Клиника интензивне медицине за нехируршке гране – Референтни центар интензивне медицине за нехируршке гране Универзитетског Клиничког центра Републике Српске (УКЦ РС) је основана 15. децембра 2008. године као Служба интензивне медицине. Основни циљ оснивања ове организационе јединице било је збрињавање критично обољелих нехируршких пацијената, од којих је до тада само мали број (око 15%) збрињаван у Клиници за анестезију и интензивно лијечење у УКЦ РС.

Иницијатива за оснивање Клинике интензивне медицине за нехируршке гране је потекла од стране актуелног руководства УКЦ РС уз подршку Министарства здравља и социјалне заштите у Влади Републике Српске, а даљи несебичан ангажман љекара интензивиста из Европске Уније – проф. др F. Joachim Meyer и др Guillaume Thiery, као и љекара из Мејо Клинике (Mayo Clinic), проф. Огњена Гајића МД, допринио је расту и развоју Клинике интензивне медицине за нехируршке гране и постизању нивоа који она данас има.

У тренутку оснивања Клиника је располагала са оскудним ресурсима у смислу кадра, простора и опреме. Љекари који су у то вријеме били стално запослени су двоје специјалиста и то прим. др Јадранка Видовић, анестезиолог, која је дуги низ година водила Одјељење за интензивно лијечење Клинике за анестезију и интензивно лијечење, те доц. др сц. мед. Пеђа Ковачевић, пулмолог, трениран из области интензивне медицине у Универзитетској болници Heidelberg. Поред њих била су запослена и три млада љекара секундарца. Даљи развој љекарског кадра ишао је у смислу широке лепезе специјалности које ће у оквиру саме Клинике покрити најчешћу патологију која се лијечи.

Данас Клиника интензивне медицине за нехируршке гране располаже са широко специјализираним љекарским кадром (специјалисти из области интерне медицине, пулмологије, неурологије, инфектологије и анестезиологије), гдје су скоро сви супспецијалисти из области интензивне терапије или су у процесу едукације (супспецијализација у току), што нас чини јединственим на простору БиХ/РС. Паралелно са континуираним усавршавањем љекарског кадра интензивно је рађено и на едукацији и профилисању сестринског кадра у овом правцу.

Поред кадровског усавршавања (специјализације и супспецијализације), цијели овај процес је праћен и набавком нове опреме, увођењем нових процедура и сталном тежњом за унапређењем у свим сегментима лијечења критично обољелог нехируршког пацијента, посебно у периоду пресељења у нове просторије након завршеног просеца реконструкције болнице.

Данас Клиника интензивне медицине за нехируршке гране УКЦ РС, као једина оваква организациона јединица у РС и БиХ обавља активности које имају значајан утицај на здравствени систем РС, а огледају се у прихватању и лијечењу свих критично обољелих нехируршких пацијената из Бања Луке, као и свих других здравствених центара у РС, али и ФБиХ. У овој Организационој јединици се примјењује већина процедура за лијечење критично обољелих нехируршких болесника, а на основу литературних извора који су засновани на медицинским чињеницама – евиденце басед медицине. У Клинику је данас уведен велики број процедура за лијечење критично обољелих нехируршких пацијената, са тежњом да се овакав тренд настави. Треба напоменути да се неке од ових процедура раде једино у Клиници интензивне медицине за нехируршке гране у цијелој РС и БиХ (вв-ЕЦМО, ЦВВ-ХД, ЦВВ-ХДФ, дијализа са Цyтосорбом, перкутана трахеотомија, инхалаторна примјена азот моноксида, Хигх флоw оксигенација, инвазивна терапијска хипотермија, инвазивни мониторинг интракранијалног притиска…). Поред здравствене дјелатности у Клиници интензивне медицине за нехируршке гране УКЦ РС одвија се и едукативни рад, како са студентима додипломске наставе, тако и са специјализантима свих конзервативних грана, који у склопу своје специјализације треба да проведу дио специјализантског стажа у јединици оваквог профила, али и студентима и осталим здравственим радницима. Ова Клиника је и научно наставна база Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци. Од 2022. године је основана и Катедра интензивне медицине при Медицинском факултету Универзитета у Бањој Луци. У склопу едукације под окриљем Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци смо обезбиједили и гостовање многих љекара интензивиста из престижних медицинских кућа у региону. Поред свега горе наведеног, данас постоји и законска претпоставка за развој ове гране медицине јер је Министарство здравља у Влади Републике Срспке донијело Правилник о специјализацијама и супспецијализацијама у којем је дефинисана супспецијаизација из интензивне терапије.

Од 24. септембра 2018. године, након пресељења у новоизграђени простор стичу се услови за формирање три одјељења Клинике, Одјељење интензивне медицине за нехируршке гране и Одјељење полуинтензивне његе за нехируршке гране и Одјељење – Центар за едукацију и клиничке вјештине из области интензивне медицине, са просториним капацитетима од 28 комплетно опремљених мјеста. Од фебруара 2020. године је основано и треће одјељење које носи назив Одјељење – Центар за едукацију и клиничке вјештине из области интензивне медицине. Током пандемије ЦОВИД-19 оснивају се и два привремена одјељења: Одјељење интензивне медицине за заражене вирусом корона и НИВ центар за заражене вирусом корона, од којих је прво и даље у функцији. Овиме су смјештајни капацитети били проширени за још 26 мјеста за лијечење критично обољелих пацијената.

Клиника интензивне медицине за нехируршке гране је цертификована по типу ИСО 9001-2015 од јуна 2018. године за опсег лијечење критично обољелих нехируршких пацијената и едукацију из области интензивне медицине, а одлуком Министарства здравља и социјалне заштите у Влади Републике Српске је именована Референтним центром интензивне медицине за нехируршке гране од јула 2018. године. Од 2021. године Клиника интензивне медицине за нехируршке гране проширује опсег цертификације и на: Научно истраживачка дјелатност из области интензивне медицине.

Годишње се овдје лијечи више од 1000 пацијената (током трајања пандемије и више), са тенденцијом повећања броја пријема који је омогућен пресељењем Клинике у новоизграђене и модерне просторије Сјеверног крила Универзитетког клиничког центра Републике Српске.