Са поносом можемо рећи да је Завод за клиничку радиологију Универзитетског клиничког центра Републике Српске један од водећих у ширем региону по квалитету услуге и софистицираности технологије коју користи.
Пацијенти су разлог због којег Завод за клиничку радиологију постоји и они морају заузимати централну улогу у нашим професионалним активностима. Наш основни задатак је да пружимо комплетну дијагностичку и терапијску услугу гајећи принципе клиничке изврсности. Клиничка одговорност за појединог пацијента мора бити испред свих других захтјева.

Мисија Завода за клиничку радиологију је вишеструка и подразумијева

1. пружање висококвалитетних дијагностичких и терапеутских услуга пацијентима,
2. едукацију медицинског и немедицинског особља
3. развој нових технологија и нових приступа у пружању медицинске његе пацијентима.

Визија Завода је

о постати и остати најбољи радиолошки одјел у Босни и Херцеговини
о постати и остати најбољи српски радиолошки одјел
Завод је смјештен на 2 локације у 3 објекта:
Паприковац
о Приземље Централног медицинског блока
о Зграда Гинекологије (у подруму)
Центар града
о Зграда Хирургије (у приземљу).
Реконструкцијом старих и изградњом нових просторија на локацији Гинекологија 2009. године омогућено је побољшање квалитета медицинских услуга и остварен предуслов за увођење нових дијагностичких модалитета.
Нова епоха у раду Завода је отпочела 26. апри

ла 2011. године, када је свечано пуштен у рад обновљени и проширени дио Завода на локацији Дијагностички центар (у приземљу Централног медицинског блока) те када је старо име Завод за радиологију промијењено у Завод за клиничку радиологију. Тиме је наговијештен значај Завода као врхунске референтне дијагностичко-едукативне установе у склопу Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

Поред више дигитализованих класичних рендген-апарата и дигиталног апарата за радиоскопију, мамографа и ултразвука, Завод сада располаже са два КТ-скенера (64-слојним и 16-слојним), два система магнетне резонанце (од 3,0 Т и 1,5 Т), дигиталним рендген-апаратом најновије генерације те ангио-апаратом. Годишње се уради више од 50 000 прегледа, од чега преко 7 500 КТ-скенерима и 4 000 магнетном резонанцом (подаци из 2010. године ).Број прегледа има тенденцију сталног пораста.
Увођењем система за пренос и архивирање слике (ПАЦС), као и радиолошког информативног система (РИС) током 2006. године, вишеструко је повећана ефикасност рада и омогућен приступ неким од ранијих снимака/налаза. Нешто касније, успостављен је и систем телерадиологије односно могућност интернет-консултација радиолога Завода са колегама из еминентних центара у иностранству. У току 2010. године стари информациони систем је замијењен новим. Нови РИС/ПАЦС-систем најновије генерације са потпуном интеграцијом 3Д алата представља један од првих такав систем у клиничкој употреби на територији Европе. Овај систем омогућује квалитетније очитавање дијагностичких слика, те знатно проширене могућности дигиталног архивисања налаза и слика пацијената. Од марта 2011. године, активан је и микроталасни линк између двију локација Завода смјештених на Паприковцу и дијела Завода на локацији Хирургија, чиме је остварена потпуна интеграција свих дијагностичких модалитета Завода у јединствен информациони систем.

Мултидисциплинарност којом се одликује рад Завода захтијева квалитетну сарадњу и стално усавршавање запослених кроз програме предавања, семинара и практичне обуке. Запослени Завода за клиничку радиологију и сами се све чешће појављују у улози предавача на домаћим и међународним семинарима и симпозијумима.
Велика пажња се посвећује сталном подизању нивоа квалитета дијагностичких процедура те унапређењу мјера заштите од зрачења за пацијенте и особље. У том циљу, 2008. године је основана интерна комисија за контролу квалитета. Крајем 2008. године, међународни тим експерата из ИАЕА (Међународна агенција за атомску енергију ) је посјетио Завод и обавио ревизију клиничке праксе Завода (клинички аудит) што је прва таква ревизија у Европи и друга у цијелом свијету. По мишљењу експерата ИАЕА Завод за клиничку радиологију КЦ Бањалука се по свим аспектима свога дјеловања може поредити са најпрестижнијим установама оваквог типа у Сјеверној Америци и Западној Европи.
Завод за клиничку радиологију је и средиште све динамичнијег истраживачког рада из области медицине и сродних грана.

Перспективе за будући рад су стално унапређење рада у потпуно дигитализованом окружењу уз интегрисање у Клинички информациони систем, као и увођење додатних високодијагностичких модалитета (функционалног, молекуларног, целуларног имагинга), ширење спектра интервентне радиологије и нових процедура контроле квалитета.
Завод за клиничку радиологију састоји се од три одјељења:
1. Одјељење за општу радиологију
2. Одјељење за неурорадиологију са општом радиологијом
2. Одјељење за онколошку радиологију са општом радиологијом

Информација за пацијенте:

pdf АНГИОГРАФИЈА

pdf ЕЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОГРАФИЈА

pdf ИРИГОГРАФИЈА

pdf ИНТРАВЕНСКА УРОГРАФИЈА

pdf КОМПЈУТЕРИЗОВАНА ТОМОГРАФИЈА

pdf КТ-КОЛОНОГРАФИЈА

pdf МАМОГРАФИЈА

pdf МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА

pdfМР-КОЛОНОГРАФИЈА

pdf СТАНДАРДНА РАДИОГРАФИЈА

pdfУЛТРАЗВУК

pdf МР-ЕНТЕРОГРАФИЈА

 

Телефонски бројеви завода

Адреса: УЛ. 12 Беба бб Бања Лука