKTIVNU HIRURGIJU | Načelnik

  • 051/343-375 lok. 3375

KLINIKA ZA PLASTIČNO- REKONSTRUKTIVNU HIRURGIJU | Glavna sestra i soba sestara

  • 051/343-264 lok. 3264

KLINIKA ZA PLASTIČNO- REKONSTRUKTIVNU HIRURGIJU | Sekretar

  • 051/343-305 lok. 3305

KLINIKA ZA PLASTIČNO- REKONSTRUKTIVNU HIRURGIJU | Sestre pult

  • 051/343-253 lok. 3253

KLINIKA ZA PLASTIČNO- REKONSTRUKTIVNU HIRURGIJU | Dežurni ljekar

  • 051/343-219 lok. 3219

KLINIKA ZA PLASTIČNO- REKONSTRUKTIVNU HIRURGIJU | Soba ljekara

  • 051/343-305 lok. 3305

KLINIKA ZA PLASTIČNO- REKONSTRUKTIVNU HIRURGIJU | Specijalistička ambulanta

  • 051/343-310 lok. 3310

KLINIKA ZA PLASTIČNO- REKONSTRUKTIVNU HIRURGIJU | Mala sala-operaciona

  • 051/343-363 lok. 3363