Клиника за дјечију хирургију збрињава хируршку проблематику код дјеце узраста до 15 година. Збрињава се проблематика из торакалне, абдоминалне хирургије, урологије, ортопедије и трауматологије те пластичне хирургије. Хитна хируршка проблематика рјешава се у амбуланти за дјечију хирургију која ради 24 часа. Специјалистичке амбуланте раде сваки дан од 09:00 до 14:00 часова.
У Клиници ради шест љекара специјалиста.

Телефонски именик Kлинике

Адреса: Ул. 12 Беба бб, Бања Лука