План јавних набавки за 2023 годину

Документ можете преузети pdf oвдje.