План јавних набавки за 2019 годину

Документ можете преузети pdf oвдje.