Одлукa о поништењу поступка ради набавке антиалергијских рукавица за потребе Kлинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

30.12.2022


“AWARD NOTICE” – Project name: “Design, Construction and Equipping of Technical-Economic Block (TEB) of the University Clinical Center of the Republic of Srpska in Banja Luka – Phase 1”.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

30.12.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-14139-2-9/22 од 27.12.2022.г. ради набавке коронарних балон-катетера за потребе Сале за катетеризацију срца у Клиници за кардиологију УКЦ РС.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.12.2022


Одлука о поништењу дијела поступка ЈН бр: 01-14139-2-11/22 од 27.12.2022.г.ради набавке коронарних балон-катетера за потребе Сале за катетеризацију срца у Клиници за кардиологију УКЦ РС.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.12.2022


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке опреме за заштиту од јонизујућег зрачења путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.12.2022


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке преносних рачунара за потребе Kлинике интензивне медицине за нехируршке гране и Kлиничке апотеке, путем конкурентског захтјева.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.12.2022


 Одлука о избору најповољнијих понуда у поступку набавке потрошног материјала за потребе Kлиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде, путем отвореног поступка.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.12.2022


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-20476-6/22 од 28.12.2022.г. ради набавке потрошног материјала и резервних дијелова за аспирационе пумпе произвођача „ÜZÜMCÜ” – модел NOVELA за потребе Службе операционих сала Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.12.2022


Одлука о поништењу поступка ЈN бр: 01-3518-16/22 од 28.12.2022.г. ради набавке услуга прања, сушења и пеглања болничког рубља за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.12.2022


ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке клипси за ендоскопску хирургију (Клиника за урологију, Клиника за торакалну хирургију и Клиника за абдоминалну хирургију) за потребе Службе операционих сала.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.12.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке радне униформе за потребе Службе безбједности УKЦ-а РС, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.12.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда број: 01-22251-8/22, везано за поступак набавке прехрамбених производа за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.12.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке ултразвучних апарата за потребе Kлинике за дjечије болести Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

26.12.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поновљеном поступку набавке антибактеријског повоја за фиксацију централног венског катетера за потребе УKЦ РС, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

26.12.2022


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке опреме за потребе Клинике за кожне и полне болести, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

23.12.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке лијекова за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

23.12.2022


Одлука о поништењу дијела поступка ради набавке лијекова за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

23.12.2022


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-16700-6/22 од 21.12.2022.г. ради набавке катетера за реналну денервацију за лијечење резистентне хипертензије за потребе Kлинике за унутрашње болести УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.12.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке офталмолошких сетова за потребе Клинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

21.12.2022


ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ради набавке услуге одржавања, сервисирања и потрошног материјала за потребе Одјељења за планирање, развој и одржавање информационих технологија у поступку јавне набавке услуге одржавања, сервисирања и потрошног материјала за потребе Одјељења за планирање, развој и одржавање информационих технологија.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.12.2022


Одлука о  о поништењу дијела поступка набавке за тендер број: 01-13776-1/22 ради набавке медицинских средстава за потребе Kлинике за  кардиохирургију, путем отвореног поступказахтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.12.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке остеосинтетског материјала за потребе Kлинике за ортопедију и трауматологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.12.2022


Олука о избору најповољније понуде ради набавке санитетског материјала за потребе УKЦ-РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.12.2022


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-18872-6/22 од 14.12.2022.г. ради набавке медицинског кисеоника (комприновани) у боцама од 200 бара за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.12.2022


Одлука о поништењу дијела поступка набавке (лот 3) бр: 01-14139-1-12/22 од 12.12.2022.г.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.12.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-14139-1-10/22 од 12.12.2022.г. ради набавке коронарних стентова за потребе Сале за катетеризацију срца у Kлиници за кардиологију УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.12.2022


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-19362-1/22 ради набавке система за дугорочно мјерење артеријског крвног притиска за потребе Kлинике за унутрашње болести, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.12.2022


Одлука о поништењу поступка набавке микроскопа за потребе одjељења дjечије хематоонкологије Kлинике за дjечије болести Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.12.2022


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке услуга одржавања пословно информационог система, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.12.2022


Одлука о поништењу дијела поступка набавке број: 01-13081-10/22 ради набавке набавке средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

06.12.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда број: 01-13081-8/22 ради набавке набавке средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

06.12.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке боца за торакалну дренажу за потребе Kлинике за торакалну хирургију, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

05.12.2022


Одлука о избору најповољније понуде, ради поновљене набавке и монтаже система за одвод кондензата из система климатизације операционих сала, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

02.12.2022


Одлука о поништењу дијела поступка набавке (у дијелу за Лот 12) бр: 01-12571-9/22 од 01.12.2022.г. ради набавке дезинфекционих средстава за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

01.12.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-12571-7/22 од 01.12.2022.г ради набавке дезинфекционих средстава за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

01.12.2022


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-16874-1/22 ради набавке нестерилних нитрилних рукавица за потребе УКЦ РС, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

30.11.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга одржавања хигијене од стране вањског извођача простора објеката УКЦ РС на локацији Здраве Корде 1, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

30.11.2022


Одлука о поништењу поступка набавке, ради набавке потрошног материјала за индиректни имунофлуоресцентни тест (ИИФТ), путем конкурентског поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.11.2022


Одлука о избору најповољније понуде (Избор другорангираног понуђача у дијелу за лот 2) ради набавке тестова за тестирање антигена вируса САРС-ЦоВ-2.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.11.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда број: 01-17455-6/22 ради набавке потрошног материјала (адаптери за вишекратно узимање садржаја из ампуле и/или получврсте бочице и системи за давање инфузија са бројачем протока капи) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.11.2022


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-16626-6/22 од 23.11.2022.г. ради извођења радова на адаптацији простора БО1 Сјеверног крила ЦМБ-а за потребе Службе операционих сала УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

23.11.2022


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-16162-6/22 од 23.11.2022.г. ради набавке услуга периодичног прегледа, сервиса и баждарења вага за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

23.11.2022


Одлука о поништењу дијела поступка набавке (Лот 5) за тендер број: 01-13776-1/22 ради набавке медицинских средстава за потребе Kлинике за кардиохирургију, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.11.2022


Одлукa о избору ради извођења радова на санацији крова на Kлиници за плућне болести (COVID болница).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.11.2022


ОДЛУKА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у поступку поновљене јавне набавке Инструмената за уградњу трајних пејсмекера ICD-ова, CRТ-ова за потребе Одjељења за електрофизиологију срца и поремећај срчаног ритма.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.11.2022


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број:  01-18318-1/22 ради набавке потрошног материјала за апарате за испитивање плућних функција за потребе Kлинике за плућне болести, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.11.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке опреме за видео надзор за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.11.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке принтера и електронских брава за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.11.2022


Одлука о поништењу поступка набавке сетова за апарат МУЛТИФИЛТРАТ ПРОИЗВОЂАЧА “FRESENIUS” (кит број 16) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.11.2022


ОДЛУKА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке материјала за крио аблацију за потребе Одjељења за електрофизиологију срца и поремећаје срчаног ритма Kлинике за кардиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.11.2022


Одлука о избору најповољније понуде (други избор за лот 1) у поступку набавке неспецифичног уролошког материјала за потребе Универзитетског клиничког центра РС, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.11.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

10.11.2022


Одлука о поништењу поступка набавке офталмолошких сетова за потребе Клинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.11.2022


