Одјељење за припрему и дистрибуцију хране Универзитетског клиничког центра Републике Српске налази се у Одјељењу услужних дјелатности заједно са Одјељењем технички дјелатности, Одјељењем обезбјеђења и транспорта и Одјељењем за информационо – комуникационе технологије.

У Одјељењу за припрему и дистрибуцију хране Универзитетског клиничког центра Републике Српске свакодневно се припрема од 2700 – 3000 оброка (за сва три оброка појединачно – доручак, ручак, вечера), што представља веома захтјевно и организовано Одјељење у техничком – технолошком, организационом, кадровском и стручном смислу.
Савремена медицинска пракса заснована на научним доказима показује да исхрана више није само пратећи дио, већ представља компонету процеса лијечења пацијента. Исхрана у медицинским условима Универзитетског клинчког центра Републике Српске базира се на сталном праћењу достигнућа у савременој науци о исхрани, дијететици и дијетотерапији као и сродним дисциплинама из области биомедицинских и биотехничких наука.

Дијететика данас значи тражење путева да се пронађе оптимална исхрана и здравом и болесном човјеку. Као и у другим аспектима лијечења обољелих и исхрана захтијева праћења стања болесника, планирање исхране, едукацију болесника и околине те евалуацију резултата.

ДОСТИГНУТИ НИВО ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

Број запослених радника у овом Одјељењу је 95, што значи да би број произведених оброка по једном раднику требао и морао да задовољи не само садашње потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, већ и потребе у будућности.
Кадровска структура предвиђена нормативним актима задовољава садашње потребе из описа послова за поједина радна мјеста. Структура се креће од мр сц. техничко-технолошких наука, дипл. инг. технологије – прехрамбеног смјера, струковних – дијететичара нутрициониста, орагнизатора болесничке исхране, ВК и КВ радника прехрамбене струке, ПК радника за мање сложене послове, достављача робе и сервирки које обављају послове транспорта и дистрибуције болесничке хране до свих клиника Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 

Телефонски именик Одјељења