У Служби економско-финансијских послова обављају се послови:

1. Планирања,
2. анализе,
3. фактурисања,
4. набавки,
5. складиштења,
6. интерне финансијске контроле и
7. финансијско рачуноводствени послови.

ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА ( немедицинска служба) организована је у два одјељења :

1. Одјељење за финансије и рачуноводство
2. Одјељење за план, анализу и фактурисање услуга

Телефонски именик Службе

Адреса: Ул. Здраве Корде 1 Бања Лука