Одлука о избору најповољније понуде за набавку медицинске опреме за потребе Kлинике за пластично – реконструктивну хирургију и опекотине Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.11.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке ситног инвентара за потребе Одjељења за припрему и дистрибуцију хране.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.11.2022


Одлука о поништењу дијела поступка набавке за тендер број: 01-13776-1/22 ради набавке медицинских средстава за потребе Kлинике за кардиохирургију, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.11.2022


Одлука о избору најповољније понуде дијела поступка набавке за тендер број: 01-13776-1/22 ради набавке медицинских средстава за потребе Kлинике за кардиохирургију, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.11.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке апарата за механичку вентилацију плућа за потребе Клинике интезивне медицине за нехируршке гране.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.11.2022


Одлука о избору најповољније понуде број: 01-13809-6/22 ради набавке таблета за електронске температурне листе за потребе УKЦ РС, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.11.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке зидних држача за рачунаре у операционим салама, сали за реанимацију, опсервацију и ендоскопију у Ургентном центру УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.11.2022


Одлука о поништењу дијела поступка набавке за тендер број: 01-13775-1/22 ради набавке хируршких инструмената за потребе Kлинике за кардиохирургију, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.11.2022


Одлука о избору најповољније понуде дијела поступка набавке за тендер број: 01-13775-1/22 ради набавке хируршких инструмената за потребе Kлинике за кардиохирургију, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.11.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга периодичног (превентивног и интервентног) сервиса расхладних комора за потребе УKЦ РС, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.11.2022


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-15964-1/22 ради набавке апарата за скрининг слуха за потребе Kлинике за болести уха, грла и носа, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.11.2022


Одлука о избору најповољније понуде за набавку инвентара за потребе Kлинике за инфективне болести и осталих организационих јединица Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.11.2022


Одлука о поништењу поступка набавке антибактеријског повоја за фиксацију централног венског катетера за потребе УКЦ РС, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

01.11.2022


Одлука о избору најповољније понуде за набавку Full HD ендоскопског стуба са HD видеогастроскопом за потребе Клинике за унутрашње болести Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

31.10.2022


Одлука о избору најповољније понуде за набавку апарата за хемодинамски мониторинг за потребе Клинике за анестезију и интензивно лијечење УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

31.10.2022


Одлука о избору најповољније понуде за набавку потрошног материјала за апарат за гасне анализе ЦОБАС б221 за потребе Клинике за анестезију и интензивно лијечење.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

31.10.2022


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-10612-6/22 од 27.10.2022.г. у поступку набавке потрошног материјала за електрохируршку платформу АРТХРЕX за потребе Службе операционих сала УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

28.10.2022


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-15714-6/22 од 27.10.2022.г. у поступку набавке потрошног материјала за апарате произвођача “AESCULAP” за потребе Службе операционих сала УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

28.10.2022


Одлука о поништењу поступка набавке, ради набавке и монтаже система за одвод кондензата из система климатизације операционих сала, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

28.10.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради сервисирање котловнице на локацији Паприковац и система гријања на објекту ЦМБ и локацији старе хирургије.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

28.10.2022


Одлука о избору најповљније понуде ради набавке услуга сервисирања ултразвучних апарата произвођача „ЕСАОТЕ“ за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

26.10.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке реагенаса за неонатални скрининг за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.10.2022


ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЛЈНИЈЕ ПОНУДЕ у поступку извођења радова на адаптацији и преградњи зидова у терапијском одјељењу Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.10.2022


Одлука о избору бр: 01-5717-6/22 ради избора Пуденц-система за НХ за потребе сл. оп. сала УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.10.2022


Одлука о избору најповољније понуде број: 01-13229-8/22 ради набавке услуга сервисирања опреме произвођача “MINDRAY” за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

21.10.2022


Одлука о поништењу поступка ЈН бр: 01-14114-8/22 од 17.10.2022. године ради набавке медицинског кисеоника (комприновани) у боцама од 200 бара за потребе УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.10.2022


Одлука о поништењу дијела поступка ЈН бр: 01-14124-8/22 од 19.10.2022. године ради избора пет банака за пружање услуга вођења платног промета запотребе УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.10.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда 01-14124-6/22 ради избора пет банака за пружање услуга вођења платног промета запотребе УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.10.2022


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-14180-1/22 ради набавке формалина за потребе УКЦ РС , путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.10.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке антибактеријског повоја за фиксацију централног венског катетера за потребе УКЦ РС, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

14.10.2022


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке услуге поправке, одржавања и прања возила возног парка Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

14.10.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда за тендер број: 01-13265-1/22 ради набавке тестова за тестирање антигена вируса SARS-CoV-2, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

14.10.2022


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-13227-1/22 ради набавке услуга годишњег сервисирања транспортних респиратора произвођача HAMILTON, путем конкурентског захтјева.cдлука о избору најповољније понуде, ради набавке услуге поправке, одржавања и прања возила возног парка Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

14.10.2022


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке услуге поправке, одржавања и прања возила возног парка Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.10.2022


Одлуку о поништењу дијела поступка (у дијелу за лотове 5,6 и 8), путем конкурентског затјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.10.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда у поступку набавке алергена за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (у дијелу за лотове 1,2,3,4,7 и 9) путем конкурентског затјева .

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.10.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке ултразвучног апарата за потребе Завода за клиничку радиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.10.2022


Одлука о избору најповољније понуде за набавку инструмената за бронхоскопију и екстракцију страних тијела доњих дисајних путева за потребе Kлинике за болести уха, грла и носа УKЦ-а РС, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.10.2022


Одлука о поништењу дијела поступка ЈН бр: 01-4160-20/22 од 06.10.2022. године у поступку јавне набавке потрошног материјала за потребе Сале за катетеризацију срца у Клиници за кардиологију УКЦ РС у дијелу за лот 16:лијек Тирофибан, солуција 50мг/мл, бочица 250мл.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

10.10.2022


Одлука о поништењу дијела поступка набавке операционих лампи и јединица за евакуацију микроорганизама за потребе Клнике за дјечију хирургију и Клинике за болести уха, грла и носа, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

10.10.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда набавке операционих лампи и јединица за евакуацију микроорганизама за потребе Клнике за дјечију хирургију и Клинике за болести уха, грла и носа, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

10.10.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

06.10.2022


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке центрифуге за потребе Завода за клиничку микробиологију, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

05.10.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке мобилног интраоперативног РТГ апарата “Ц лука” за потребе Службе за неурохирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

05.10.2022


Oдлукa о избору најповољније понуде, ради поновљене набавке апарата за терапијску измјену плазме као и потрошног материјала за потребе Kлинике за неурологију, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

03.10.2022


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-6860-1/22 ради набавке канцеларијског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (резервисани уговор), путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

03.10.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-12234-6/22 од 28.09.2022. године ради набавке офталмолошког ласерског апарата и крио-апарата за потребе Клинике за очне болести Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

30.09.2022


ОДЛУКУ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у поступку набавке услуге успоставе wireless система за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске – ФАЗА III.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.09.2022


ОДЛУKА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у поступку набавке услуге надоградње клиничког информационог система „KИС“ ради имплементације модула за праћење клиничких испитивања лијекова и медицинских средстава за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.09.2022


