Измјене и допуне Плана јавних набавки за 2019 годину

Документ можете преузети pdf овдје


План јавних набавки за 2019 годину

Документ можете преузети pdf oвдje.