ОДЛУКА О ИЗБОРУ најповољнијег понуђача у поступку набавке радова ради Извођења радова на санацији фасаде „Старе хирургије“ за потребе ЦОВИД-19 болнице Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

  • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.01.2022


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке потрошног материјала (шприца, игала, система и IV канила) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења.

  • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.01.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-9774-2-6/21 од 04.01.2022. године.

  • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

05.01.2022


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-9774-2-8/21 од 04.02.2022. године ради набавке потрошног материјала за потребе Сале за катетеризацију срца у Kлиници за кардиологију УKЦРС.

  • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

05.01.2022