ОДЛУKА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у поступку набавке услуге израде софтwаре-а за управљање одржавањем информатичке опреме за потребе Одjељења за планирање, развој и одржавање информационих технологија.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.09.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-10118-8/22 од 28.09.2022. године ради набавке хируршких имплантационих мрежица за потребе Службе операционих сала УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.09.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-9916-6/22 од 28.09.2022. године ради набавке ендоскопских и васкуларних стаплера за потребе Службе операционих сала УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.09.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга чишћења димњака за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.09.2022


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке електроматеријала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

28.09.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке канцеларијског материјала за потребе УКЦ-РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

28.09.2022


ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у поступку набавке допунских инструмената и медицинске опреме у складу са проширењем операционих сала за потребе Клинике за пластично-реконструктивну хирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.09.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку извођења радова климатизације, санације плафона и зидова  коридора Матернитеа, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

23.09.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга сервисирања чилера CILIMAVENTA на објекту ЦМБ СЈЕВЕР, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.09.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуге изнајмљивања и сервисирања мобилних Еcо тоалета за потребе УKЦ-РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.09.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за потребе Службе за неурохирургију у дијелу за ЛОТ 2.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.09.2022


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке услуге прераде Software-а за IZIS, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.09.2022


Одлука о поништењу поступка ради набавке потрошног материјала (адаптери за вишекратно узимање садржаја из ампуле и/или получврсте бочице и фотосензитивни систем за давање инфузија са бројачем протока капи) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.09.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда у поступку набавке потрошног материјала за хемодијафилтрацију за дијализни апарат Fresenius medical care за потребе Клинике интензивне медицине за нехируршке гране, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.09.2022


Одлука о поништењу дијела поступка набавке неспецифичног уролошког материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.09.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда набавке неспецифичног уролошког материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.09.2022


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-11849-1/22 ради набавке адсорбера за систем хемоперфузије/дијализе који уклања цитокине, миоглобин, метаболите (нпр. билирубин, жучне киселине, амонијак), ПАМП, ДАМП за потребе Клинике интензивне медицине за нехируршке гране и Клинике за анестезију и интензивно лијечење, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.09.2022


Одлука о поништењу поступка набавке медицинског часописа “MEDICI.COM” за потребе Универзитетског клиничког центра РС, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.09.2022


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-9713-1/22 ради набавке клима уређаја типа „Сплит“, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.09.2022


Oдлукa о избору најповољније понуде, ради набавке опреме и хемикалија за хемијску заштиту система котлова и опреме у котловници Паприковац, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.09.2022


Одлука о избору најповољније понуде број: 01-13384-6/22 од 16.09.2022. године ради набавке ергометријског бицикла компатибилног са апаратом Cardiovit CS 200 Еxцелленце произвођача Schiller AG за потребе Kлинике за кардиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.09.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке ПЕТ радиофармацеутика [18F]-Флуорохолин и [18F]–Флуородопа за потребе Kлиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.09.2022


Одлука о поништењу поступка набавке, ради набавке опреме за заштиту од јонизујућег зрачења, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.09.2022


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-6392-6/22 од 14.09.2022. године ради набавке и монтаже неопходне климатизације у просторијама операционог блока Kлинике за очне болести на етажи -1 у Јужном крилу Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.09.2022


ОДЛУKА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПKА НАБАВKЕ у поступку набавке Инструмената за уградњу трајних пејсмекера ИЦД-ова, ЦРТ-ова за потребе Одjељења за електрофизиологију срца и поремећај срчаног ритма.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.09.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга превентивног и ванредног одржавања, испитивања и сервисирања апарата за почетно гашење пожара, хидрантске мреже, уређаја за контролу и заштитно ђеловање, уређаја за спријечавање ширења пожара, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.09.2022


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-10358-6/22 од 13.09.2022. године ради набавке потрошног материјала за платформу EDWARDS за потребе Kлинике за анестезију и интензивно лијечење УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

14.09.2022


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-11809-6/22 од 13.09.2022. године ради набавке видео ендоскопа-колоноскопа за постојећи процесор са извором свјетла у Kлиници за општу и абдоминалну хирургију УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

14.09.2022


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-10265-1/22 ради набавке услуге одржавања медицинске опреме произвођача Сиеменс за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

14.09.2022


Одлука о измјени одлуке о избору најповољније понуде за тендер број: 01-9846-1/22 ради набавке торакалних дренова за потребе Kлинике за торакалну хирургију, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.09.2022


Одлукa о избору најповољније понуде за тендер број: 01-11311-1/22 ради набавке GATEWAY уређаја за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.09.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке УСЛУГЕ ЗБРИЊАВАЊА ИНФЕKТИВНОГ МЕДИЦИНСKОГ ОТПАДА ЗА ПОТРЕБЕ УНИВЕРЗИТЕТСKОГ KЛИНИЧKОГ ЦЕНТРА РЕПУБЛИKЕ СРПСKЕ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.09.2022


Одлука о избору најповољније понуде, ради редовног сервиса горионика за котларницу Паприковац, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.09.2022


ОДЛУKА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у поступку набавке професионалног прибора и материјала за хигијену површина и кухиње за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.09.2022


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-11518_6/22 од 07.09.2022. године ради набавке и уградње климатизације за простор сала за састанке на ФО1 – ЦМБ Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.09.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке торакалних дренова за потребе Kлинике за торакалну хирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.09.2022


Одлука о избору најповољније понуде (за ЛОТ 2)-други избор, ради набавке огревног дрвета и дрвеног брикета за потребе котларнице на локацији Клинике за психијатрију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.09.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда за тендер број: 01-5164-1/22 ради набавке намјештаја за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.09.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке лијекова за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.09.2022


Одлука о поништењу дијела поступка ради набавке лијекова за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.09.2022


ОДЛУKА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПKА НАБАВKЕ у поступку набавке амбалаже и кеса за инфективни, цитостатски и комунални отпад за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.09.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке стречера за транспорт пацијената за потребе Kлинике интензивне медицине за нехируршке гране, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

06.09.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку поновљене јавне набавке капилароскопа (стерео микроскопа) за потребе Kлинике за унутрашње болести, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

06.09.2022


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-11372-1/22 ради набавке хидрофилне памучне газе за потребе УКЦ РС, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

05.09.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке сета за стимулацију вагус нерва у терапији медикаментозно резистентне епилепсије и депресије.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

02.09.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке потрошног материјала за орално-хируршко збрињавање дјеце са посебним потребама за потребе МФХ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

02.09.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке једнократног посуђа за пацијенте обољеле од ЦОВИД-19.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

01.09.2022


Одлука о поништењу поступка набавке за тендер број: 01-11569-1/22 ради набавке апарата за скрининг слуха за потребе Kлинике за болести уха, грла и носа, путем конукрентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

01.09.2022


ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈИХ ПОНУДА у поступку набавке санитетског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, у дијелу за лотове 1,3,5,6,7,8,9,11,12,13 и 14.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

31.08.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке огревног дрвета и дрвеног брикета за потребе котларнице на локацији Клинике за психијатрију, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

30.08.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга сервисирања ласера Луменис, путем конкурентског захтјевa.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

30.08.2022


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-12269-1/22 ради набавке апарата за механичку компресију грудног коша при реанимацији за потребе Ургентног центра УKЦ-РС, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

26.08.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради превентивног сервисирања и интервентног одржавања лифтова „ОРОНА“ (Сјеверно крило), путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

26.08.2022


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-12269-1/22 ради набавке апарата за механичку компресију грудног коша при реанимацији за потребе Ургентног центра УKЦ-РС, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.08.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке материјала за биопсију за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.08.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке реагенаса, контроле и калибратора за анализатор BioFlash за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

