У Заводу за лабораторијску дијагностику врши се медицинско – лабораторијска дијагностика из подручја медицинске биохемије, лабораторијске хематологије и коагулације, те цитогенетске дијагностике.
Лабораторијски програм осигурава више од 200 разноврсних претрага крви, ликвора, мокраће, секрета, екстрета и столице које се израђују савременим методама, савременом технологијом на модерним инструментима како би се задовољили сви захтјеви добре лабораторијске праксе.

У одјељењу за медицинску генетику цитогенетске анализе се изводе на култури ћелија из периферне крви и амнионске течности. Лабораторија је тренутно у могућности пружати дијагностичке услуге одређивање кариотипа из периферне крви, кариотипа из ћелија амнионске течности и хорионских ресица (пренатална дијагностика).

Завод се састоји од три одјељења

1. Одјељење за хематолошку и биохемијску дијагностику
2. Одјељење за медицинску генетику

У првој половини 2008. покренут је и поступак припреме за увођење ISО стандарда за све лабораторијске анализе.

Телефонски бројеви Завода

Адреса: УЛ. 12 Беба бб Бања Лука