ZAVOD ZA KLINIČKU RADIOLOGIJU | Načelnik

  • 051/342-691 lok. 2691

ZAVOD ZA KLINIČKU RADIOLOGIJU | Glavni tehničar

  • 051/342-719 lok. 2719

ZAVOD ZA KLINIČKU RADIOLOGIJU | Sekretar zavoda

  • 051/342-692 lok. 2692 051/342-703 lok. 2703

ZAVOD ZA KLINIČKU RADIOLOGIJU | Sekretar zavoda

  • 051/ 318-888

ZAVOD ZA KLINIČKU RADIOLOGIJU | Dežurni tehničar-CUM

  • 051/342-741 lok. 2741

ZAVOD ZA KLINIČKU RADIOLOGIJU | Recepcija, registracija pacijenata, protokol

  • 051/342-695 lok. 2695

ZAVOD ZA KLINIČKU RADIOLOGIJU | Inženjer i Fizičar

  • 051/342-702 lok. 2702

ZAVOD ZA KLINIČKU RADIOLOGIJU | Naručivanje vanjskih pacijenata, izdavanje nalaza zgrada CMB

  • 051/342-697 lok. 2697

ZAVOD ZA KLINIČKU RADIOLOGIJU | Recepcija,reg.pacijenata,protokol,naručivanje IVU pregleda zgrada Ginekologije

  • 051/342-249 lok. 2249

ZAVOD ZA KLINIČKU RADIOLOGIJU | Kontrastna radiografija

  • 051/342-248 lok. 2248
Strana 1 od 3123