23.08.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке и монтаже акумулаторског система за напајање аутоматике трафо станица.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.08.2022


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке услуга испитивања, атеста и употребне дозволе за боце за медицински кисеоник.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.08.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради сервисирања машина за прање и сушење ендоскопа Steelco, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.08.2022


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке остесинтетског материјала за потребе Клинике за ортопредију и трауматологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.08.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке артеријских и централних венских катетера за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.08.2022


Одлука о поништењу дијела поступка ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку микробиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.08.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку микробиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.08.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради осигурања имовине Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

17.08.2022


ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈИХ ПОНУДА у поступку набавке санитетског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, у дијелу за лотове 2, 4, 10, 15 и 16.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

17.08.2022


Одлука о избору најповољније понуде за набавку горива и мазива за потребе Одјељења обезбјеђења и транспорта, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.08.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке услуге изнајмљивања Складин софтвера, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.08.2022


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-7687-6/22 од 11.08.2022. године ради набавке и уградње резервног уређаја за хлађење коморе за лијекове за птребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.08.2022


Одлука о поништењу поступка набавке ради набавке апарата за терапијску измјену плазме као и потрошног материјала за потребе Клинике за неурологију путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

10.08.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке ПЕТ/ЦТ ињектора за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

10.08.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга неопходних за периодичне љекарске прегледе радника који раде у зонама јонизујућег зрачења у Универзитетском клиничком центру Републике Српске, путем Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

10.08.2022


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nadogradnje laboratorijskog informacionog sistema (LIS) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

10.08.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-4160-8/22 од 09.08.2022. године ради набавке потрошног материјала за потребе Сале за катетеризацију срца у Клиници за кардиологију Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

10.08.2022


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-9420-6/22 од 05.08.2022. године ради набавке кабинета за сушење и похрану ендоскопа и потрошног материјала и акцесорија компатибилних постојећој опреми у операционом блоку за потребе Службе операционих сала Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.08.2022


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-3130-7/22 од 08.08.2022. године ради набавке апарата за “POINT OF CARE” лабораторијске анализе за потребе Ургентног центра УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.08.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке апарата за почетно гашење пожара и набавку и уградњу НАФ С III стабилног система за гашење почетног пожара за потребе УКЦ-а РС, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.08.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке потрошног материјала за “Унyверо” дијагностички систем за потребе Клинике за анестезију и интензивно лијечење и Клинике интензивне медицине за нехируршке гране, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.08.2022


Одлукa о избору најповољнијег понуђача ради извођења радова за изградњу рампе за лица са посебним потребама на локацији ТЕБ-а Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

05.08.2022


Одлука о поништењу поступка јавне набавке капиларскопа (стерео микроскопа) за потребе Клинике за унутрашње болести, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.08.2022


Одлукa о избору најповољнијег понуђача ради извођења радова за изградњу рампе за лица са посебним потребама на локацији ТЕБ-а Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.08.2022


Одлукa о избору најповољнијег понуђача ради потрошног материјала за потребе Службе за неурохирургију у дијелу за ЛОТ 1.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.08.2022


Одлука о поништењу поступка набавке ради набавке електроматеријала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.08.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке потрошног материјала за ЕЕГ кабинете Kлинике за дјечије болести, Kлинике за психијатрију и Kлинике за неурологију, као и потрошног материјала за ЕМНГ кабинет Kлинике за неурологију, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.08.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке хемолуминисцентног анализатора за једнократно или континуирано мјерене концентрације азот оксида из издахнутог ваздуха за потребе Kлинике за плућне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.08.2022


Одлуку о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке потрошног материјала за дијализни апарат Prismaflex за потребе Kлинике интензивне медицине за нехируршке гране, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

03.08.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку  јавне набавке имплантата за операције дојки на Kлиници за пластично реконструктивну хирургију и опекотине, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

02.08.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку  јавне набавке пружања услуга санитарних прегледа – услуга завршног прегледа специјалисте епидемиолога/доктора медицине у поступку дођеле уговора о услугама из Анекса II. Дио Б Закона о јавним набавкама БиХ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

02.08.2022


Одлукa о избору најповољније понуде у поступку  јавне набавке потрошног материјала компатибилног са апаратом ROTEM SIGMA за потребе Kлинике интензивне медицине за нехируршке гране, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

02.08.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке потрошног материјала компатибилног са гасним анализатором GЕМ Премиер за потребе Kлинике за кардиохирургију, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

02.08.2022


Одлука о избору најповољније понуде у вези са набавком хируршког ретрактора за потребе Kлинике за општу и абдоминалну хирургију УKЦ РС, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

02.08.2022


ОДЛУKА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у поступку набавке апарата за ЕЕГ (ПСГ) са пратећом опремом за потребе Kлинике за неурологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

02.08.2022


ОДЛУKА О ОТKАЗИВАЊУ ПОСТУПKА НАБАВKЕ у поступку набавке ради извођења радова на санацији објекта старе пулмологије ради обезбјеђивања адекватног простора за смјештај Cоvid пацијената, по принципу „KЉУЧ У РУKЕ“.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

01.08.2022


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-8009-6/22 од 25.07.2022. године ради набавке V.А.Т. апарата и потрошног материјала за V.А.Т. апарате за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.07.2022


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-7425-1/22 ради набавке рачунара и монитора за потребе УKЦ РС, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.07.2022


Одлука о поништењу поступка набавке за тендер број: 01-9739-1/22 ради набавке медицинског бензина за потребе УKЦ РС, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.07.2022


Одлука о поништењу поступка јавне набавке ради извођења радова на адаптацији и преградњи зидова у терапијском ођељењу Kлиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде., путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.07.2022


Одлука о избору најповољније понуде број: 01-7497-6/22 од 21.07.2022. године ради пружања услуга смјештаја и исхране сарадника из Института за кардиоваскуларне болести Дедиње и Института за кардиоваскуларне болести Сремска Kаменица за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

21.07.2022


Одлука о избору ради набавке услуга одржавања медицинске опреме произвођача „DRÄGER“ за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.07.2022


Одлука о поништењу поступка јавне набавке број: 01-3518-7/22 од 18.07.2022. године ради набавке услуга прања, сушења и пеглања болничког рубља за потребе Универзитетског клиничког центра РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.07.2022


Одлука о избору најповољније понуде у вези са поновљеном набавком термомиксера, термоблока и вишеканалних пипета за потребе Завода за клиничку патологију УKЦ РС, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.07.2022


Одлука о избору најповољније понуде за сервисирање наставака за бушилицу Elan 4 Aesculap путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.07.2022


Одлука о избору најповољније понуде у вези са набавком мултиметра за контролу квалитета рендгенских уређаја за потребе Одјељења медицинске физике и заштите од јонизујућег зрачења УКЦ РС, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.07.2022


Одлука о избору у поступку набавке потрошног материјала за анестезиолошке апарате и респираторе (GETINGE – MAQUET) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.07.2022


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке услуга чишћења и прања котлова путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

14.07.2022


Одлука о поништењу поступка набавке за тендер број: 01-16209-1/21 ради извођења радова на реконструкцији зграде АТД – по принципу „КЉУЧ У РУКЕ“, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.07.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда у поступку јавне набавке потрошног материјала компатибилног са гасним анализаторима ABL90 FLEX и GEM PREMIER (5000 и 3500) за потребе УKЦ РС, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.07.2022


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-8041-1/22 ради набавке услуга колективног осигурања радника Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.07.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке јединица за евакуацију микроорганизама у озраченом простору за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.07.2022


Одлука о поништењу поступка набавке опреме за заштиту од пожара за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.07.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке услуге надоградње Пословно – информационог система у Универзитетском клиничком центру Републике Српске, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

05.07.2022


Одлука о избору најповољније понуде за набавку анестезиолошких апарата за потребе Kлинике за анестезију и интензивно лијечење УKЦ РС, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

05.07.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-6098-7/22 од 30.06.2022. године ради набавке специфичних хируршких конаца за потребе операционих сала Клинике за општу и абдоминалну хирургију и Клинике за дјечију хирургију Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

01.07.2022


Одлука о поништењу поступка набавке уза тендер број: 01-8036-1/22 ради набавке хипоалергенских рукавица за потребе Службе операционих сала.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

30.06.2022


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр:01-1250-8/22 од 24.06.2022. године ради набавке стерилних сетова за покривање микроскопа и камера за потребе Службе операционих сала и осталих хируршких клиника и једнократних прекривки за потребе Клинике интензивне медицине за нехируршке гране Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.06.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-1250-6/22 од 24.06.2022. године.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.06.2022


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-8010-6/22 од 27.06.2022. године ради набавке клипси за отворену и ендоскопску хирургију за потребе Службе операционих сала Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.06.2022


Одлука о избору најповољније понуде за набавку дефибрилатора за потребе Клинике за кардиологију УКЦ РС, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.06.2022


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-3132-1/22 ради набавке аутоматизованог система за припрему туба за узимање крви за потребе УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.06.2022


Одлука о избору најповољније понуде, ради поновљене набавке дозатора кисеоника за потребе Цовид одјељења УКЦ-а РС путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.06.2022


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке услуга осигурања законске (грађанско-правне) одговорности осигураника за штете настале услијед смрти, повреде тијела или здравља трећих лица, које су настале као посљедица професионалне грешке љекара и/или другог медицинског особља, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.06.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке потрошног материјала компатибилног са апаратима за анализу електролита произвођача “EXIAS MEDICAL (EXIAS E1)” за потребе Клинике за унутрашње болести, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.06.2022


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-6065-1/22 ради набавке стоматолошке јединице за потребе МФХ, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.06.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке остеосинтетског материјала за потребе Клинике за торакалну хирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.06.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке опреме и програма за дигиталну обраду хромозома и ФИСХа за потребе Одјељења за медицинску генетику Завода за лабораторијску дијагностику.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.06.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке ултразвучних апарата за потребе УКЦ-РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

23.06.2022


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-7711-1/22 ради набавке воденог купатила за потребе за потребе Завода за клиничку патологију Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.06.2022


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-5418-1/22, ради пружања шпедитерских услуга за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама БиХ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.06.2022


Одлукa о поништењу дијела поступка набавке ради набавке медицинских средстава за потребе Клинике за кардиохирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

17.06.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке медицинских средстава за потребе Клинике за кардиохирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

17.06.2022


Одлука о избору најповољније понуде, ради изградње WC-а за лица са посебним потребама у згради ТЕБ-а, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.06.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке амбалаже и кеса за инфективни, цитостатски и комунални отпад за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.06.2022


Одлука о избору најповољније понуде за набавку реагенса за апарат Phadia 200 за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику УKЦ РС, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.06.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-116-6/22 од 13.06.2022. године ради набавке коронарних балон-катетера за потребе Сале за катетеризацију срца у Kлиници за Kардиологију универзитетског клиничког центра Републике Српске путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.06.2022


Одлука о избору најповољније понуде, ради поновљене набавке и уградње материјала потребног за напајање електричном енергијом уређаја SYMBIA INTEVO EXEL на Kлиници за нуклеарну медицину, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

10.06.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке ендоскопског стуба FULL HD  за потребе Kлинике за ђечије болести Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.06.2022


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-17449-7/21 од 08.06.2022. године ради извођења радова на дјелимичној санацији објеката Матерните и Kлинике за инфективне болести Универзитетског клиничког центра РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.06.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке и инсталације апарата за ESWL (апарат за разбијање камена у бубрегу – литотриптор) за потребе Kлинике за урологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.06.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке хидрофилне памучне газе за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.06.2022


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке услуга превентивног и интервентног сервисирања ињектора за контрасте произвођача Medrad, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.06.2022


Одлука о поништењу дијела поступка набавке у поступку јавне набавке потрошног материјала за потребе Kлинике за дјечије болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.06.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда у поступку јавне набавке потрошног материјала за потребе Kлинике за дјечије болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.06.2022


ОДЛУKА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ (избор другорангираног понуђача) за ЛОТ 4.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.06.2022


ОДЛУKА О ПОНИШТЕЊУ ДИЈЕЛА ПОСТУПKА НАБАВKЕ за ЛОТ 3 у поступку јавне набавке средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (професионални прибор)

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.06.2022


Одлукa о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке сијалица и фототерапијских лампи за медицинске уређаје за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.06.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке CТ ињектора за потребе Kлиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.06.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке видеоколоноскопског стуба са ендоскопским системом за потребе Kлинике за унутрашње болести Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.06.2022


Одлука о поништењу дијела поступка набавке у поступку јавне набавке опреме за потребе Одјељења за медицинску генетику Завода за лабораторијску дијагностику.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.06.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке опреме за потребе Одјељења за медицинску генетику Завода за лабораторијску дијагностику.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.06.2022


Oдлука о избору најповољније понуде ради набавке канцеларијског материјала за потребе УKЦ-РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

03.06.2022


Одлуку о избору најповољније понуде ради сервисирања електрохируршких уређаја произвођача ВАЛЛЕYЛАБ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

03.06.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за витреоретиналну хирургију за потребе Kлинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

03.06.2022


Одлукa о избору бр: 01-19660-8/21 од 27.05.2022. године ради набавке потрошног материјала за потребе Ангио-сале у Заводу за клиничку радиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

31.05.2022


Одлука о избору најповољније понуде за набавку система за континуирани мониторинг глукозе за потребе Kлинике за унутрашње болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

31.05.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке апарата за прецизну дијагностику болести малих дисајних путева за потребе Kлинике за дјечије болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

31.05.2022


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-2225-1/22 ради набавке система за коштану водљивост звука за потребе Kлинике за болести уха, грла и носа, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.05.2022


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-6051-1/22 ради обнове Cisco smartnet-а за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.05.2022


Одлука о поништењу дијела поступка ради набавке медицинских средстава за потребе Kлинике за  кардиохирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

26.05.2022


Одлука о избору медицинских средстава за потребе Kлинике за кардиохирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

26.05.2022


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке два биосигурносна кабинета класе II, неопходних за рад у молекуларној лабораторији, за потребе Завода за клиничку патологију,  путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.05.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга за израду главног пројекта за изградњу парка Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.05.2022


ОДЛУKА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у дијелу за ЛОТ 1 у поступку набавке прехрамбених производа за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.05.2022


ОДЛУКА О ИЗБОРУ најповољније понуде у поступку јавне набавке прехрамбених производа за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске у дијелу за ЛОТ-ове од 2 до 9.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.05.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке пацијент каблова, сензора и осталог прибора за пацијент мониторе и екг уређаје за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.05.2022


Одлука о поништењу дијела поступка јавне набавке, ради превентивног сервисирања и интервентног одржавања лифтова „ОТИС“ и „Еуропрост“ (ЦМБ, Матерните Југ и Инфективна клиника) и „ОРОНА“ (Сјеверно крило) путем отвореног поступка за лот 2 , путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.05.2022


Одлука о избору најповољније понуде, ради превентивног сервисирања и интервентног одржавања лифтова „ОТИС“ и „Еуропрост“ (ЦМБ, Матерните Југ и Инфективна клиника) и „ОРОНА“ (Сјеверно крило) путем отвореног поступка за лот 1 – Превентивно сервисирање и интервентно одржавање лифтова „ОТИС“ и „Еуропрост“.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.05.2022


Одлука о избору најповољније понуде за набавку потрошног материјала за перформер ХТ уређај за потребе Kлинике за општу и абдоминалну хирургију УKЦ РС, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.05.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-1552-7/22 од 11.05.2022.год. ради набавке коронарних стентова за потребе Сале за катетеризацију срца У Kлиници за кардиологију УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

17.05.2022


Одлука о избору најповољнијиорх понуда бр: 01-9634-27/21 од 12.05.2022.год.  ради набавке специфичног медицинског материјала који се користи за извођење операција у Сали за васкуларну хирургију Универзитетског клиничког центра Републике Српске (у дијелу за лот 1 и лот 12).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

17.05.2022


ОДЛУKА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈИХ ПОНУДА у поступку јавне набавке прехрамбених производа за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске у дијелу за лот 10.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

17.05.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку проширења капацитета постојећег стораге система (НАС) ХПЕ МСА 2052 и система за непрекидно напајање (смарт УПС за НАС) за потребе Завода за клиничку радиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.05.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке реагенаса за анализатор BioFlash за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.05.2022


Одлука о избору најповољније понуде за набавку LOOP омчица за LOOP еxцизију за потребе Kлинике за гинекологију и акушерство УKЦ РС, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.05.2022


Одлука о избору најповољније понуде, ради ангажовања вањског сарадника на ђелимичној санацији подова ходника на Kлиници за дјечије болести,  путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.05.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради пружања услуга микробиолошке анализе готових оброка за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.05.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради вакум система и сетова за узорковање за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.05.2022


Одлука о избору најповољније понуде за набавку навлака за видео камеру и микроскоп за потребе Kлинике за болести уха, грла и носа.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.05.2022


Одлука о поништењу поступка јавне набавке, ради набавке дозатора кисеоника за потребе Covid одјељења УKЦ-а РС, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.05.2022


Одлука о поништењу поступка у дијелу за ЛОТ2.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.05.2022


Одлука о избору најповолније понуде у дијелу за ЛОТ1 набавке потрошног материјала за плазма стрилизаторе за потребе Службе за стерилизацију Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.05.2022


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-4321-6/22 од 10.05.2022.године ради набавке потрошног материјала компатибилног са системом за магнетну локализацију сентинел лимфног чвора за потребе Центра за дојку.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.05.2022


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-1948-6/22 од 10.05.2022. године ради набавке трансђусера/дршки са каблом који су компатибилни са Ethicon-generatorom и Harmonic-instrumentima за потребе Службе операционих сала Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.05.2022


Одлука о поништењу поступка набавке термомиксера, термоблока и вишеканалних пипета за потребе Завода за клиничку патологију УKЦ РС, путем конкурентског поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.05.2022


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-18028-8/21 од 04.05.2022. године ради извођења радова на санацији приступних саобраћајница у кругу “Старе хирургије” Универзитетског клиничког центра РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

05.05.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке резане газе за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.05.2022


ОДЛУKА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈИХ ПОНУДА у поступку јавне набавке средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (професионални прибор).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.05.2022


Одлука о избору најповољније понуде за набавку транспортног дефибрилатора за потребе Ургентног центра Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.05.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке наставака за постојећи lingasure Olympus за потребе МФХ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.05.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке софтвера са пратећом опремом за потребе контакт центра Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.04.2022


ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ за набавку дијелова за болничке кревете и антидекубиталне мадраце произвођача „ЛИНЕТ“ са превентивним сервисирањем за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.04.2022


ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ради ангажовања вањског сарадника за поправке и опремање Цовид простора у објекту Клинике за инфективне болести, Сјеверног крила и у објекту ТЕБ-а за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.04.2022


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-18221-1/21 ради набавке намјештаја за потребе Клинике за кардиохирургију, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

26.04.2022


Одлука о поништењу поступка, ради осигурања имовине Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

21.04.2022


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-16004-6/21 од 19.04.2022. године ради набавке свјежег воћа и поврћа за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

21.04.2022


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-16004-6/21 од 19.04.2022. године ради набавке свјежег воћа и поврћа за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.04.2022


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-19613-6/21 од 19.04.2022. године ради набавке ендоскопског стува са пратећом опремом за извођење ендоскопских процедура у дјечијем узрасту за потребе Клинике за дјечију хирургију УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.04.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда за набавку хируршких конаца за потребе Клинике за кардиохирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.04.2022


Одлука о избору најповољније понуде за набавку кисеоничке терапије, аспирације, мобилних сетова за О2 са боцама и транспортног вентилатора за потребе Клинике за кардиохирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.04.2022


Одлука о избору најповољније понуде за набавку потребне опреме за извођење хистероскопије која је компатибилна са напредним хистероскопским системом ТруеЦлеар за потребе Клинике за гинекологију и акушерство УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.04.2022


Одлука о избору најповољније понуде за вршење услуга оглашавања текстова, огласа и конкурса у дневним новинама за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.04.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке аутоматског гама бројача за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.04.2022


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-19087-1/21, ради набавке меких интраокуларних сочива са четири хаптика за потребе Клинике за очне болести, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.04.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке ПЕТ/ЦТ апарата за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.04.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке антибактеријског повоја за фиксацију централног венског катетера за потребе УКЦ РС, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.04.2022


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке апарата за анализу електролита за потребе Клинике за унутрашње болести и Клинике за кардиохирургију путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

14.04.2022


ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у поступку набавке услуге – Израда елабората геотехничких испитивања на локацији испод Клинике за инфективне болести за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.04.2022


ОДЛУКA О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у поступку набавке услуге ради израде и интеграција модула е-Упутнице и е-Налаза за лежеће и поликлиничке пацијенте за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.04.2022


Одлука о поништењу поступка, ради набавке и уградње материјала потребног за напајање електричном енергијом уређаја СYМБИА ИНТЕВО ЕXЕЛ на Клиници за нуклеарну медицину, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

13.04.2022


ОДЛУКУ О ИЗБОРУ најповољнијег понуђача у поступку набавке прехрамбених производа за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.04.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке радиоактивног и осталог материјала за дијагностику и терапију за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.04.2022


Одлука о избору најповољније понуде, ради сервисирања апарата Еуропробе – Еурорад за потребе Завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.04.2022


Одлука о избору најповољније понуде за набавку четки за хируршко прање руку за потребе УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.04.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда у поступку јавне набавке лиценци за Антивирус и Фиреwалл за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.04.2022


Одлука о избору најповољније понуде за набавку фотофора за потребе операционе сале Клинике за болести уха, грла и носа.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.04.2022


Одлука о избору најповољније понуде (избор трећерангираног понуђача) ради набавке филтерских уложака за ваздух који служе за климатизацију објеката ЦМБ, ЦМБ сјеверно крило, ЦМБ јужно крило (завршени дио) и Матерните Универзитетског клиничког центра Републике Српске како бисте исту објавили на службеној wеб страници.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.04.2022


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке хемикалија за заштиту парног система за котловницу Паприковац, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.04.2022


Одлука о поништењу дијела поступка набавке за тендер број: 01-12558-1/21 ради набавке фармацеутских супстанци за потребе УKЦ РС, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

05.04.2022


Одлукa о избору најповољније понуде за тендер број: 01-12558-1/21 ради набавке фармацеутских супстанци за потребе УKЦ РС, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

05.04.2022


Одлука о поништењу поступка набавке ради набавке материјала потребног за машинско одржавање за потребе Службе услужних дjелатности.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.04.2022


ОДЛУKА О ИЗБОРУ најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге – Оправка измјењивача топлоте и пратеће инсталације за централну припрему ваздуха за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.04.2022


Одлука о поништењу постукла, за набавку уређаја за терминалну деконтаминацију за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

01.04.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке централно венских катетера за континуирано мјерење SCVO2 за потребе Kлинике за анестезију и интезивно лијечење.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

01.04.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда у поступку јавне набавке потрошног материјала за инфузомате, перфузоре и конекторе трокраке за потребе УKЦ РС, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

31.03.2022


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке озвучења за потребе УKЦ-а РС , путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

31.03.2022


Одлука о избору најповољније понудеОдлука о избору најповољније понуде, ради набавке термос канти и пластичних кутија за потребе Ођељења за припрему и дистрибуцију хране , путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

31.03.2022


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке горива и мазива за потребе Ођељења обезбјеђења и транспорта, путем конкурентског захтјева.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

31.03.2022


Одлуку о избору најповољније понуде, ради набавке лож уља средњег „С“ (ЛУС) – Мазута за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

31.03.2022


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке апарата за идентификацију и визуелизацију ткивне перфузије методом флуоресценције за потребе Kлинике за торакалну хирургију, путем отвореног поступка са међународном објавом.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.03.2022


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-16458-1/21 ради набавке дисперзивног вискоеластика за потребе Kлинике за очне болести, путем отвореног поступка.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.03.2022


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке услуга превентивног и интервентног сервисирања клизних врата и електронских рампи, путем конкурентског захтјева.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

28.03.2022


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке INOX решетки – газишта на одводним каналима за потребе Одељења за припрему и дистрибуцију хране, путем конкурентског захтјева.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

28.03.2022


Одлука о избору најповољније понуде за поступак пружања услуга преноћишта за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

28.03.2022


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-18002-6/21 од 23.03.2022. године ради набавке услуга одржавања НОВЕ  медицинске опреме произвођача SIEMENS.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.03.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке боца за медицински кисеоник за потребе УKЦ-РС.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.03.2022


Информација, ради набавке лож уља средњег „S“ (LUS)– Мазута за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.03.2022


OДЛУKА о прихватању за предмет доуговарање додатних радова ради Извођења радова на адаптацији простора сала за састанке у холу ЦМБ-а на Ф01 за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

23.03.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке рукавица за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.03.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке ПЕТ радиофармацеутика [18Ф]-Флуородеоксигукоза ([18Ф]-ФДГ) за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде, путем отвореног поступка са међународном објавом.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.03.2022


Одлука о поништењу поступка набавке инструмената за бронхоскопију и екстракцију страних тијела доњих дисајних путева за потребе Клинике за болести уха, грла и носа Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.03.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке тракица за ШУК за потребе УКЦ-РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.03.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда, ради набавке хируршких инструмената за потребе Kлинике за кардиохирургију, путем отвореног поступка.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.03.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга изнајмљивања информатичке опреме и информационог система, те сервисирања изнајмљене и информатичке опреме која је у власништву Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.03.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке тестова за дијагностику прснућа плодових овоја за потребе ГАК-а.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.03.2022


Одлука о избору најповољније понуде (избор другорангираног понуђача) ради набавке филтерских уложака за ваздух који служе за климатизацију објеката ЦМБ, ЦМБ сјеверно крило, ЦМБ јужно крило (завршени дио) и Матерните Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

17.03.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке резервних дијелова за сервисирање медицинске опреме произвођача GENERAL ELECTRIC.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.03.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда, ради набавке опште хируршке и анестезиолошке опреме за потребе Клинике за кардиохирургију, путем отвореног поступка.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.03.2022


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке материјала и опреме за рад у хистохемији и имунохистохемији за потребе Завода за клиничку патологију, путем отвореног поступка са међународном објавом.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.03.2022


Одлукa о избору најповољнијих понуда и  набавке имплантационог материјала за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију путем отвореног поступка са међународном објавом.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.03.2022


Одлукa о поништењу дијела поступка набавке имплантационог материјала за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију путем отвореног поступка са међународном објавом.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

11.03.2022


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-18407-9/21 од 08.03.2022.г доине ради набавке медицинских гасова за потребе УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

10.03.2022


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-18407-11/21 од 08.03.2022. године ради набавке медицинских гасова за потребе УКЦ РС.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.03.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке остеосинтетског материјала за потребе МФХ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.03.2022


Одлука о поништењу дијела поступка набавке у дијелу за лот 2 за тендер број: 01-12874-1/21 ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку микробиологију, путем отвореног поступка.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

07.03.2022


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01–1089–1/22 ради пружања услуга Израде студије енергетске ефикасности УKЦ РС са приједлогом мјера 2022-2025. год., израда техничке документације, обука, интерна контрола, имплементација и сертификација ИСО 50001:2018 системи менаџмента енергијом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.03.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке специфичне опреме неопходне за екстракорпоралну циркулацију и оперативни програм за потребе Клинике за Кардиохирургију, путем отвореног поступка са међународном објавом.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

03.03.2022


Одлукa о поништењу дијела поступка набавке, ради набавке специфичне опреме неопходне за екстракорпоралну циркулацију и оперативни програм за потребе Клинике за Кардиохирургију, путем отвореног поступка са међународном објавом.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

03.03.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке специфичне опреме неопходне за екстракорпоралну циркулацију и оперативни програм за потребе Клинике за Кардиохирургију, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

03.03.2022


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке серверске инфраструктуре због проширења, за потребе УКЦ-а РС, путем отвореног поступка.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

03.03.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда у поступку јавне набавке потрошног материјала за апарат Swiss Lithoclast Trilogy за потребе Клинике за урологију, путем конкурентског захтјева.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

02.03.2022


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-16363-1/21, ради набавке СПЕЦТ/ЦТ гама камере за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде, путем отвореног поступка са међународном објавом.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

02.03.2022


Одлука о стављању ван снаге бр: 01-9634-20/21 од 25.02.2022.г. у поступку набавке специфичног мед. материјала који се користи за извођење операција у Сали за васкуларну хирургију УКЦ РС ( у дијелу за лот 10).
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

1.03.2022


Одлука о избору бр: 01-9634-21/21 од 25.02.2022. године у поступку набавке специфичног мед. материјала који се користи за извођење операција у Сали за васкуларну хирургију УКЦ РС ( у дијелу за лот 10).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

01.03.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке канцеларијског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

28.02.2022


Одлука о поништењу дијела поступка ради набавке канцеларијског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

28.02.2022


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке УХД 4К видео система за минимално инвазивну кардиохирургију и портабилног интубационог бронхоскопа за потребе Клинике за Кардиохирургију, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

28.02.2022


Одлука о избору најповољније понуде, ради ангажовања вањског сарадника за оправку инсталација гријања у котловници на локацији Паприковац и Психијатријске клинике , путем конкурентског захтјева.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

28.02.2022


Одлука о избору најповољније понуде, ради избора ревизорске куће за ревизију финансијских извјештаја за 2021., 2022. и 2023. годину за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем конкурентског захтјева.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.02.2022


Одлука о поништењу дијела поступка набавке, ради набавке материјала за паковање и контролу стерилизације за потребе Службе за стерилизацију.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

25.02.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда за тендер број: 01-18460-1/21, ради набавке материјала за паковање и контролу стерилизације за потребе Службе за стерилизацију, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.02.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке хируршких борера за потребе МФХ.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.02.2022


Одлука о поништењу поступка јавне набавке намјештаја за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

24.02.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке материјала за текуће одржавање за потребе Службе услужних дјелатности (Лот 2).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

23.02.2022


Одлука о поништењу дијела поступка ради набавке материјала за текуће одржавање за потребе Службе услужних дјелатности. (Лот 1).
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.02.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда у поступку набавке опреме за хемодинамски мониторинг за потребе Kлинике за кардиохирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.02.2022


ОДЛУKА О ИЗБОРУ најповољнијег понуђача у поступку набавке software-a за управљање IТ инфраструктуром за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске за ЛОТ-ове 1 и 2.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.02.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке ултразвучних сонди за ултразвучне апарате произвођача General Electric.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.02.2022


ОДЛУКА О ИЗБОРУ најповољнијег понуђача у поступку набавке активне мрежне опреме за локацију “старе хирургије” и Клинике за Психијатрију за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.02.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала (шприца, игала, система за трансфузију и инфузију и И.В. канила) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.02.2022


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-18770-1/21 ради набавке папира компатибилног са ЕКГ уређајем Сцхиллер, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.02.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради пројектовања, изградње и опремања намјенског објекта за пружање здравствене заштите обољелим од малигних болести ЈЗУ Универзитетског клиничког центра Републике Српске по принципу „КЉУЧ У РУКЕ“ путем отвореног поступка са међународном објавом у циљу објаве на wеб страници уговорног органа.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

17.02.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке филтерских уложака за ваздух који служе за климатизацију објеката ЦМБ, ЦМБ сјеверно крило, ЦМБ јужно крило (завршени дио) и Матерните Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

17.02.2022


Одлука о избору наповољније понуде за набавку дјечије хране за потребе млијечне кухиње на Клиници за дјечије болести Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.02.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке таблета за електронске температурне листе за потребе УКЦ РС, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.02.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку поновљене јавне набавке услуге интервентног одржавања ДАТА центра и инфраструктуре информационог система , путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.02.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку поновљене јавне набавке аутоматизованог имунохемијског анализатора за потребе Завода за клиничку микробиологију , путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.02.2022


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-12835-7/21 од 14.02.2022. године у поступку јавне набавке ради извођења радова на адаптацији и опремању простора некадашње Клиничке апотеке (етажа – 1 зграде Матернитеа) у простор намијењен за прву банку хуманог млијека и одвајања поликлиничког од стационарног дијела Клинике за дјечије болести – по принципу „КЉУЧ У РУКЕ“.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.02.2022


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-17662-1/21 ради набавке потрошног материјала за ПЕТ Интего ињектор, за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.02.2022


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-12835-7/21 од 14.02.2022. године у поступку јавне набавке ради извођења радова на адаптацији и опремању простора некадашње Клиничке апотеке (етажа – 1 зграде Матернитеа) у простор намијењен за прву банку хуманог млијека и одвајања поликлиничког од стационарног дијела Клинике за дјечије болести – по принципу „КЉУЧ У РУКЕ“.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.02.2022


Одлукa о избору најповољније понуде за набавку потрошног материјала за хемодијафилтрацију (апарат Мултифилтрате произвођача „Fresenius medical care“) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.02.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда за тендер број: 01-12874-1/21 ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку микробиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.02.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда у поступку поновљене јавне набавке потрошног материјала за Тераностичку лабораторију, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.02.2022


Одлукa о избору најповољније понуде за набавку радова санације електромотора који напајају операционе сале у објекту Матернитеа Клинике за гинекологију и акушерство Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.02.2022


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-17466-6/21 од 02.02.2022. године ради набавке пшотрошног материјала за електрохируршку платформу произвођача ETHICON за потребе Службе операционих сала УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

03.02.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда за тендер број: 01-8449-1/21 ради набавке хируршких конаца за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

03.02.2022


Одлука о избору најповољније понуде у дијелу за лот 2 за тендер број: 01-15980-1/21 ради набавке тестова за тестирање антигена вируса SARS-CoV-2, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

03.02.2022


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-18746-1/21 ради набавке јединица за евакуацију микроорганизама у озраченом простору за потребе Kлинике за кардиологију, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

03.02.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда за тендер број: 01-16564-1/21 ради набавке дијагностичких тестова за мониторинг биолошке терапије и за Multiplex PCR тест SARS-COV-2 за потребе Завода за клиничку микробиологију, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

02.02.2022


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-15342-1/21 ради набавке контроле приступа, ватро дојаве и ЕBI сервера и пребацивање на нови мрежни опсег, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

02.02.2022


Одлука о избору најповољније понуде (други избор за лот 1) за тендер број: 01-8303-1/21 ради набавке средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

31.01.2022


Одлука о понуштењу дијела поступка ради набавке тракица за ШУК за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (Лот 2).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

05.01.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке тракица за ШУК за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (Лот 1).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

28.01.2022


Одлука о отказивању поступка набавке услуга преноћишта за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

05.01.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке апарата за извођење процедуре венске екстракорпоралне мембранске оксигенације, ввЕЦМО, са потрошним материјалом за потребе Клинике интензивне медицине за нехируршке гране, путем отвореног међународног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.01.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке апарата за идентификацију и визуелизацију ткивне перфузије методом флуоресценције за потребе Универзитетског клиничког центра РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

26.01.2022


Одлуку о избору најповољнијих понуда ради набавке потрошног материјала за микроДДС диспензор у тераностичкој лабораторији Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

26.01.2022


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке ЕKГ електрода за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.01.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда бр. 01-11232-6/21 од 24.01.2022. године ради набавке хируршких стаплера за потребе Службе операционих сала Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.01.2022


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке огревног дрвета и брикета за потребе котларнице на локацији Kлинике за психијатрију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

21.01.2022


Одлука о избору најповољније понуде у дијелу за лот 1 за тендер број: 01-15980-1/21 ради набавке тестова за тестирање антигена вируса САРС-ЦоВ-2, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.01.2022


ОДЛУКА О ИЗБОРУ најповољнијег понуђача у поступку набавке радова ради Извођења радова на санацији фасаде „Старе хирургије“ за потребе ЦОВИД-19 болнице Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.01.2022


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке потрошног материјала (шприца, игала, система и IV канила) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.01.2022


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-9774-2-6/21 од 04.01.2022. године.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

05.01.2022


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-9774-2-8/21 од 04.02.2022. године ради набавке потрошног материјала за потребе Сале за катетеризацију срца у Kлиници за кардиологију УKЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

05.01.2022